Problém nákladní dopravy v městysi

Poslední dobou naším městysem ve zvýšené míře projíždí těžká nákladní doprava. Souvisí to s řepnou kampaní, ale i s budováním obchvatu Plaňan. Někteří řidiči si hledají různé jiné cesty a náš městys na to doplácí. „Snažíme se, seč nám síly stačí, tomu zabránit a nákladní dopravu odklonit. Iniciovali jsme jednání s krajem, který je vlastníkem komunikace, aby v této věci zasáhl. Komunikuji také s řediteli firem, pro které řidiči kamionů jezdí, aby na ně tlačili, aby hledali jiné trasy než přes Cerhenice. Daří se nám se střídavými úspěchy, ale rozhodně ve snaze nepolevujeme. Víme, že to naše obyvatele trápí, a snažíme se pro to dělat maximum,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Začala výstavba podzemních kontejnerů

Nevzhledné hradby barevných kontejnerů budou za čas minulostí. Městys začal budovat odzemní kontejnery. Hotovo by mělo být do poloviny března. Celkem budou práce stát přes 6 milionů korun. Jedná se o podzemní kontejnery na separovaný odpad vždy v trojicích – na plast, papír a sklo, každý o velikosti pěti krychlových metrů. Kontejnery budou v těchto lokalitách: Cerhenice U Staré školy, Náměstí Míru, Na Palouku, Za Dráhou, Cerhýnky sever, Cerhýnky jih a v Radimku. V druhé poloviny listopadu začaly práce v lokalitách Cerhýnek a Radimku, další budou následovat. Podzemní kontejnery (vyjímatelná část) jsou umístěny v železobetonových jímkách (vanách) a tyto vany jsou uloženy pod úrovní terénu na železobetonové desce. Vany budou obsypány a obsypy zhutněny. Na jímky se následně osadí vyrovnávací rám a poté budou osazeny velkoobjemové kontejnery. Nakonec budou provedeny okolní zpevněné plochy z  červené zámkové dlažby. Vrchní část kontejneru u vhozových šachet bude rovněž ze stejné zámkové dlažby. Vhozové šachty budou z nerezového plechu.

Kdy budou biopopelnice v domácnostech?

Na konci října byla ukončena veřejná zakázka na dodání biopopelnic z dotace Státního fondu životního prostředí pro všechny domácnosti v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku. V polovině adventu biopopelnice dorazily. „Máme z toho o to větší radost, že jsou pořízeny z dotace, a tak je můžeme našim občanům rozdat zdarma. Do konce roku přijde všem domácnostem návrh smlouvy o výpůjčce a po Novém roce začneme biopopelnice rozvážet,“ sdělil starosta Marek Semerád. Městys Cerhenice má v plánu od dubna 2018 zahájit oddělený sběr bioodpadů z jednotlivých domácností. Za tímto účelem poskytne žadatelům, kteří požádají o nádobu, jednu biopopelnici o objemu 240 litrů na jedno číslo popisné. Vlastníci rodinných domů v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku si mohou podat žádost o poskytnutí nádoby na bioodpad do 30. 1. 2018. Nádoby budou dovezeny zájemcům přímo domů. Vyváženy budou jednou za 14 dní od dubna do listopadu a vlastníkům domů budou dány do výpůjčky. Žádost je nutné doručit na Úřad městyse Cerhenice nebo do environmentální centra do konce ledna 2018.

PODMÍNKY VSTUPU DO PROJEKTU
A POSTUP ZÍSKÁNÍ NÁDOBY NA BIOODPAD:

)))> odevzdání vyplněné žádosti o poskytnutí nádoby na bioodpad,
)))> uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro příslušný rok,
)))> vyzvednutí BIO známky na svoz bioodpadů na pokladně Městyse Cerhenice,
)))> podepsání předávacího protokolu nádoby na bioodpad

Petice za změnu názvu VÚŽ ukončena

Zkušební centrum Výzkumného ústavu železničního leží v Cerhenicích. Nikoli ve Velimi, která je v jeho názvu. Proto v městysi vznikla petice za změnu jména obce v názvu centra. Byla ukončena k 30. listopadu a sešlo se v ní mnoho podpisů. „Nyní se snažíme vyvolat jednání s Českými dráhami, aby s námi vedly debatu o přejmenování, k jakému datu atd.,“ popsal starosta Marek Semerád.

Ve škole staví motokáru

Montážní tým základní školy úspěšně staví motokáru v rámci projektu Cadet Grand Prix Kolín. Ten připravil spolek Start 7 – odbočka Svazu letců ČR a zapojilo se do něj celkem deset škol z Kolínska a Kutnohorska. V naší škole mají zatím jednotlivé díly, ale pilně pokračují a už se těší na jaro, až se projedou.

 

Dotace pomůže postavit školku

Městys Cerhenice získal dotaci na projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí. Realizací projektu dojde k vybudování nové mateřské školy v Cerhenicích a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávající mateřské škole. Výstupem projektu je novostavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.
Tento projekt přispěje k naplňování specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Přínosem tohoto cíle bude dosažení vyšší kvality předškolního vzdělávání na území městyse Cerhenice.
Projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ je spolufinancován Evropskou unií.