Městys podporuje své spolky

Podklad na sklad, který bude sloužit mysliveckému sdružení, je hotový. Myslivecké sdružení se ujme zatím poměrně nevzhledné plochy na okraji Cerhýnek směrem k Radimku a sklad využije na krmení pro zvěř na zimu v širším okolí. Plochu s přispěním městyse také oplotí. „Na zastupitelstvu navrhnu, aby rozpočet na rok 2019 obsahoval i příspěvky pro naše spolky, jejichž činnosti si vážíme,“ říká starosta Marek Semerád. Namátkou chce městys podpořit:

– 9 tis Kč myslivecký ples;

– 37 tis Kč hasiče a kroužek malých hasičů;

– 16 tis Kč Sokol na sportovní akce pro děti;

– 39 tis Kč také Sokol na celkovou činnost oddílů (fotbal, všestrannost, šipky…)

Den mexické kuchyně v Cerhenicích

Základní škola a školní jídelna se zapojily do Dnů mexické kuchyně. Vedení městyse v čele se starostou Markem Semerádem, zástupci vedení školy a jídelny tak přivítali zástupce mexické ambasády Miguela Ángela Vilchise. „Děkuji paní Šedinové, panu Jelínkovi, panu Kinkalovi a dalším, zkrátka všem, kteří se o pěknou akci zasloužili,“ řekl starosta. Den mexické kuchyně se líbil nejen Miguele Ángelu Vilchisovi, užili si ho také žáci i paní kuchařky. Paní Janča Hloučalová – Boumová obdržela od Asociace školních jídelen České republiky a Velvyslanectví Mexika Osvědčení o absolvování vzdělávacího kursu Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách.

Poplatek za psa, poplatek za svoz odpadu

Výběr místního poplatku ze psů bude prováděn od 1. března 2019.

Poplatek za odvoz popelnic činí 700 korun pro občana s trvalým pobytem v městysi či za rekreační nemovitost.

Informace o způsobu platby apod. naleznete v sekci „Dokumenty“.

Městys vymohl letitý dluh

Městys Cerhenice po více než 15 letech vymohl 98 tisíc, tedy část dluhu, po jednom z obyvatel. „Dluhy se prostě platit musí. Jak by k tomu jinak přišli ti, kteří vše řádně uhradili? Souhlasíte? Městys navíc ke všem svým dlužníkům, kteří se chovají slušně, přistupuje s respektem a se snahou vyřešit vše nejprve vzájemnou domluvou,“ shrnul starosta Marek Semerád.

Nábor dětí od 5 do 8 let – fotbalový kroužek

Zájemci o fotbalový kroužek nechť se do konce ledna hlásí na úřadu městyse. Nebo stačí přijít na některý z tréninků. Do kroužku se mohou zapojit všechny děti, které mají rády sport – chlapci i dívky.

Tréninky:
– každé pondělí v tělocvičně ZŠ Cerhenice od 16:00 do 17:30 hodin. Zde se trénuje pohybová všestrannost pod vedením profesionálního gymnastického trenéra (přijít tak mohou i ti, které fotbal neoslovil, ale chtějí dělat jiný sport.)

– a do března 2019 (kdy se začne na hřišti dole) pak hala Pečky, a to vždy o víkendu podle toho, kdy je volno.