Novinky z Cerhenic

Obnova aleje od „Ouvozu“

V sobotu 14. 11. zorganizoval místní Myslivecký spolek Cerhenice výsadbu (opravu) aleje od Úvozu (my říkáme Ouvozu) v Cerhýnkách směrem na Plaňany. Akce proběhla ve spolupráci s městysem Cerhenice, který hradí tentokrát kvalitní ochranu stromků i stromky samotné. Stromky se nám podařilo získat opět díky p. Hruškovi z Velimi opravdu levně – okolo třetiny skutečné ceny. Ošetřené […]

Více novinek

Jak to vidí starosta

Jak to vidí starosta – říjnové zastupitelstvo

Tentokrát na polovinu měsíce, konkrétně na 16. října, jsem svolal další jednání zastupitelstva našeho městyse. Bylo a je před námi hodně práce, je těžká doba, nikdo nevíme, jak se situace dál vyvine, a my musíme potřebné věci řešit včas. Program zasedání zastupitelstva jsme rozšířili o několik bodů včetně například výběrového řízení na pořízení domovních čističek […]

Více