Připravuje se výstava prací Jiřího Rydla

Asi všichni v Cerhenicích známe pana Jiřího Rydla jako našeho souseda. „Netušil jsem, že pracoval jako významný kreslič a návrhář zejména pro známou firmu Moser,“ říká starosta Marek Semerád. Jiří Rydlo za své návrhy skleněných objektů získal řadu ocenění. Jeho sklářské objekty jsou zastoupeny ve sbírkách Sklářského muzea Nový Bor, v muzeu a vzorkovně sklárny Moser i v řadě soukromých sbírek. Samostatně vystavoval například v Havlíčkově Brodě, Poděbradech, Písku, zúčasnil se výstav českého skla i ve Frankfurtu nad Mohanem, Paříži či New Yorku. Jen namátkou – jeho skleněné objekty byly před 10 lety vystaveny ke 150. výročí založení sklárny Moser v pražském Umělecko průmyslovém muzeu. „S velkým zájmem jsem si prohlédl vynikající grafické práce pana Rydla. Dohodli jsme se spolu, že bychom na podzim udělali výstavu jeho prací, autorsky by se na ní podílel i Břetislav Ditrych,“ dodal starosta.

Co se chystá v envicentru

Celou řadu pěkných akcí jste mohli v poslední době navštívit v environmentálním centru a spousta dalších se samozřejmě ještě chystá. Velmi příjemným bylo setkání s pohodovým, zábavným knězem z Lanškrouna Zbigniewem Czendlikem, pravá atmosféra nejkrásnějších svátků v roce nechyběla při několika adventních akcích, uskutečnily se tvořivé dílny apod. V současné době se rozjíždí cyklus přednášek Cesty ke zdraví, nejbližší se uskuteční 23. března a hovořit se bude o kraniosakrální terapii. Tato terapie přináší hlubokou relaxaci pro tělo, mysl i duši a směřuje k nejhlubším kořenům různých problémů – od bolavých zad přes nespavosti až k poruchám imunity. Těšit se můžete i na praktické ukázky. Nezapomeňte tedy přijít v 18 hodin. Na konec března se chystá oblíbená Noc s Andersenem, během jara by měl do Cerhenic zavítat také prezident organizace Senioři ČR Vladimír Dryml. Na 20. dubna je v plánu další z cyklu přednášek Cesty ke zdraví, tentokrát na téma tradiční čínské medicíny. Třetí květnový den do envicentra přijede spisovatel Vlastimil Vondruška, na 5. května je připravená účast v soutěži Zlatá srnčí trofej – kroužek přátel přírody a myslivosti. 18. května budou Cesty ke zdraví pokračovat alternativním pojetím stravování.

Čtvrtý rok vodovodu Cerhenice

Veřejný vodovod v Cerhenicích vstoupil do čtvrtého roku provozu, který zajišťuje městys Cerhenice vlastními silami. Již na podzim roku 2017 bylo zahájeno jeho rozšíření do Cerhýnek. Stavbu provádí firma VS Kolín, vzešlá z výběrového řízení. Po položení hlavních řadů a dokončujících pracích na odbočkách vodovodních přípojek k pozemkům s rodinnými domky pokračují v těchto dnech práce na přiváděcím řadu z ulice Zahradní přes „Rokli“ do Cerhýnek. Realizace této akce je zajištěna díky dotačnímu programu Středočeského kraje a finančním darům na rozvoj infrastruktury našich místních obyvatel a chalupářů. Je na místě jim poděkovat za příspěvky a trpělivost s probíhajícími stavebními pracemi, které omezují život v obci.

Jak již městys v prosinci 2017 informoval, cena vodného se upravila na 40 Kč/m3. Jen pro zajímavost, náklady na 1 m3 pitné vody se pohybují okolo 100 Kč. Je to podobné u většiny stejně velikých obcí co do počtu obyvatel, městys svým občanům vodu dotuje ze svého rozpočtu.

V minulém roce přibyly ke stávajícím 315 vodovodním přípojkám další tři. Z evidovaných 1667 obyvatel městyse jich bylo 1200 napojených na veřejný vodovod. Cena za pitnou vodu v tomto roce byla 39 Kč/m3. Městys odebral od VODOSu Kolín upravenou vodu v objemu 16390 m3, za kterou zaplatil 320 tisíc korun. Voda je přiváděna do částečně automatizovaného vodojemu před městysem, samospádem pokračuje do rozvodné sítě a dále přípojkami do našich domovů. Kvalita pitná voda byla pravidelně kontrolována, každý 6. – 7. týden byly certifikovanou laboratoří odebrány vzorky vody ze šesti evidovaných odběrných míst rozmístěných po celém městysi. Všech osm úředních protokolů je na webových stránkách obce. Denně byl kontrolován tlak vody v řadech a hodnota obsahu chlornanu sodného. Dále se na jaře a na podzim provedlo odkalení řadů, kontrola funkčnosti vodovodních uzávěrů a v létě revizní kontrola požárních hydrantů. Opět byla řešena jedna porucha na prasklé vodovodní přípojce. Po dohodě se zhotovitelem byla řešena v rámci reklamace. O všem byly pořízeny písemné záznamy do provozních deníků.
Městys dvakrát ročně provádí kontrolu kvality vody ve veřejných studnách U Haltýře, na hřišti TJ Sokol Cerhenice a V Úvozu v Cerhýnkách. Jako pitná voda dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. prošla studna na hřišti TJ Sokol Cerhenice, U Haltýře a V Úvozu byly vždy překročeny nejvyšší mezní hodnoty (50 mg/l) pro dusičnany o 94 – 96 %. Proto byla jejich voda označena jako nepitná.

Předpokládá se, že v roce 2018 dojde k výraznému zvýšení provozu veřejného vodovodu. Jednak z důvodu dokončení jeho rozšíření do Cerhýnek, kde se plánuje spuštění provozu na přelomu jaro – léto, a jednak z důvodu probíhající výstavby rodinných domků v městysi.

Zbývá poděkovat našim odběratelům za přízeň, poctivý odběr a vcelku bezproblémové úhrady faktur.

Jak jde život u pečovatelské služby

V roce 2017 jsme s našimi klienty hodně pekli a našimi domácími výrobky se připojovali k akcím městyse. Na jaře jsme pekli koláčky na Fit Cup, v červnu si klienti sami připravili občerstvení na Kavárničku, jak sladké, tak i slané. Na konci prázdnin jsme se zúčastnili rozloučení s prázdninami pořádaného enviromentálním centrem. Součástí akce byla soutěž o nejlepší buchtu. První cenu jsme sice nevyhráli, ale pečení jsme si náramně užili. Naše medové perníčky a cukroví jsme rozdávali během rozsvícení vánočního stromu, kde jsme také vybírali na pořízení invalidního vozíku pro našeho klienta. Podařilo se vybrat 4500,- Kč, což je polovina potřebné částky. O doplacení zbylé částky rozhodne v nejbližších dnech zastupitelstvo, aby mohla být kompenzační pomůcka pořízena a předána.

Během podzimu se uskutečnily dvě Kavárničky, jejichž výtěžek byl použit na zpříjemnění života seniorů a dětí z dětských domovů. Na přání pro seniory se vybralo celkem 500 korun. Za uvedenou částku jsme zakoupili glazuru pro seniory Života 90, kterou jsme osobně předali 22. 1. 2018 v sídle organizace. Na děti se vybralo 714 korun. Touto částkou jsme přispěli ke splnění přání sedmnáctiletému Pepovi s lehkou mentální retardací, který si přál horské kolo. Peníze jsme poslali prostřednictvím nadace Dejme šanci dětem, která pomáhá dětem z dětských domovů.
Již tradičně jsme se v říjnu v rámci měsíce seniorů zúčastnili akce pořádané Pečovatelskou službou Pečky Junioři seniorům s vystoupením Polabské Blaťanky a dětí ze ZUŠ Pečky.

Před prázdninami a vánočními svátky naše klienty navštívily děti ze ZŠ a MŠ Cerhenice. Ve školce jsme dětem pomohli ozdobit vánoční stromeček.

I nadále pokračuje v MŠ čtení dětem před spaním. Dvě babičky chodí jednou v týdnu číst dětem pohádky před spaním. Těší se jak děti, tak i babičky.

Bc. Kateřina Losová, vedoucí PS

Stavba vodovodu Cerhýnky se blíží do cíle

Pokládka vodovodního řadu na hlavní, průtahové komunikaci IIU3295 v Cerhýnkách je dokončena včetně všech vodovodních přípojek. Finální asfaltový povrch bude položen v průběhu března. Dále pokračuje pokládka vodovodu na místních komunikacích. Je proveden řad C5 D 9O mm v délce 1.285 metrů a řad C4 D 9O mm v délce 154 metrů včetně vodovodních přípojek. Tyto řady představují vždy kompletní ulici. Je také hotový podvrt pod hlavní komunikací pro napojení vodovodu na spolkový dům. Byly zahájeny práce na přivaděči z Cerhenic.

Na co se můžete těšit na zážitkové večeři

Už nyní si můžete zakoupit vstupenku na zážitkovou večeři, kterou chystá školní jídelna na 26. dubna od 17 hodin. Počet míst u stolu je omezen. Přihlášky se přijímají do 21. dubna na jidelna@cerhenice.cz. Vstupenky jsou k prodeji v kanceláři školní jídelny, symbolická cena celého menu je 49,- korun. Čeká vás variace zdravých pomazánek na celozrnném pečivu, italská rajčatová polévka s bazalkou a mozzarellou, treska v parmazánové krustě, šťouchané brambory s hráškem, jarní salát s polníčkem, jogurtová panna cotta s jahodovým přelivem a ovocný čaj, voda s citronem a mátou (káva k dezertu zdarma). Podvečerem vás provede moderátor ing. Zdeněk Hladík, lektor moderní zdravé výživy, Country Life s.r.o., člen Asociace kuchařů a cukrářů ČR a společnosti pro zdravou výživu. Přijďte ochutnat, jak vaří kuchařky ve školní jídelně, a zjistit, že je tak možné vařit i doma svým dětem. Poslechnete si, proč je dobré jíst zdravě nejen ve školní jídelně. Přijďte posedět, povečeřet, popovídat si a dozvědět se něco nového o zdravé výživě a gastronomii. Akce je spolufinancovaná městysem Cerhenice s podporou starosty Marka Semeráda.

Školáci staví závodní vozítko

Žáci základní školy úspěšně pokračují v montáži závodního auta (bez motoru) v rámci projektu Cadet Grand Prix a Cadetcar. Organizátoři ze spolku Start 7 – odbočka Svazu letců ČR nakoupili díky podpoře z grantového programu TPCA pro Kolínsko materiál a mladí konstruktéři i konstruktérky z řad žáků cerhenické a dalších devíti škol regionu se pustili do stavby vozítek. Za chvíli už by měli mít hotovo a na jaře budou závodit.

Vizualizace změn v Cerhenicích

Jak by mohly ve výsledku vypadat změny, které městys plánuje v areálu bývalého cukrovaru, u Přeďáku, v Borečku? Podívejte se na vizualizace architektky Kamily Šafránkové, které najdete v sekci galerie.

Areál bývalého cukrovaru
V tomto prostoru vznikne parkovací dům, budova školních dílen a objekt sociálního bydlení. Aby byl prostor ucelený a jako celek také fungoval, bylo zapotřebí dořešit parter celého areálu a sladit fasády budov. Před bývalým cukrovarem se nachází nádrž, kolem které je navrženo dřevěné molo a v nádrži betonová homole s popisem cukrovaru pro zachování jeho památky. V celém areálu jsou použity tři hlavní materiály: dřevo, beton, cihly a zakomponován je i dostatek zeleně. Prostoru to dodá příjemnou atmosféru a celistvost. Hravost a netradičnost pak dodá kolostav s názvem Cerhenice.

Ulice Pod Beránkem
Cílem návrhu bylo zpříjemnit přístup do environmentálního centra a ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. A vytvořit posezení u vodní plochy. Podél cesty byly navrženy řady stromů, posezení, kolostavy a rozcestník před kostelem. Na vodní ploše by mělo vzniknout molo do půlkruhu s vyvýšenými částmi k posezení a krásným výhledem na kostel. Všechny prvky jsou v kombinaci betonu a dřeva.

Zahradní hřiště, Boreček
Pro návrh bylo důležité vytvořit prostor, který by sloužil pro aktivní trávení volného času obyvatel, především mládeže, pro kterou zde v současné době mnoho možností není. A tak se na louce plánuje discgolfové hřiště s devíti koši, některé z výhozišť a košů jsou jsou umístěné v přilehlém Borečku. Dále by v Borečku mohlo do budoucna vzniknout dětské lesní hřiště. A nakonec pro milovníky běhu a posilování je zde v návaznosti na cestu vhodnou k běhání navržené workoutové hřiště, které připomíná některé ze staveb v Cerhenicích.

Oslavy MDŽ v duchu retro

Městys pořádá oslavy Mezinárodního dne žen. „Ne všechno před rokem 1989 bylo špatně. To víme. A Mezinárodní den žen mezi ty správné věci nepochybně patří. Ačkoliv organizátorem akce je naše pečovatelská služba spolu se školní jídelnou, nezveme jen seniory, i když tuto akci pořádáme hlavně pro ně. Ostatně přijďte se 7. 3. odpoledne do sokolovny podívat. Jste-li žena, platí naše pozvání dvojnásob,“ říká starosta Marek Semerád. Akce začíná v 15 hodin, vstupné je zdarma a o dobrou náladu se postará Josef Matura Band.

Z činnosti pracovní čety

Jelikož letošní zima probíhá s minimem srážek, výjezd na sníh a posyp chodníků byl jen zřídka, může se pracovní četa věnovat pracím, jako je čištění krajnic za pomoci lidí vykonávajících obecně prospěšný práce ve všech ulicích v Cerhenicích nebo prořezávání větví a čištění kolem veřejného osvětlení z důvodu stínění a snížení světla. „Zahájili jsme i práce velkého rozsahu, a to vyřezávaní náletů, vysekávání vysokých travin a plevele spolu s čištěním tůňky v Radimku,“ říká vedoucí čety Václav Hanuš.