Cerhenická tvrz v roce 1944

Cerhenická tvrz na malbě pana Veverky z roku 1944. „Děkuji Břetislavu Ditrychovi za upozornění na tento, doslova, skvost,“ poznamenal starosta Marek Semerád.

Kominík 29. a 30. září

Dne 29.9. – 30.9.2020 bude v obci Cerhenice a Cerhýnky přítomen kominík (Kominictví Klein). Bude se provádět čištění a kontrola spalinové cesty s protokolem o čištění. Cena za jeden průduch je 400,- Kč. V případě zájmu se můžete objednat na tel. 777 467 876.

Ordinaci v Cerhenicích posílí další lékařka

Starosta Marek Semerád se dohodl s paní MUDr. Kaprálovou, že její ordinaci v Cerhenicích posílí další lékař, respektive lékařka. Měla by být k dispozici pětkrát týdně, a to už od října. „Městys za to i nadále zachová minimální výši nájemného, neboť nám jde především o zdraví a komfort našich občanů, nikoli o peníze. Jsme rádi, že naše úsilí zvýšit dostupnost a kvalitu lékařské péče přímo tady, u nás doma, uspělo,“ uvedl starosta.

Jak to vidí starosta – zářijové zastupitelstvo

Úderem osmnácté hodiny jsem 14. září v prostorách environmentálního centra zahájil řádné zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž byla přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž jsme jako usnášeníschopný orgán obce mohli přistoupit k projednávání připravených bodů. A nebylo jich, ostatně jako vždy, málo. Mezi prvními jsem kolegy zastupitele informoval o opravě kanalizační šachty v Nádražní ulici před objektem pošty i o postupu prací na budově samotné stejně jako o probíhající investiční akci – výstavbě parkovacího domu, který už se zcela zřetelně rýsuje, stavba pokračuje v pořádku podle harmonogramu.
Hovořili jsme také o kolaudaci rekonstrukčních prací v Polní ulici či plánované retenční nádrži na dešťovou vodu. Ta vznikne u školy a zastupitelstvo již odsouhlasilo smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na tuto akci.
Velkým tématem zářijového zasedání zastupitelstva byla doprava. Intenzivně se snažíme o zlepšení silničního provozu v Cerhenicích a Cerhýnkách, jednal jsem na Městském úřadě Kolín na odboru dopravy i na Středočeském kraji, aby byl v Cerhenicích i Cerhýnkách omezen vjezd kamionů nad 10 nebo 12 tun. Není asi třeba dodávat, že z průjezdu těžkých aut leckdy v těsné blízkosti domů není asi nikdo z obyvatel nadšený, o ničení silnic ani nemluvě. Zatím máme v našich snahách částečné úspěchy. Omezení vjezdu kamionů se nám dosud nepodařilo prosadit v Cerhenicích, ale rozhodně to nevzdáváme. Nadějně to vypadá v Cerhýnkách. Na základě našich apelů proběhne měření intenzity dopravy, provede ho sám kolínský odbor dopravy. Omezení dopravy skutečně potřebujeme. Abychom zajistili větší bezpečí chodcům, začneme nyní opravovat chodníky.
Dalším bodem jednání byla smlouva na vyhotovení projektové dokumentaci na splaškovou kanalizaci v ulici Na Černých. Zastupitelstvo na tuto práci vybralo paní Alenu Trnkovou z Kolína, která kanalizační řad v této ulici do projektuje. V těchto místech se totiž musí použít tlaková kanalizace, což obnáší na konci řadu přečerpávací stanici. Očekáváme, že stavební povolení bychom mohli mít v prvním čtvrtletí příštího roku a během léta by se mohla kanalizace postavit.
Rád jsem kolegy zastupitele informoval o připravované hezké akci ke Dni seniorů 23. října, kde měl původně vystoupit i Viktor Sodoma. Bohužel následující vývoj situace v souvislosti v nebezpečím šíření coronaviru přinesla změnu a akci jsme byli nuceni pro tento termín zrušit. Lidské zdraví je zkrátka přednější. Věřím ale, že si s našimi seniory vše vynahradíme a akci uspořádáme dřív než zase za rok.
Tradičně jsme na zasedání zastupitelstva projednávali zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Pan Bořivoj Janda tentokrát upozornil mimo jiné na potřebnou výměnu zrcadla kvůli malému rozměru a zhoršení viditelnosti, což samozřejmě učiníme v nejbližší době.
Paní místostarostka Lenka Mlynářová informovala o novém hřbitovním řádu, který platí od začátku tohoto měsíce, je vyvěšen na elektronické úřední desce a naleznete jej i na desce přímo na hřbitově. Současně se připravují nové nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa. Z ministerstva obrany jsme obdrželi dotaci na péči o válečný hrob.
V diskuzi s občany jsme projednávali problémy v sousedských vztazích.
Marek Semerád

Český den proti rakovině – 30. 9. až 2. 10.

24. ročník celonárodní veřejné sbírky – Český den proti rakovině se v Oblastní nemocnici Kolín, a.s. uskuteční v náhradním podzimním termínu 30.9.2020 – 2.10.2020.
Prodej kytiček a rozdávání preventivních letáků se uskuteční na recepcích v pavilonu CH, I, F a na Centrálním odběrovém místě.
Barva stužky pro letošní rok: zelená
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč

Hlavní téma letošní sbírky:
Nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence.

Děkujeme, že podpoříte Český den proti rakovině.

Závod branné všestrannosti zrušen

S ohledem na opatření vlády k vývoji situace s Covidem, jsme se rozhodli zrušit Závod branné všestrannosti, který se měl konat 27.9.2020 v Zibohlavech.

Nejsme schopni naplnit požadavky tak, aby soutěž proběhla bez následků nakažení osob, což by nás velmi mrzelo.

Nouzové opatření platí do termínu 7.10.2020, v případě, že by se situace v průběhu následujících 14 dní změnila a vypadalo to, že v dalším období bude možné akce pořádat, jsme domluveni s pořadatelem SDH Zibohlavy na náhradním termínu 10.10.2020. Tímto zatím držíme i ZPV pro dorost a dospělé hned následující neděli 11.10.2020 ve Kšelích.

Víme, že se děti na tento závod pečlivě připravovaly a nechceme jim sebrat možnost jejich vědomosti a zručnosti v soutěži ukázat a porovnat.

Prosím sledujte pečlivě všechny e-maily a zprávy na webu a FCB ze strany OSH Kolín

Kamila Havlínová, starostka OSH Kolín

Petr Beneš, náměstek starostky OSH Kolin, zástupce pořadatele SDH Zibohlavy

Jan Hybler, vedoucí Okresní odborné rady mládeže OSH Kolín

Koncert filmové hudby zrušen

Zastupitelstvo městyse  s ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií COVID 19 zrušilo nedělní koncert filmové hudby, který se měl uskutečnit na náměstí, i plánovanou oslavu Dne seniorů v říjnu, kde měl původně vystoupit i Viktor Sodoma.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám tyto akce podaří uskutečnit nejdéle příští rok.

Ministerstvo zdravotnictví – další protiepidemická opatření

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Od 24. září se omezuje otevírací doba provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje se konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října. V celé ČR se snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

Účinnost opatření je 14 dní, tedy od 24. září 2020 od 0:00 hodin do 7. října 2020 do 23:59 hodin.

Bezplatné testování pro seniory

Od pondělí 21. září se mohou na území Středočeského kraje nechat v krajských nemocnicích bezplatně otestovat při podezření onemocnění koronavirem senioři z vlastního rozhodnutí. „Testovat bez toho, že by potřebovali žádanku od hygieny nebo od praktického lékaře, se mohou lidé 65+ s bydlištěm na území Středočeského kraje. Testování bude provedeno na samostatných odběrových místech v oblastních nemocnicích, která jsou určena pouze pro seniory,“ říká hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.
Celé znění tiskové zprávy na webu KÚ.

Vítání občánků

V prostorách environmentálního centra se uskutečnilo tradiční vítání občánků. „Patří mezi nejkrásnější povinnosti starosty i v době corony. V neděli jsme to, myslím, zvládli. Myslím, že máme nejhezčí děti ve střední Evropě!“ komentoval starosta Marek Semerád. Fotografie z akce si mžete prohlédnout v sekci galerie.