Jako každý rok jsme se i letos věnovali záchraně srnčat před posečením. V naší honitbě musíme takto zajistit plochu okolo 13 ha.

Použití moderních prostředků „plašení“, které jsme za několik tisíc korun zakoupili, velice pomáhá efektivní ochraně s výrazně menším úsilím, než tomu bylo dříve. Napomáhá tomu i vhodný tvar sečených ploch.

Zásadní je vždy spolupráce hospodařícího subjektu, který spočívá ve včasném ohlášení sečení.

I když povinnost plašení zvěře při senoseči ukládá zákon zemědělci, v praxi to většinou funguje tak, že tuto povinnost za ně suplují zdarma a dobrovolně myslivci. Nejinak je tomu i u nás.

Úspěšnost plašení je u nás díky naší aktivitě téměř stoprocentní.

Bohužel, toto platí pouze pro spárkatou zvěř – u nás srnčí. Zajíci, ptáci a jejich snůšky jsou hlavně v případě mláďat odsouzeni k záhubě.

Momentálně bohužel neexistuje dostupný a efektivní způsob záchrany těchto živočichů.

Nově se v ČR velmi úspěšně testuje vyhledávání živočichů drony s termovizní kamerou. Bohužel ceny těchto zařízení se pohybují okolo 100 000 Kč.