Rekonstrukce veřejného osvětlení v Cerhenicích začala

Poté, co městys opravil veřejné osvětlení v Cerhýnkách, pokračuje nyní v Cerhenicích. Do konce roku by mělo být kompletně hotovo osvětlení v ulici Nádražní a 1. máje. „Další postup si s realizační firmou Eltodo určíme do konce prázdnin. A jaký je cíl: svítit co nejvíce funkčně a co nejméně poruchově – a navíc ne z ošklivých stožárů,“ shrnul starosta Marek Semerád.

Školka přijme učitelku na poloviční úvazek

Mateřská škola Cerhenice, příspěvková organizace, přijme do svého kolektivu učitelku MŠ na 0,5 úvazek.
Nástup 3.9.2018 (smlouva do 31.8.2019 s možností prodloužení).
Nabízíme prostředí nové mateřské školy, dotované obědy a možnost osobního rozvoje formou pravidelného vzdělávání.  Odměna 10000 – 12500 Kč/měsíc dle praxe.
Uchazeč musí splňovat kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících (Z. č. 563/2004 Sb.)
Prosím o zaslání Vašeho životopisu na mail: materska.skola@cerhenice.cz, do předmětu prosím uveďte: Učitelka MŠ.

Opravy kanalizačních vpustí a podzemního hydrantu

Městys finanční částku 75.867,- Kč na opravy kanalizačních vpustí a podzemního hydrantu v ulicích Nádražní a 1. máje. Propadlé vpustě a podzemní hydrant ohrožovaly řidiče a cyklisty několik let. Po dlouhotrvajícím jednání se správcem silnice KSÚS došlo k opravě pouhých čtyř vpustí, z nichž první dvě byly opět propadlé. Proto městys objednal sám opravu u firmy WOXI s.r.o., která používá speciální nivelační zálivku se zárukou minimálně 6 let. Ještě se plánuje oprava několika nejrizikovějších vpustí a propadlý povrch. Často občané volají po řešení bouchání kanalizačních poklopů. Zde zahajuje obec jednání s vlastníkem a správcem splaškové kanalizace se snahou vyřešit tento problém alespoň na hlavním tahu v obci, protože provoz je zde opravdu v současnosti veliký.

Městys bojuje o snížení stočného

Městys vede spor se společností VaK Nymburk. „Tlačíme na ni, aby našim obyvatelům snížila cenu stočného, která se nám zdá neúnosně vysoké až asociální. Pokud nedojde k dohodě, budeme tlačit na to, abychom kanalizaci začali co nejdříve provozovat sami a občany co nejméně finančně zatěžovali,“ říká starosta Marek Semerád.

Zástupy lékařů během dovolených

MUDr. Janka Kaprálová

dovolená 13. 7. – 20. 7. 2018

zastupuje: MUDr. Slabý Velim

tel. 321 763 047

ordinační hodiny:

po, út, čt, pá 7:30 – 11:30

st: 15:00 – 18:00

Dětské středisko

Plaňany – Chotutice – Cerhenice

dovolená 9. 7. – 27. 7. 2018

zastupuje MUDr. Bramborová

prázdninový provoz:

pondělí 7:00 – 11:00 Plaňany

úterý 7:00 – 10:00 Cerhenice

středa 7:00 – 11:00 Plaňany

čtvrtek 7:00 – 10:00 Chotutice

pátek: 7:00 – 11:00 Plaňany

Stavba nové školky finišuje

Výstavba nového objektu školky je už takřka před dokončením. Je provedeno podlahové topení včetně provedení anhydritových povrchů v celém objektu. Hotové jsou montáže vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silnoproudu, signalizace a instalace zdravotechniky.

Obkladačské práce na sociálních zařízeních v barevném řešení vybraném projektantem a uživatelem jsou taktéž hotovy stejně jako montáž sádrokartonových podhledů. Jsou osazena stropní svítidla, anemostaty a světlovovody. Ve vnitřních prostorách byly provedeny omítky hladké i štukové a zahájeny práce na výmalbě objektu v odstínech určených projektantem.

Na venkovní fasádě i uvnitř v atriu byl osazen kontaktní zateplovací systém včetně finálního povrchu z tenkovrstvé omítky. V atriu už jsou také herní a ostatní prvky a pracuje se na speciálním povrchu. V prostoru budoucího parkoviště byla provedena zámková dlažba. Dle projektu byla provedena montáž gabionových stěn. Probíhají terénní úpravy okolo objektu a v prostoru budoucí zahrady.

Na Borečku se stále pracuje

Projektant, specialista na zeleň Karel Posolda pracuje na projektu sítě cest ve stávajícím lese (kategorie zvláštního určení – příměstské a další lesy). Tento projekt reflektuje stávající cestní síť vytvořenou návštěvníky. S mírnými úpravami kvůli schůdnosti terénu a rozšířeními bude v terénu tato trasa zaměřena a přenesena do projektu. Podél cesty bude navrženo několik odpočívadel s lavičkami a odpadkovými koši a kruhový altán s výhledem na Dobřichov na vrcholu kopce nad Cerhýnkami. Cesta bude tvořena přírodním povrchem (kamenivo) bez terénních zásahů do půdy, aby se nemusely pozemky pod cestami vyjímat z lesního půdního fondu. V místech, kde by se kamenný povrch mohl sesunout, budou navrženy dřevěné schodnice či hrázky ukotvené do země dřevěnými, akátovými kůly. Součástí projektu bude také arboristické ošetření některých hodnotných dřevin a výsadba lesa na pasece mezi oběma rameny lesa.