Listopadové zastupitelstvo

Přes pětadvacet bodů projednalo předposlední listopadový den zastupitelstvo našeho městyse. Až na tradiční výjimky probíhalo jednaní členů zastupitelstva v přátelské a dělné atmosféře, o jednotlivých bodech se dost často diskutovalo i v rámci shodných názorů, ale jak se říká, víc hlav, víc ví, a každý konstruktivní podnět je vždycky k dobru věci.

Schválili jsme příspěvek pro naši fotbalovou přípravku ve formě uhrazení nájmu za pronájem sportovní haly ve Velimi, kam naše mladé fotbalové naděje zajíždí v zimním období na tréninky. Jen připomínám – kdo z chlapců, ale i děvčat by měl chuť se k přípravce připojit nebo se jen nezávazně přijít podívat, jak to u nás chodí, stačí přijít na jakýkoli trénink.

Sympatickým bodem jednání bylo schválení přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí na domovní čističky pro obyvatele Radimku. Povedlo se také po delších jednáních domluvit se stavební firmou snížení ceny za opravu komunikace v Polní ulici, takže jsme už mohli odhlasovat dodatek ke smlouvě. Vybrali jsme firmu, která vybaví nábytkem nové školní dílny, projednali jsme cenu za svoz odpadu i plánované geologicko průzkumné práce v prostoru budoucího parkovacího domu.

Dalším tématem jednání byly budoucí byty v prvním poschodí budovy, kde v přízemí sídlila a opět bude sídlit pobočka České pošty. Zastupitelstvo schválilo postup při výběru žadatelů o přidělení těchto bytů a stanovilo také výši nájemného, a to 77,50 Kč/měsíc.

Probrali jsme i zdánlivě malé, ale pro každodenní bezproblémový chod obce důležité drobnosti, jako je třeba oprava žaluzií v envicentru nebo přijetí dotace na to, abychom mohli pořídit lesní traktor.

Hovořilo se také o ABA školce. Zastupitelstvo schválilo pro jejího zřizovatele, spolek Vulnus Curare, zvýšení nájemného v prostorách městyse a současně odsouhlasilo rozšíření speciální ABA školky o základní školu.

Marek Semerád

Večeře pro rodiče už se plánuje

Třetí ročník večeře pro rodiče ve školní jídelně je v přípravné fázi, na příští týden paní kuchařky slíbily představit pozvánku. Zatím prozradili, že hlavní chod bude česká klasika, akce bude koncem března a povídat se bude nejen o stravování.

Startují tréninky starší fotbalové přípravky

Od 10. ledna opět začínají tréninky starší fotbalové přípravky TJ Olympie Cerhenice, a sice každý pátek od 16:00 hodin v tělocvičně v ZŠ Cerhenice;  každou neděli od 15:00 hodin v tělocvičně v ZŠ Velim. Pátky věnujeme pohybové a atletické všestrannosti, neděle jen fotbalu.

Městys žádá o dotaci na Hvězdu

Vedení městyse se konečně podařilo najít vhodný dotační titul, a tak aktuálně podá žádost o dotaci na revitalizaci bývalého koupaliště Hvězda. Stane se tak po 30 letech od doby, kdy díky restitucím úplně zaniklo. Na jeho místě vznikne v případě úspěchu žádosti s podporou MAS Mezilesí průtočná tůň s hloubkou cca 1,5 metr.

Realizační náklady jsou projektantem ing. Jírovským odhadnuty na 2,8 miliónu včetně DPH. Dotace by měla pokrýt 95% nákladů. „K areálu bývalého koupaliště Hvězda jsme přišli zhruba před dvěma lety, kdy jsme tento pozemek směnili s panem Žertem za jiný, pro něj vhodnější. Hned jsme začali vodní dílo projektovat. Na Hvězdu je tudíž od října 2019 vydáno vodoprávní povolení,“ popsal starosta Marek Semerád. Hvězda ale není jediný projekt v oblasti vodního hospodářství, kterému se městys věnuje. „Máme vyprojektovanou i obnovu Přeďáku a tůně v bývalém cukrovaru. I na ně přijde časem řada. Nemůžeme se však nechat projekty zahltit. Prosazuji, aby městys postupoval uvážlivě. Držte nám palce, ať to s Hvězdou vyjde. Cerhenice by byly zase o něco hezčí,“ dodal Marek Semerád.

Opravy probíhají podle plánu

Rekonstrukce komunikací v Cerhenicích probíhá dle schváleného harmonogramu. Hned první pracovní den nového roku starosta Marek Semerád odevzdal na krajský úřad žádost o dotaci na rekonstrukci Polní ulice. Celkové náklady na její opravu činí cca 1,5 milionu, z čehož zhruba třetinu pokryje příspěvek kraje. „Máme podepsanou smlouvu se zhotovitelem – firmou M-silnice – a předpokládáme, že na přelomu února až března zahájíme samotné práce. Ty by měly trvat maximálně v řádu týdnů. Občané budou o všem informováni, jednak od samotného zhotovitele, jednak i od nás. Předpokládáme, že v roce 2021 opravíme ulici Za Štěpnicí. Tu jsme až letos koupili (respektive pozemek pod ní) od soukromého vlastníka,“ popsal starosta.