Provoz školní jídelny od 25. května

Školní jídelna je připravena pro stravování žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 za přísných bezpečnostních opatření.
Budeme žákům vařit teplou plnohodnotnou stravu.
Žáci budou do budovy přicházet ve skupině max. 15 žáků a budou mít na obličeji ochrannou roušku. Nejprve si umyjí ruce a použijí dezinfekční gel. U výdejního pultu obdrží talíř s polévkou, hlavním chodem, nápoj a příbor. Usednou si ke stolu (každý žák musí sedět samostatně u jednoho stolu). Sundají si roušku a odloží ji do sáčku. Po zkonzumování oběda si opět nasadí roušku a odejdou z jídelny.
Zaměstnankyně školní jídelny provedou dezinfekci výdejního pultu, všech stolů, židlí. Dále bude provedena dezinfekce všech klik a toalet. Poté přijde do jídelny další skupina max. 15 žáků. Skupiny žáků budou určeny v
základní škole a budou vstupovat do jídelny v předem určený čas.
Do školní jídelny není povolen vstup rodičů.
Pravidla pro stravování budou neměnná!
Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí, mohou se přihlásit na www. strava.cz.
Stravné uhraďte, jen pokud nemáte přeplatky.

Níže – pokyny vydané MŠMT.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
 Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:
• Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
• Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou
si ani příbory.
 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé
rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Pouťové překvapení pro seniory

Tak jako každý rok měla k nám dnes přijet pouť. Letos však poprvé (žiju tady od narození – stejně jako moji rodiče – a nic podobného nepamatuji já ani oni) vůbec nepřijede. Důvod je prostý: koronavirus a různá omezení, která přináší. Jsme domluveni s provozovatelem atrakcí panem Bekem, že si náhradní pouť uděláme o prázdninách. Malé překvapení jsme ve spolupráci se školní jídelnou připravili pro všechny seniory nad 70 let. Snad budou potěšeni. A už teď děkuji Janě Šedinové, že můj crazy nápad podpořila.

Marek Semerád

Jaký? Voňavé, slaďoučké koláče – tvarohové, makové….

Proměna bývalé skládky

Bývalá skládka v Cerhýnkách před kovošrotem je minulostí. Proměnila se v upravené místo. Tedy ne sama od sebe. „Klobouk dolů před manželi Jandovými, kteří se o to zasloužili. Sice stavíme parkovací dům za 50 milionů, ale z tohoto mám stejnou radost. A to vyšlo ani ne na 20 tisíc,“ řekl starosta Marek Semerád.

 

Domácí úkol pro občany

Rád bych spolu s vynikajícím kolínským fotografem Štěpánem Vodičkou a naším rodákem, spisovatelem Břetislavem Ditrychem vyrobil výpravnou fotografickou publikaci o naší obci: Cerhenice, Cerhýnky, Radimek.

Publikace by měla být rozdělená do čtyř celků podle ročních období: jaro, léto, podzim a zima.

Termín vydání: zhruba léto 2022.

A teď k vašemu úkolu: potřebujeme typy, co do knihy patří a co neopomenout! Vymyslete zákoutí, která tady máme, ale třeba je běžně neukazujeme. O náměstí, o škole, školce nebo envi víme – ale potřebujeme i přírodní zajímavosti, byť se bude jednat třeba „jen“ o krásný strom!

Spoléhám na Vás, že nás v tom nenecháte.

Pokud Vás něco napadne, pište.

Předem děkuji.

Marek Semerád

8. květen 1945 v Cerhenicích

V Praze vypuklo povstání. Zpráva z rozhlasu se rychle šířila. Cerheničtí nechtěli zůstat pozadu a za vsí směrem k Radimku postavili barikádu. Chtěli tak zpomalit ústup německých tanků, které pojedou z jihu, od Benešova. Pak ji však z obavy před pomstou ustupujících německých vojáků rozebrali.

Z Cerhenic odešli němečtí vojáci časně ráno 8. května 1945.

Jednotky Rudé armády projížděly po státní silnici k Plaňanům. Cerhenští obyvatelé je srdečně vítali a pozdravovali.

Zdroj: Paměti osad na Kouřimsku

Staráme se o děti

Zápis do ABA školy byl ukončen. Abychom pro naše klienty přichystali co nejlepší prostředí pro ideální start do nové etapy vzdělávání, všichni naši specialisté pracují na programech, osnovách a aktivitách potřebných pro správný chod školy tak, aby se všichni, kteří budou školu navštěvovat, cítili co nejlépe, ale především, aby se rozvíjeli, rostli a připravovali na budoucí život.

ABA školka bude pro nový školní rok 2020/2021 též přibírat nové klienty. Zapsat se bude možné mezi 6. – 13. květnem. Myslím, že je důležité vybrat si kvalitní vzdělávací instituci, čímž ABA školka rozhodně je.

Další možností pro vzdělání dětí s autismem je i centrum ABCC, které přesouvá svou činnost z online prostoru opět do zázemí centra, kde se klienti setkávají s terapeuty tváří v tvář a pracují individuálně několikrát týdně na stanoveném programu pro rozvoj schopností a dovedností.

Marek Semerád