Kdo poničil plot i pomníček?

Lavička, odpadkový koš, plot u škola a dokonce i pomníček padlým. To vše se stalo cílem vandala, po kterém nyní městys intenzivně pátrá. „Opravíme to, ale chceme dopadnout viníka! Prosím občany o informace, zda si poslední den starého nebo první den nového roku někoho, kdo by ničil obecní majetek, nevšimli. Za info na číslo 605 27 38 08 předem děkuji. Anonymitu zaručuji,“ říká starosta Marek Semerád.

Cerhenické putování za divadelní kulturou

V pátek 19. ledna se žáci základní školy zúčastní 2. divadelního představení v rámci KMD 2017/2018 (tentokrát Divadlo Hybernia – muzikál: Sibyla, královna ze Sáby). Divadelní představení začíná v 18:00 hod., trvá 2,5 hodiny. Před představením (na žádost dětí, pokud souhlasíte) bude rozchod v obchodním centru Palladium. Sraz na nádraží v Cerhenicích ve 14:45 hod., odjezd bude v 15:02 hod. Předpokládaný odjezd z Prahy je naplánován ve 21:01 hod. (v Cerhenicích příjezd ve 21:56 hod.). Pokud by nastaly nějaké dopravní komplikace, počítejte, prosím, se zdržením. Zvažte, zdali dáte dětem s sebou mobilní telefony, aby Vám mohly dát příp. vědět. Ať si žáci nezapomenou finanční obnos na vlakovou jízdenku, tu si hradí sami.

Ve středu 10. 1. 2018 proběhne o velké přestávce informativní schůzka, kde budou dětem rozdány lístečky. Škola prosí rodiče o jejich vyplnění a odevzdání do úterý 16. 1. 2018.

Městys získal územní rozhodnutí na obnovu Hvězdy

Městys získal územní rozhodnutí na obnovu rybníku Hvězda. „Teď pracujeme na vodoprávním povolení a v létě bychom rádi požádali o dotaci. Výhodou je, že se podle schváleného územního plánu jedná o lokální biocentrum. Hvězda k Cerhenicím vždycky patřila a patří, stejně jako například les Boreček nebo kostel sv. Jana Nepomuckého. Snad pro náš záměr najdeme pochopení i na Státním fondu životního prostředí,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta

Starosta městyse Cerhenice podle $ 34 odst. 1 pism. a) zákona č. 275/12012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se koná:

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Volební místnosti budou v budově Environmentálního centra Cerhenice a v budově Spolkového domu v Cerhýnkách

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Vzhledu Cerhenic pomůže architektka

Často přemýšlím o tom, co v Cerhenicích ještě vylepšit a zlepšit, a mám již dlouho pocit, že nám chybí něco na způsob obecního architekta. Zkrátka člověk, který dá našim investičním projektům určitý urbanistický ráz a sjednocující rozměr,“ předesílá starosta Marek Semerád. „Oslovil jsem proto mladou a nadějnou architektku Kamilu Šafránkovou, aby nám s tím pomohla. Společně jsme vytipovali čtyři místa, které zkusí promyslet,“ dodal. Jedním z nich je například prostor od rybníku Přeďák ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. „Hlavně ale její služby potřebujeme v areálu bývalého cukrovaru,“ uvedl Marek Semerád. Žádost o dotaci na vybudování dílen pro školu místo budovy bývalých kanceláří cukrovaru již prošla formálním hodnocením, takže získání prostředků vypadá nadějně.

Talk show Zbigniewa Czendlika

Talk show Zbigniewa Czendlika se uskuteční 17. ledna od 18 hodin v environmentálním centru. Pohodový, zábavný kněz z Lanškrouna se představí v pořadu Postel hospoda kostel. Jedná se o vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného podané humorem jemu vlastním. V průběhu 90 minut se tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, s čímž se rád s diváky otevřeně podělí.

V říjnu 2016 vyšla kniha Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové se stejnojmenným názvem Postel hospoda kostel, za niž obdrželi cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017. Součástí talk show bude i autogramiáda této knihy.

Co byste na stránkách uvítali?

S příchodem nového roku městys spustil nové webové stránky. „Věříme, že se Vám nejen budou líbit, ale také že pro Vás budou co nejvíce přehledné a hlavně funkční. To znamená, že našim obyvatelům poskytnou úplné a včasné informace,“ říká starosta Marek Semerád. „Napište nám prosím, jaké změny byste na stránkách navrhovali, co se Vám na nich líbí a co ne,“ dodává s tím, že městys zároveň během prvních měsíců letošního roku chystá zprovoznění vlastní aplikace.

Přání do nového roku

Uplynulý rok byl v historii našeho městyse jedním z nejúspěšnějších. Rád bych poděkoval všem obyvatelům, bez jejichž podpory, pochopení a leckdy i tolerance při stavebních pracích bychom řadu investičních akcí nedokázali uskutečnit. V roce 2017 jsme rozjeli největší akci v oblasti školství, a to výstavbu zcela nové mateřské školy, jež, věřím, bude našim nejmenším sloužit k plné spokojenosti. V totéž doufám u právě se rozjíždějících velkých akcí a plánů v areálu bývalého cukrovaru, kde chystáme parkovací dům, startovací byty a moderní dílenské zázemí pro základní školu. K velkým projektům patří i probíhající výstavba vodovodu v Cerhýnkách nebo třeba podzemní kontejnery, které jsme nyní na sklonku roku začali budovat. K příjemnému životu v našem městysi, věřím, přispějí i budovaná dětská hřiště, další opravené chodníky a komunikace nebo třeba biopopelnice, které by v nejbližší době měly mít zdarma všechny domácnosti. Za pomalu končící rok se podařil obrovský kus práce, o nic menší nás ale nečeká ani v roce příštím. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ten letošní, a to jak pro městys, tak pro všechny jeho obyvatele.

starosta Marek Semerád