V základní škole oslavili Den dětí

Žáci základní školy oslavili Den dětí. Hned po příchodu do školy na ně čekalo překvapení v podobě dortíku. Po sladkém zahájení následovaly ukázky první pomoci, výcviku policejních psů a práce hasičů na keltském hřišti. Žáci si za asistence policie mohli sami vyzkoušet, jaké to je být v roli zadrženého pachatele. Vyzkoušeli si to školáci i paní učitelky.

Ulice Na Kopě a 9. května prokoukly

Silnice v ulicích Na Kopě a 9. května byly po výstavbě všech sítí tak zdevastované, že si o opravu vysloveně říkaly. Po opravě nyní rozhodně prokoukly. Jako další plánuje městys opravit ulice Za Štěpnicí, Polní a dále komunikaci od kostela sv. Jana Nepomuckého k envicentru. Nezapomene se samozřejmě ani na Cerhýnky. „Děkuji všem obyvatelům za pochopení s komplikacemi zejména v dopravě, jež podobné opravy provázejí,“ říká starosta Marek Semerád.

Aktuální informace k odpadům

Milí obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,

jak jsme slíbili, na přelomu května a června jsme se ve vedení městyse opět zabývali systémem svozu odpadu, konkrétně zkušebním provozem svozu komunálního odpadu jednou za dva týdny ve střídání se svozem bioodpadu. Jsem rád za Vaše reakce a děkuji za ně, bez nich by se nám rozhodovalo hůře. Zaznamenali jsme samozřejmě několik záporných ohlasů, ale o dost větší část Vašich reakcí byla kladná nebo takříkajíc neutrálních. Na základě této odezvy ponecháváme stávající čtrnáctidenní systém zatím beze změny. Nebudu zastírat, že jsme tomu rádi i z ekonomického hlediska – při stále se zvyšujících cenách, které obce za nakládání s odpady hradí, je svoz každý týden opravdu pro obecní rozpočet velmi nákladnou záležitostí, tím spíš, že jsme slíbili, a tento slib hodláme pochopitelně dodržet, že se pro Vás nebude zvyšovat poplatek za svoz odpadu. Přesto, prosím, stále berte čtrnáctidenní svoz jako zkušební. Přece jen odzkoušený ho máme zatím jen krátce a navíc uvidíme, zda pro nás pro všechny bude schůdný i během nadcházejících horkých letních měsíců.

Jedinou aktuální změnou v systému svozu je úprava svozových lokalit, která začne platit od 7. června. Z logistických a vlastně i logických důvodů se spojí odvoz nádob na odpad z dolních Cerhenic, Cerhýnek a Radimku, svozovým dnem bude čtvrtek.

Dále jsme vyšli vstříc občanům, kteří volali po sběrném dvoru. Do doby, než bude hotový moderní, prostorný sběrný dvůr v areálu bývalého v cukrovaru, bude Vám sloužit sběrné místo v lokalitě zvané u chovatelů (Náměstí Míru 20). Otevřeno bude od června do října každou středu od 15:00 do 18:00 hodin. Odkládat zde můžete bioodpad (tj. posekaná tráva, spadané ovoce, plevel, větvičky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, odpad z kuchyní a přípravy jídel rostlinného původu, kávová sedlina, čajové sáčky apod.) a odpad větších rozměrů z domácností (postele, křesla, dveře, okna, skříně, matrace, koberce, lina apod.).

Do kontejneru na bioodpad nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, zbytky masa a kostí, popel z uhlí, kameny, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad z domácností nepatří: veškerý stavební materiál, stavební suť, sádrokarton, polystyren, veškerá elektronika (televize, lednice, počítače apod.), nebezpečný odpad např. barvy, plechovky od barev, laky, gumy, eternit, asfalt, lepidla atd.

S přáním krásných letních dnů
Váš starosta Marek Semerád

Cerheničtí školáci zabodovali

V klání několika škol z celého regionu zabodovali předposlední květnový den žáci 6. až 9. ročníku naší základní školy. Zúročili tak několikaměsíční úsilí při budování vozítka, s nímž vyrazili na slalom a jízdu zručnosti  v rámci projektu Cadet Grand Prix Kolín. Obsadili nádhernou stříbrnou příčku.

Vendula Šikolová přiblíží alternativní suroviny

Palačinky z kokosu? Tvaroh z kaštanů? Muffiny pouze z jablek a vajec? Chleba nebo knedlíky z banánů? Přijďte se podívat na přednášku v rámci cyklu Cesty ke zdraví 22. června do envicentra. Seznámíte se s různými alternativními surovinami, jako jsou například „mouka“ z jablek, banánů, mandlí či kokosu, sirup z čerstvých datlí, kaštanové pyré, kokosové máslo a další. Dozvíte se, jaký vliv mají ořechy a zdravé tuky na náš organismus. Zjistíte, že i malými změnami ve svém jídelníčku můžete výrazně ovlivnit fyzické i psychické zdraví k lepšímu. Nebude to jen teorie, ledacos během povídání ochutnáte a dostanete praktické rady, jak toto téma uchopit v běžném životě. Přednáší zakladatelka Paleo a SCD pekárny Vendula Šikolová.

Cukrovar je zase o velký krok blíž přeměně

Vedení městyse intenzívně pracuje na přeměně areálu bývalého cukrovaru. Na jeho přední část, která je již v majetku městyse, jsou už zajištěné finanční prostředky. „O zbytek peněz každý den bojujeme.
Máme vydána veškerá stavební povolení, změnili jsme kvůli tomu územ
ní plán, a tak věříme, že se nám naše úsilí vrátí,“ říká starosta Marek Semerád.

Školáci jedou na závody

Žáci cerhenické základní školy, kteří několik měsíců pilně a úspěšně budovali závodní vozítko, s ním vyrazí na klání s dalšími školami z regionu v rámci projektu Cadet Grand Prix Kolín 2018. Závodit se bude 30. května silnici mezi obcemi Křečhoř a Štítary. Česká je jízda zručnosti a slalom. Držme jim palce, ať se umístí co nejlépe.

Městys zve na akci pro děti

Při příležitosti oslav Dne dětí se 3. června od 14 hodin uskuteční zajímavá akce na trase z keltského hřiště do Cerhýnek. Chybět nebude lanová dráha, střelba ze vzduchovky, skákání v pytli, šipky, hasiči, táborák… Více v pozvánkách.