Jak to vidí starosta – květnové zastupitelstvo

👉Jedním z prvních bodů květnového zasedání zastupitelstva byla již tradičně kontrola plnění usnesení z předchozí schůze, následně jsme program rozšířili o několik bodů, například o výběrové řízení na kanalizaci v ulici Na Černých, zřízení dětské skupiny, cenovou nabídka na provedení veřejnoprávních kontrol či záměr fotovoltaiky.
👉Jak zákon káže, hned v úvodu jsme odhlasovali počet zastupitelů pro volební období 2022 až 2026, a to ve stávajícím počtu 11.
Řešili jsme smlouvu s Vak Nymburk, schválili jsme účetní závěrku a výsledek hospodaření základní školy a mateřské školy a také záměr vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele zmíněné kanalizace Na Černých.
👉Dalším bodem programu byla například nevymahatelnost poplatku za svoz odpadu. Jedná se o částku kolem 560 tisíc korun. Může se to zdát vysoká částka, nicméně je to za plných 17 let, konkrétně za roky 2002 až 2018. V některých případech jsou pohledávky skutečně nevymahatelné i přes veškerou snahu městyse a právníků. Musím ale konstatovat, že počty dlužníků se nám i díky důslednému vymáhání rok od roku snižují, dnes jsme v podstatě na minimu, čemuž jsem velmi rád. Není možné, aby ostatní obyvatelé dopláceli na několik jedinců.
Příjemnější částí jednání bylo hlasování o přijetí dotace na workoutové hřiště, které již se staví, a samozřejmě finanční příspěvek od Středočeského kraje v jeho budování pomůže.
Zastupitelstvo schválilo také záměr vytvoření dětské skupiny či příspěvek 20 tisíc korun na činnost našeho mysliveckému spolku.
👉Zabývali jsme se také optimalizací vodního režimu v Cerhenicích a revitalizací vodního toku Káča, řešením výkupu pozemků potřebných pro realizaci tohoto projektu.
👉Předběžně zastupitelé schválili záměr vybudovat fotovoltaické panely na střechách obecních nemovitostí i s přihlédnutím na případné využití dotace od ministerstva průmyslu a obchodu.
👉Probrali jsme informaci o kolaudaci sběrného dvora a uvedení do zkušebního provozu, o proběhnuvším Fit Cupu a pouťové zábavě. Odhlasovali jsme zřízení dalšího věcného břemene, tentokrát za 30 000 korun, hovořilo se také o zdánlivých, ale potřebných drobnostech, jako je možnost výměny za úsporné zářivky ve společných prostorách a regulátory vytápění v chráněném bydlení.
👉Projednali jsme vyjádření Městského úřadu Kolín k analýze dopadu nákladní dopravy na silniční infrastrukturu v našem městysi vypracovanou společností DIPRO. Prosadit zákaz vjezdu kamionů se nám zatím nepodařilo, ale rozhodně to nevzdáváme!

Pozvánka na předprázdninovou párty

Předprázdninovou párty se uskuteční 30. června 2022 pod širým nebem na pozemku mezi školou a jídelnou. Po slavnostním předání vysvědčení přijde na řadu občerstvení. Samozřejmě nebude chybět hudba, balónky a zmrzka. Snad nám bude přát počasí a užijeme si veselý  poslední školní den.

Za tým jídelny a školy zvou
Jana Šedinová & Ivo Jelínek
ředitelé příspěvkových organizací městyse