Říjnové zastupitelstvo

Večer posledního říjnového dne jsme spolu s kolegy zastupiteli projednali na 15 bodů. Některé příjemné, takové, z jakých má člověk radost, jiné už o poznání méně. Podrobně jsme ale probrali všechny.

Prvním bodem bylo otevírání obálek a výběr zhotovitele na rekonstrukci Polní ulice, na kterou už se těšíme a říkáme si, aby už to bylo. Vítěznou firmu jsme vybrali, kritéria splnila, její nabídková cena 1,6 milionu bez daně byla nejlevnější, ale i tak se nám zdá dost vysoká. Zastupitelstvo mě proto pověřilo jednáním o možném snížení této částky. Smlouva o dílo tedy dosud podepsaná není.

Věnovali jsme se také problematice vodovodu, zastupitelstvo schválilo připojovací poplatek za napojení na vodovod ve výši 20 000 korun. Dalším tématem byly odpady, zastupitelstvo odhlasovalo smlouvu o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně v Radimi. Řešili jsme také hodnocení nabídek na další práce na našem jediném lese – na Borečku. Tentokrát to byl návrh cestní sítě a další obnovy lesa, který se, věřím, už brzy stane příjemným, upraveným místem procházek a relaxace pro všechny naše obyvatele. Nezapomnělo se samozřejmě ani na Cerhýnky, předseda osadního výboru zastupitele pravidelně informuje ve svých zprávách. Schválili jsme složení inventarizační komice (Marie Malá, Dana Podoláková, Jiřina Hoblová, Jiřina Jandová, Jiří Kyncl, Ladislav Špinar) a komise pro kontrolu obecních bytů (Aleš Kobliha, Jiřina Hoblová, Ladislav Špinar).

Velkým tématem byla na zasedání zastupitelstva naše pošta. Jak jistě mnozí víte, na základě anonymního udání jsem byl nucen zrušit její dočasný provoz na dostupném místě – v nově vybudovaných školních dílnách. Zastupitelstvu nezbylo než schválit informaci, že z důvodu podmínek dotace nelze umístit Českou poštu v Centru pro výuku technických předmětů, a bude proto uzavřená do konce března příštího roku. Je mi jasné, že udání bylo učiněno s cílem poškodit mě. Ale čestným bojem, alespoň podle mého názoru, nejsou ani anonymy, natožpak něco, co odnáší někdo druhý. V tomto případě i třetí, pátý, desátý, padesátý… zkrátka značná část našich seniorů, pro které je problematické dostat se na pobočku do Velimi. Pokusíme se jim co nejvíce pomoci dopravou prostřednictví naší pečovatelské služby.

Dalším projednávaným bodem byl spolkový dům v Cerhýnkách, vklad pozemků v Cerhýnkách na základě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a také výsledky veřejnoprávní kontroly k projektu spolkového domu, jemuž se budu věnovat v samostatném článku.

Marek Semerád

Omluva právník

Městys se omlouvá za organizační nedopatření. Právník městyse pan Mgr. Truhlář dnes z vážných osobních důvodů nedorazil na pravidelné konzultační hodiny. Děkujeme za pochopení. Příští týden již konzultace pro naše občany opět budou tak jako každé pondělí od 17:00 hodin.

Řidiči, jeďte ráno opatrně

Jak to tak vypadá, tak sv. Martin letos přijede v bílém. Nebude to přímo sníh, ale bílá barva ani mráz chybět nebudou. Meteorologové totiž očekávají mrznoucí mlhy s možností tvorby námrazy. To pro řidiče představuje sníženou dohlednost, v mlze je třeba snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Déletrvající mrznoucí mlhy mohou vést také k tvorbě námrazy na komunikacích s nebezpečím smyku. Platnost výstrahy, kterou meteorologové vydali, je od půlnoci z neděle na pondělí do pondělních 11 hodin, takže při pondělní svatomartinské ranní cestě např. do zaměstnání byste měli být velmi opatrní.

Slavnostní žehnání praporu

V sobotu 9. listopadu 2019 byl v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně slavnostně představen a žehnán hasičský prapor Okresního sdružení hasičů Kolín. Poděkování patří všem dárcům, díky jejichž příspěvku byl pořízen, a také všem hostům, dárcům, starostům Sborů dobrovolných hasičů a dalším zástupcům sborů, že byli v této slavnostní chvíli s námi.

OSH Kolín

Na keramický kroužek je nával

Vzhledem k velkému počtu dětí, bude keramický kroužek dětského klubu rozdělen na dvě skupiny. První skupina bude tvořit v pondělí, druhá ve středu. Klub prosí rodiče o informaci, který den jim bude nejvíce vyhovovat – podle toho budou děti rozděleny. „Zároveň apeluji na rodiče, kteří ještě nedodali veškeré dokumenty, aby tak učinili do konce týdne,“ doplňuje Marek Semerád.