Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022

Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.

Přeprava seniorů nad 70 let

Senioři nad 70 let již nebudou moci cestovat na území Středočeského kraje v autobusech zdarma, ale nově budou platit jak v autobusech, tak i ve vlacích PID poloviční jízdné, stejně jako nyní senioři nad 65 let. K dispozici budou jednorázové i dlouhodobé předplatní jízdní doklady. V Praze se výše ani rozsah slev nijak nemění.

Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno podle počtu tarifních pásem a časové platnosti. Zakoupit jej, je možné přes mobilní aplikaci PID Lítačka, u řidičů autobusů nebo v jízdenkových automatech, případně v pokladnách ČD ve stanicích a u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Jak v autobusech, tak v pokladnách a ve vlacích ČD i u většiny jízdenkových automatů je možné také platit platební kartou.

Předplatní časové kupony jsou opět odstupňovány podle pásmové platnosti a lze je koupit v měsíční, čtvrtletní nebo roční variantě, a to přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v elektronické podobě nahrané na Lítačku, In Kartu Českých drah nebo bankovní bezkontaktní platební kartu, případně v papírové podobě k průkazce PID. Elektronické kupony je možné zakoupit buďto on-line přes e-shop PID Lítačky, nebo ve všech prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy, či ve vybraných pokladnách ČD, popř. na dalších místech. Papírové předplatní kupony lze koupit na předprodejních místech pražského Dopravního podniku a také na pokladnách Českých drah.

Nové jízdní doklady pro přepravu jízdních kol

Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID využít výhodné časové přepravné pro cesty na území Středočeského kraje, resp. vnějších tarifních pásmech. Na výběr bude mezi dvouhodinovým přepravným za 30 Kč a celodenním přepravným za 80 Kč (to bude platit vždy do 4:00 následujícího dne). Tyto jízdní doklady budou platit s jakoukoli platnou jízdenkou PID cestujícího ve všech vlacích PID ve vnějších tarifních pásmech (1 až 12) a bude možné je zakoupit jak v elektronické podobě v aplikaci PID Lítačka, tak v papírové podobě na pokladnách ČD nebo u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Přeprava kol na území Prahy zůstane s jakoukoli platnou jízdenkou PID i nadále zdarma.

Zvýhodněné předplatné pro účastníky odboje proti komunismu a válečné veterány

Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány, kteří se prokážou předepsaným osvědčením nebo průkazem vydaným Ministerstvem obrany ČR, bude nově k dispozici speciální zlevněný roční kupon za 365 Kč platný pro vnější tarifní pásma PID pouze na území Středočeského kraje. Tento kupon bude možné nahrát pouze elektronicky v rámci PID Lítačky a vyřídit si potřebnou žádost o slevovou kategorii bude možné pouze v budově centrálního dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy v Praze 2, Na Bojišti. Toto jízdné neplatí na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních pásmech nacházejících se na území krajů sousedících se Středočeským krajem.

Den maminek v MŠ

Vážené maminky, ale i tatínci, dětiček z MŠ Cerhenice, zveme Vás na oslavu dne maminek, a to 18. 5. od 16:00 hod. v atriu MŠ s programem a překvapením. Další informace v jednotlivých třídách.

Slovo starosty – květen

Milí obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,

rád bych Vás seznámil se záležitostmi, o nichž aktuálně jednalo zastupitelstvo městyse, s otázkami, které v současné době řešíme v obci.

Mateřská škola má novou ředitelku. Bývalá paní ředitelka z funkce odstoupila poté, co se střetly její představy s názory zastupitelstva. Novou pověřenou ředitelkou je paní Petra Málková, která je z Cerhenic, prakticky všichni ji známe, ve školce dlouhodobě působila (více než 20 let), dokonce pracovala jako vedoucí učitelka v období, kdy byla mateřská škola sloučená se základní. Naprosto paní Petře důvěřuji, její první kroky ve funkci svědčí o tom, že svoje nové poslání vzala velmi vážně a zodpovědně. Nyní probíhají zápisy dětí pro příští školní rok. Budeme se snažit, aby na všechny děti z Cerhenic vyšlo místo. Vloni se nám to podařilo, všechny děti starší tří let se nám povedlo umístit a věřím, že tomu tak bude i letos. Pokud byste s tím měli jakýkoli problém, kontaktujte mě a budeme hledat řešení. Pro případ, že by kapacita 72 dětí v naší MŠ skutečně nestačila, požádal jsem paní ředitelku Málkovou, aby s hygienou komunikovala možnost rozšíření kapacity, tedy aby v jedné třídě mohlo být více dětí. Budu rád za Vaše názory, zda změna mateřské škole prospěla, obraťte se na paní ředitelkou nebo na mě.

Důležitou věcí aktuálně je, že se nám podařilo najít shodu se společností VAK Nymburk, jež opět začala vydávat kladná stanoviska k napojování nemovitostí na kanalizační síť. Problémy se týkaly tří až čtyř stavebních povolení. O celé záležitosti budeme jednat na dalším zasedání zastupitelstva, nicméně společnost VAK Nymburk již teď kladná vyjádření přislíbila. Pokud byste s tím měli problémy, dejte mi vědět a pokusím se pomoci.

A teď z jiného soudku. Rád bych vás pozval na cerhenickou pouť 22. května. Hlavní akce, které pro vás městys chystá, se ale uskuteční o den dříve, 21. května. Dopoledne to bude tradiční Fit Cup, který pořádáme po nucené covidové přestávce a který bude opět pro děti. Celkem je připraveno pět kategorií – pro děti do dvou let, do pěti let, do osmi let, do 12 let a pro mládež do 15 let. Vše proběhne na fotbalovém hřišti. Přijďte, přihlaste své děti, těším se, že se společně uvidíme. Večer od 20 hodin bude zábava pro dospělé, bavit přítomné bude kapela Paragraf 202, která u nás už několikrát a vždy s velkým úspěchem vystupovala.

Příští týden se nám snad podaří zkolaudovat nový sběrný dvůr. Proběhla kolaudační prohlídka, Stavební úřad Pečky naši akci pochválil, po odeslání všech podkladů by se měl od 16. května otevřít veřejnosti. Jakmile bude zkolaudováno, seznámíme vás s otevírací dobou a provozním řádem.

Co se týká dětí uprchlíků z Ukrajiny, jednal jsem o tom s řediteli ZŠ a MŠ. Do MŠ nechodí žádné dítě z Ukrajiny, do základní školy, kde je kapacita dostatečná, dochází tři ukrajinské děti a podle slov pana ředitele Jelínka se jim u nás velmi líbí.

Aktuálně v našem městysi řešíme dva problémy. Prvním je doprava, jejíž intenzita se značně zvýšila. Nechali jsme zpracovat studii, abychom na odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně prosadili zákaz průjezdu kamionů nad 12 tun přes Cerhenice. K tomu jsme odbornou společností nechali vypracovat další studii, která potvrzuje, že ničení chodníků, silnic a nemovitostí je důsledkem právě této intenzity. Z kolínského úřadu nám však nyní přišlo rozhodnutí, že naše připomínky neakceptuje a zatím v Cerhenicích neplánuje omezení dopravy tak, jak se nám to podařilo prosadit v Cerhýnkách. My se ale nevzdáme a budeme bojovat dál.

Druhým problémem je zvýšená prašnost v souvislosti s opravou koridory Poříčany – Kolín. Pravidelně jednáme s dodavatelem stavby, společností Swietelsky Rail, aby udělala taková opatření, aby prašnost byla alespoň v určitých mezích. Zatím se nám to daří tak na polovinu. Stavba bude pokračovat do září, snad se nám to podaří nějakým způsobem překlenout.

Co do investičních akcí obce, začali jsme opravovat silnici Za Štěpnicí. Zhruba do dvou týdnů by měl být položen nový povrch komunikace, hotové by měly být také vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Poté, co opravenou silnici převezmeme, budeme dělat nový chodník, o který se přičiní naše technické služby.

Aktuálně začala stavba workoutového hřiště a lezecké stěny v areálu vedle keltského hřiště. Hotovo by mělo být do konce června, takže od začátku prázdnin budou obě atrakce k dispozici malým i velkým návštěvníkům.

Přeji Vám všem krásné jaro s pěkným počasím a těším se na setkání na pouti.

Marek Semerád

Barevné hřiště přímo na chodníku

Pro děti v Cerhenicích začalo vznikat barevné hřiště přímo na chodníku.  „Viděl jsem to loni v Sázavě a hned jsem věděl, že to chci i u nás,“ usmívá se starosta Marek Semerád. Díky firmě @barevne_hriste se to podařilo. Prosím, nevstupujte až do pondělí na natřené plochy, užijete si je celé léto.

4. květen – svátek sv. Floriána, patrona hasičů

Památka sv. Floriána je oslavována 4. května, letos to bude již 1716 let od jeho smrti. Sv. Florián se stal patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství“ jsou výsledkem pozdějších legend. V souvislosti se sv. Floriánem vznikla i celá řada lidových rčení, za všechny uvádíme například: „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“
Svatý Florián, Sanctus Florianus, vlastním jménem Florian von Lorch, jehož latinské jméno lze volně přeložit jako „kvetoucí či rozkošný“, patří v Čechách mezi nejpopulárnější světce. Svatý Florián se pravděpodobně narodil roku 250 n. l. v obci Cetia, později Zeiselmauer-Wolfpassing, na okraji provincie Noricum, dnes spolková země Dolní Rakousy ležící v Rakousku. Působil jako plukovník římského vojska v Cetii , poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum (neboli Lorch, odtud jeho jméno), které je dnes částí obce Enns v Rakousku. Byl horlivým křesťanem a tak za vlády císaře Diokleciána tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla jeho křesťanská víra odhalena a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Císařský náměstek Aquilinus ho dal podle legendy opakovaně zbičovat a stahovat z kůže, ale Florián se i přesto odmítnul vzdát své křesťanské víry. Aquilinus ho tedy odsoudil k smrti.
Svatý Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku. Byl provizorně pohřben křesťankou Valérií na jejím statku. Později byly jeho ostatky přeneseny a pohřbeny poblíž dnešního Lince kde byl nad jeho hrobem v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Floriánovi ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly v 11. století převezeny dvěma jáhny (jáhen – duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1138 – 1194, vládl 1177-1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem, papeže Lucia III. (1110 – 1185, jako papež 1181-1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií je umístěna v katedrále sv. Václava v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů.
Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.
SDH Cerhenice

Opravuje se ulice Za Štěpnicí

Městy plní sliby. „Poté, co jsme loni opravili komunikace v Cerhýnkách, jsme se letos přesunuli opět do Cerhenic. Na základě zastupitelstvem schváleného harmonogramu jsme se pustili do rekonstrukce komunikace Za Štěpnicí. Opravu provádí společnost FRFOL, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Snažíme se, aby dílo bylo hotové co nejdříve,“ informoval starosta Marek Semerád.