Začaly přípravné práce na rekonstrukci ulic Za dráhou a Lánská, poničené loňským výkopem vodovodního přivaděče do Ratenic. Celoplošné asfaltování proběhne ve dnech 6. 4. – 10 .4. 2021 (hned po Velikonocích), kdy nebude možné do těchto ulic ani vjíždět, natož tam pak parkovat. Dodavatel stavby firma Telsig má pokyn osobně o těchto skutečnostech informovat všechny obyvatele tam žijící. Není to poslední, ale spíš první rekonstrukce ulice v Cerhenicích nebo v Cerhýnkách, kterou letos městys hodlá provádět. „Uvědomuji si, že leckde máme stále špatné komunikace a osobně udělám vše proto, abychom je co nejdříve opravili. Tak, jak jsme slíbili. Závisí to ovšem na více okolnostech. Například, zda dostaneme příslušné dotace a tak podobně. Důvod, proč letošní stavební sezónu zahajujeme právě v ulici Za dráhou a Lánská, je prostý. Podařilo se nám totiž domluvit s firmou Telsig, která by stejně musela po svém vodovodním příkopu silnici opravit, výhodnou cenu za celoplošnou opravu,“ popsal starosta Marek Semerád.