Dluhová amnestie měla efekt

Poslední rok městys zintenzivnili vymáhání dluhů od neplatičů. „Začali jsme dluhovou amnestií. Někteří dlužníci toho využili, do konce roku 2017 svůj dluh vůči městysi uhradili, a vyhnuli se tak dalším výdajům v podobě penále apod.,“ podotkl starosta Marek Semerád. V současné době městys spolupracuje s právníkem z Poděbrad, který se na vymáhání dluhů specializuje, a od všech občanů, kteří nehradí poplatky, je bude zásadně vymáhat. „Nemusím, myslím, zdůrazňovat, že nelze tolerovat, aby naši obyvatelé, kteří poplatky vzorně hradí, dopláceli na neplatiče,“ dodal starosta.

Cerhenická sedmikráska

Základní škola Cerhenice vyhlašuje první ročník básnické soutěže Cerhenická sedmikráska. Vzhledem k jubilejnímu výročí základní školy, které nás letos čeká, bude tématem právě Š-K-O-L-A. Žáci 1. i 2. stupně budou mít za úkol v hodinách literatury složit báseň právě na toto téma. Zahrají si tak na básníky, kteří mohou překročit samotná slova, obsahem překročit formu. Hodnotit se bude nejen originalita, nápaditost, tvůrčí schopnosti, ale i bohatost slovní zásoby, využití jazykových prostředků a celkový kultivovaný projev. Součástí autorských básní budou ilustrace, kdy text i obraz tvoří jednotný celek.

Věříme, že vzniknou duchaplné básně o naší škole, která letos slaví 90. narozeniny!

Za tým organizátorů A. Vojáčková (1. stupeň) a I. Jelínek (2. stupeň)

Zápis do školky se blíží

Mateřská škola Cerhenice, p.o., je spádovou mateřskou školou pro oblast Cerhenice, Cerhýnky a Radimek. 3. května od 8 do 16:30 hodin si můžete vyzvednout podklady k zápisu. Vlastí zápis proběhne 10. května od 8 do 16:30 hodin. K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněné dokumenty, které si zákonný zástupce vyzvedl 3. 5. Povinné předškolní vzdělávání – k zápisu se musí povinně dostavit zákonní zástupci s dětmi, které ve školním roce (pro který probíhá zápis) dosáhnou věku šesti let. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast jsou ze zákona přijímány pouze v případě volné kapacity. Více informací na webových stránkách školky.

Do envicentra přijede Vladimír Dryml

Bývalý senátor a ředitel česko – německé horské nemocnice ve Vrchlabí MUDr. Vladimír Dryml pohovoří o spolku Senioři ČR ve středu 14. března od 18 hodin v evnicentru. Pohovoří o aktivitách spolku, který sdružuje více než 25 tisíc seniorů, mluvit se bude například o jednání s orgány státní správy a vládou pro zajištění vyšších důchodů a pro získání plošných výhod pro seniory, jako jsou slevy, zrušení poplatků za televizi a rozhlas pro seniory nad 65 let, a o mnohém dalším.

Na co se letos můžete těšit

Tradičně se bude letos konat Běh Gustava Frištenského, pouť a pouťová zábava, v srpnu městys plánuje Cerhenický večer. Celým rokem se budou prolínat akce ke 100. výročí založení republiky, které vyvrcholí samozřejmě v říjnu. „Rád bych naše občany znovu pozval na besedy do environmentálního centra, přijede pan spisovatel Vondruška, prezident organizace Senioři ČR doktor Vladimír Dryml, v jednání je beseda s panem doktorem Uzlem apod.,“ říká starosta Marek Semerád.  Letos městys slaví čtyři významná výročí. V červnu budou hasiči společně s městysem pořádat oslavy 140 let od založení sboru, fotbalisté letos slaví 95 let, základní škola má 90 let od otevření. „Chystáme se současným ředitelem panem Kinkalem velkou výstavu, která bude v druhé polovině září. Čtvrtým oslavencem je mateřská škola, která si připomíná 30 let od otevření nové, tedy zanedlouho už staré, budovy, která se kolaudovala v roce 1988,“ dodal starosta.

Jak dál s koupí sokolovny

Obyvatelé městyse se v referendu vyslovili, že chtějí pořídit sokolovnu do majetku městyse. Proto radnice hned vstoupila do jednání s majitelem panem Duškem. „Ze zastupitelů jsme vytvořili pracovní skupinu, která se nákupu sokolovny začala věnovat,“ říká starosta Marek Semerád. V komisi je místostarosta Kobliha, pan Kosař a paní Ryzáková. Úkolem této skupiny zastupitelů je co nejdříve najít s panem Duškem shodu na výši kupní ceny. Pan Dušek by rád sokolovnu včetně vybavení prodal za 5 milionů korun. „Naše představa je kolem 4 až 4,5 milionu. Rozdíl cca 700 tisíc by pak městys mohl investovat do svého rozvoje, oprav a dalšího komfortu pro své občany,“ vysvětluje starosta. „Musíme tedy najít cestu, jak sokolovnu získat za rozumnou cenu a sblížit naše finanční představy. Současně jsme garantovali novému provozovateli panu Škopkovi, že jeho nájemní vztah převezmeme. Zastupitelstvo schválilo, že jeho smlouvu budeme respektovat,“ dodal Marek Semerád.

Ženy oslavily svůj svátek

Oslava Mezinárodního dne žen se uskutečnila v cerhenické sokolovně. O dobrou náladu se staral Josef Matura se svou harmonikou, nechybělo výborné občerstvení a zástupkyně křehkého pohlaví jednoznačně dokázaly, že se umí bavit. Fotografie z vydařené akce si můžete prohlédnout v sekci galerie.

Jednání o přejmenování zkušebního centra

Městys pokračuje v jednání o přejmenování Zkušebního centra Velim na Zkušební centrum Cerhenice. „Rád bych na tomto místě poděkoval všem cerhenickým občanům, kteří se zapojili do petice za toto přejmenování. Známá společnost sídlící v Cerhenicích nese ve svém názvu Velim, což skutečně chceme změnit. Apelujeme na ředitele ČD a musím říct, že v poslední době se nám zdá, že nám České dráhy více naslouchají. Očekávám, že v nejbližší době by mohlo dojít k obratu,“ uvedl starosta Marek Semerád.