Petice za změnu názvu VÚŽ ukončena

Zkušební centrum Výzkumného ústavu železničního leží v Cerhenicích. Nikoli ve Velimi, která je v jeho názvu. Proto v městysi vznikla petice za změnu jména obce v názvu centra. Byla ukončena k 30. listopadu a sešlo se v ní mnoho podpisů. „Nyní se snažíme vyvolat jednání s Českými dráhami, aby s námi vedly debatu o přejmenování, k jakému datu atd.,“ popsal starosta Marek Semerád.

Ve škole staví motokáru

Montážní tým základní školy úspěšně staví motokáru v rámci projektu Cadet Grand Prix Kolín. Ten připravil spolek Start 7 – odbočka Svazu letců ČR a zapojilo se do něj celkem deset škol z Kolínska a Kutnohorska. V naší škole mají zatím jednotlivé díly, ale pilně pokračují a už se těší na jaro, až se projedou.

 

Dotace pomůže postavit školku

Městys Cerhenice získal dotaci na projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí. Realizací projektu dojde k vybudování nové mateřské školy v Cerhenicích a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávající mateřské škole. Výstupem projektu je novostavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.
Tento projekt přispěje k naplňování specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Přínosem tohoto cíle bude dosažení vyšší kvality předškolního vzdělávání na území městyse Cerhenice.
Projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ je spolufinancován Evropskou unií.