Středočeský Městys s více jak 1600 obyvateli v okrese Kolín


Novinky z Cerhenic

>> Více novinek
  1. Veřejné studně

    Na základě výsledku rozborů kontrolního odběru vody z veřejných studní v Cerhenicích U Haltýře a v Cerhýnkách V Úvoze byly uvedené studně označeny výstražnou bezpečnostní tabulkou ,,Voda...POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYSE CERHENICE