Novinky z Cerhenic

Odpadové hospodářství na rok 2020

Zastupitelstvo městyse Cerhenice dne 29.11.2019 usnesením č. 13/2019 usneslo vydat: OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 1/2019, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz odpadů je k nahlédnutí na Úřadě městyse Cerhenice – podatelna nebo v elektronické podobě též na www.cerhenice.cz […]

Více novinek

Jak to vidí starosta

Únorové zastupitelstvo

Spíše než únor připomínal středeční podvečer, kdy jsme se s kolegy scházeli na zasedání zastupitelstva, sychravý podzim s větrem a studeným deštěm. Ale okna budovy environmentálního centra všechny spolehlivě oddělila od nevlídného večera a jen tak na okraj, okna byla i jedním z bodů jednání, i když trochu jiná. Schválili jsme cenovou nabídku na základě […]

Více