Novinky z Cerhenic

Jak naložit s pozemkem vedle multifunkčního hřiště

Spolu s projektanty pracuje vedení městyse na řešení obecního pozemku za sokolským fotbalovým hřištěm, který jsme před časem výhodně koupili od manželů Pohořelých, tedy pozemku vedle současného multifunkčního hřiště. Jak upřesnil starosta Marek Semerád, záměrem městyse je udělat plácek pro děti na malou kopanou a pro fotbalisty klubovnu, která by se mohla časem využívat jako hospoda. Zde jsou 4 […]

Více novinek

Jak to vidí starosta

Jak to vidí starosta – listopadové zastupitelstvo

V pátek před první adventní nedělí se konalo další zasedání zastupitelstva našeho městyse. Začali jsme tradičně kontrolou usnesení z minulého zasedání, řešili jsme pronájem bytů a kadeřnictví v Nádražní ulici příspěvkové organizaci Správa domů a bytů Cerhenice a samozřejmě došlo i na naše Cerhýnky a Radimek. Konkrétně jsme se zabývali pořízením domovních čističek pro obyvatele […]

Více