Ulice Za Dráhou a Lánská hlásí hotovo

Jak městys slíbil, provedl jsme kompletní opravu ulic Za Dráhou a Lánská. Jde o první letošní investiční akci. Provedla ji firma Telsig, s.r. o. a vyšla cca na milion korun. „Tuto opravu financujeme ze svého rozpočtu, dotaci na ni nečerpáme. Rekonstrukcí ulic plníme jednak svůj volební program, ale hlavně se snažíme, aby se lidem u nás v obci dobře žilo,“ říká starosta Marek Semerád. V závislosti na získaných dotacích v letošním roce chce městys ještě provést opravu ulice Za Štěpnicí, Pod Beránkem a u nové mateřské školy. Počítá i s opravou silnic v Cerhýnkách. Konkrétní harmonogram bude zveřejněn v červnu, dříve ve věci výše zmíněných dotací jasno nebude.

Informace ke sčítání lidu

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021. Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné. Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři. Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout.

I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení. Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav.

Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. Kontaktní místa Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření.

Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz. Ochrana dat Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

O nejhezčí čarodějnici

Dětský ekologický klub vyhlašuje soutěž pro všechny děti a jejich rodiče.
Protože máme měsíc duben, který je vždy zakončen pálením čarodějnic, shodly jsme se na tom, že by bylo fajn „oživit“ zahradu u Enviromentálního centra o nějakou tu hezkou čarodějnici. Za nejpovedenější čarodějnici bude majitel či majitelka odměněn/a. Těšíme se na vaše výtvory!
Pavlína a Hana

Rekonstrukce ulic Za Dráhou a Lánská – aktuálně

6. dubna bude pokračovat rekonstrukce ulic Za Dráhou a Lánská. Městys prosí všechny občany, kteří tam bydlí,
aby v těchto dnech neparkovali na silnici, ale u sebe doma, případně před hřištěm a podobně. Velice děkuje za pochopení. „S kvalitou prací od dodavatelské firmy nejsme bohužel spokojeni. Při napouštění vodovodu v Ratenicích nás opakovaně vyplavili (naposledy obecní byty u pošty) a nedodržují ani harmonogram stavebních prací a tak dále a tak podobně. Požádal jsem náš stavební dozor o zvýšený dohled,“ říká starosta Marek Semerád. Všechny nedostatky se budou s dodavatelem řešit.