Snížili jsme daň z nemovitosti!

jsem velmi rád, že v první prázdninový den mohu současně s přáním krásného léta začít také dobrou dobou zprávou. Rád bych vás informovat o výsledku jednání zastupitelstva, kde jsme se zabývali koeficientem daně z nemovitosti. A oním výsledkem je plnění slibu, který jsme jako volení zástupci městyse Vám, našim občanům, před časem dali. Když došlo ke zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, slíbili jsme, že je to jen dočasné opatření na dobu, kdy bylo třeba investovat do výstavby inženýrských sítí. Plynofikace, kanalizace i vodovod jsou hotové, můžeme tedy, jak jsme slíbili, přistoupit ke snížení této daně. Rozhodli jsem tak i přesto, že nás další velké investice ještě čekají, nicméně sliby se mají plnit a tento, věříme, Vám alespoň trochu finančně uleví. Od 1. ledna 2019 se v našem městysi daň z nemovitosti sníží z koeficientu tři na koeficient dva.

Váš starosta Marek Semerád

Vodovod Cerhýnky

Výstavba vodovodu pro obyvatele Cerhýnek je u konce. „Stavba byla náročná, jsme rádi, že většina obyvatel Cerhýnek má o připojení na vodovod zájem,“ říká starosta Marek Semerád. „Jak jsme slíbili, po výstavbě jsme se pustili do rekonstrukce průtahu přes Cerhýnky, a dojde samozřejmě i na další komunikace. V současné době jsou zatím upravené co možná nejpečlivěji alespoň tak, aby mohly být využívané. Není to ale finální úprava,“ připomíná starosta. Během léta městys v závislosti na finanční situaci plánuje opravu technologií tryskovou metodou turbo, která spočívá ve vyplňování poruch obrusných vrstev směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze pomocí speciálního zařízení pod tlakem stlačeného vzduchu.

Stavba vodovodu Cerhýnky a výstavba domovních vodovodních přípojek byla převzata investorem dne 17. 5. 2018. Investor zažádal o kolaudaci hotového díla odbor životního prostředí města Kolín.

Po předání stavby proběhlo osazování vodoměrů na vodovodní přípojky dle žádostí vlastníků nemovitostí. Po zahájení provozu vodovodu uzavřou vlastníci přípojek s obcí smlouvu o dodávce pitné vody a bude jim otevřen hlavní uzávěr vody na vodovodu v komunikaci. Pozor, s tímto uzávěrem (je součástí vodovodu) může manipulovat pouze správce a provozní vodovodu. Vlastníci přípojek mají své uzávěry na vodoměrné sestavě u zaplombovaného vodoměru (obec prosí – plombu nepoškodit).

Osazování vodoměrů bude probíhat dále dle potřeb našich občanů, vždy je třeba spojit se s Petrem Růžičkou (605 246 273), domluvit termín osazení a uzavřít smlouvu.

Po letošním horkém a suchém jaru nám v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku, kde se dostavba vodovodu připravuje, opět klesla hladina vody ve studních, tak si začínáme výstavby vodovodu u nás více vážit, i když si musíme na platbu za vodu na vesnicích teprve zvykat. Ale bez vody není života. A kolik budeme platit? Cena za 1 m3 je letošní rok 40 Kč s DPH.

Rekonstrukce komunikací

S opravami silnic a chodníků pokročil městys tam, kde už volaly po opravě a zároveň se jedná o poměrně frekventované lokality. Hotové už jsou silnice v ulicích Na Kopě a 9. května, chodník ve Východní ulici je prakticky ve finále, stavba je financovaná z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Oprava silnice se týkala povrchových vrstev, byly odstraněny vyvýšeniny a vyplněny výtluky. Původní nejednotné obrubníky byly vybourány a nahrazeny novými, které jsou uloženy do betonového lože. Na upravený povrch byl proveden nástřik kontaktní vrstvy asfaltovou emulzí a finální asfaltový povrch v tloušťce 50 mm. Potřebu rekonstrukce vyvolal nejen zub času, ale hlavně také výstavba sítí. Do konce roku hodlá vedení obce zveřejnit harmonogram prací, aby obyvatelé měli představu, kdy na jejich ulici přijde řada. Nyní už se pracuje na přípravě rekonstrukce silnice v ulicích Polní a Za Štěpnicí v Cerhenicích, hned potom se práce přesunou do Cerhýnkek, kde silnice dostaly po výstavě vodovodu notně zabrat, a poté se budou dělat chodníky.

Hasiči oslavili 140 let

Oslava 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice se vydařily. Oslava byla dokonale připravená, bezvadně načasovaná s početnou účastí sousedních sborů. „Poděkoval jsem našim hasičům za tři věci. Za prvé za vzorné požární zásahy, za druhé za bohatou spolkovou činnost a za třetí za vedení mládeže. Důvodů, proč si jich vážíme a snažíme se je podporovat, bychom ale našli zcela jistě víc,“ řekl starosta městyse Marek Semerád. „Ještě jednou všechno nejlepší ke kulatinám a hlavně pokračujte,“ dodal.

Hvězda nespí

Přípravy na revitalizaci rybníku Hvězda rozhodně neusnuly. Městys chystá žádost o dotaci, v současné době je hotové územní rozhodnutí, projekt se finalizuje podle operačního programu „Příroda“ pod dohledem Agentury ochrany ochrany přírody a krajiny. Pro přípravy městys vybral specializovanou projektantku Ludmilu Pánkovou z Tábora.

Připomínáme: mateřská škola bude přes prázdniny uzavřená, ale…

Z důvodu stěhování mateřské školy do zbrusu nové budovy bude po oba prázdninové měsíce stávající školka uzavřená. „Abychom dopad tohoto opatření pro rodiče alespoň částečně zmírnili, přišli jsme letos s premiérou příměstských táborů. Věřím, že se jejich náplň bude vašim dětem a vnoučatům líbit, dozvědí se spoustu zajímavostí o přírodě a hlavně si v ní krásně užijí teplé letní dny plné radosti, zážitků a veselého dovádění, které prostě k prázdninám patří,“ říká starosta Marek Semerád.