Středočeský Městys s více jak 1600 obyvateli v okrese Kolín


Novinky z Cerhenic

>> Více novinek
  1. Vodovod Cerhenice

    Ve dnech 12. - 14.10. 2016 proběhla na vodojemu našeho vodovodu jeho revize a povinné čištění zásobníku vody. Akce probíhala za plného provozu dodávky vody, díky závadě na systému musel...


  2. Anketa o likvidaci bioodpadu v...

    Byla vyhodnocena anketa o možném způsobu povinné likvidace bioodpadu v městysu Cerhenice, jež mají obce dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech otevřít  


POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYSE CERHENICE