Hledá se Tonička!

Ztratil se pětiměsíční alexandr čínský, slyší na jméno Tonička. Má modrý kroužek na levé noze. Majitelé prosí o informaci o ztracenci na telefonní číslo 739 254 758.

Městys projektuje úpravy Borečku

Městys projektuje úpravy Borečku, který koupil od pana Nováka a poctivě ho čtyři roky splácel. Úpravy by měly být jednak lesnického charakteru, jednak týkající se mobiliáře. Oboje hodlá radnice financovat prostřednictvím výzvy MAS Mezilesí, kde bude zanedlouho vypsaná dotační výzva. Projektantem záměru je ing. Posolda. „Děkujeme za vaše nápady, čím bychom mohli tuto hezkou část Cerhenic blízko nové školky ještě vylepšit,“ říká starosta Marek Semerád.

Cerhenice sníží spotřebu elektrické energie u veřejného osvětlení

V Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku probíhá v letních měsících rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení. Nové světelné zdroje s technologií LED přinesou občanům nejen zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných místech, ale také významnou měrou přispějí ke snížení elektrické energie. Zakázku získaly ve veřejné soutěži společnosti Eltodo a.s. a Eltodo Osvětlení, s.r.o.

Rekonstrukce veřejného osvětlení spočívá v obnově celkem 306 světelných bodů včetně nových stožárů, osvětlovacích těles a stožárových elektrovýzbrojí. Rekonstrukcí projdou také podzemní napájecí sítě veřejného osvětlení a rozvaděče.

Od zahájení prací v červnu 2017 byla provedena výměna všech stožárů a svítidel veřejného osvětlení v části Cerhýnky a v části Radimek byla vyměněna všechna stávající osvětlovací tělesa za svítidla LED. Podchod pod tratí ČD byl rovněž osazen LED svítidly a v rámci nově budované mateřské školy při Školní ulici proběhla rekonstrukce stávajícího osvětlení a jeho doplnění.

V současné době probíhá kompletní výměna kabelového vedení na hlavním průtahu Cerhenicemi, tj. v části ulic Nádražní, Na Vinohradech, Náměstí Míru, Východní a 1. máje. S tím spojené omezení provozu na těchto komunikacích se firma snažit minimalizovat. Následně proběhne výstavba nových osvětlovacích stožárů včetně svítidel LED.

V letošním roce se ještě počítá s vybudováním veřejného osvětlení v ulici Antonína Hampla. V dalších etapách dojde k doplnění osvětlení v ulici Na Borku (slepá část směrem k cyklostezce do Cerhýnek) a v části mezi Školskou a Edvarda Beneše, dále v ulici U Hřiště u nových rodinných domů, v Zahradní ulici mezi ulicemi U Borku a Blanky Waleské, a na křižovatce v ulici Na Palouku s pěší cestou od Nádražní ulice.

Rekonstrukce, která je plánovaná do roku 2022, přinese spolu s modernizací a doplněním veřejného osvětlení snížení celkového instalovaného příkonu osvětlení ze současných 22,154 kW na méně než 9 kW. Nově instalovaná technologie umožní regulaci intenzity osvětlení v závislosti na denní době.

Společnost Eltodo Osvětlení, s.r.o. bude po dobu následujících 20 let vykonávat rovněž správu, údržbu a opravy systému veřejného osvětlení v městysi Cerhenice a přilehlých obcích. Pro hlášení poruch je k dispozici bezplatná linka 800 101 109 s nepřetržitým provozem.

O čem jednali zastupitelé

Zastupitelstvo městyse schválilo harmonogram oprav komunikací a chodníků v Cerhenicích a Cerhýnkách. Větší částku také vyčlenilo na opravy výtluků na místních silnicích. Začne se dírou u dolního hřiště a před domem pana Vernera. „Máte-li někdo ještě jiný tip na opravu, dejte nám vědět,“ říká starosta Marek Semerád.

Poděkování

Tábor se skřítkem Cerheníčkem by se nikdy nemohl uskutečnit bez pomoci spousty lidí.
Děkujeme za finanční a morální podporu starostovi městyse Cerhenice Markovi Semerádovi. Učitelům ZŠ Cerhenice Janě Truhlářové a Ivo Jelínkovi, učitelce MŠ Velim Ivaně Hrbkové a maminkám dětského klubu Cerheníček Lucce Hrbkové, Heleně Soukupové a Evě Siberové. Panu Chlumskému za přednášku o sovách, paní Faltové za úklid (byl potřeba). Firmě Remax za půjčení a instalaci skákacího hradu (škoda, že jsme nenahráli nadšené jůůůůůůůůůůůůůů, když ho děti uviděly), paní Polákové za grafický návrh skřítka Cerheníčka a v neposlední řadě panu Františku Soukupovi za úžasné povídky se skřítkem Cerheníčkem, které nás celým táborem provázely.

Tým Cerheníčku