Školní jídelna zve na 4. ročník Večeře ve školní jídelně

Tentokráte se trochu zaměříme na bezlaktózové suroviny a ochutnáme, jak mohou skvěle chutnat. Přizvali jsme šéfkuchaře, kteří nám některé suroviny nejen představí, ale zároveň je použijí při přípravě menu. Letošní ročník nebude servírovaná večeře, ale vše nabídneme formou rautu. Večer nám zpříjemní sopranistka Jana Veberová, která působí v nově vzniklé Základní umělecké škole v Cerhenicích. Při ochutnávce se můžete setkat s ředitelem ZŠ Mgr. Bc. Ivo Jelínkem.
Srdečně zveme a těšíme se na milé setkání!

Nábor nových členů do výjezdové jednotky SDH Cerhenice

Nebojíš se nebezpečí? Máš chuť pomáhat ostatním? Jsi fyzicky zdatný? Pak hledáme právě tebe!
Do výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cerhenice nyní přijímáme nové členy.
Naše jednotka je zařazena do kategorie typu JPO 5.
Naši členové se účastní pravidelných školení a cvičení.
Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů potřebují, a splňují níže uvedené podmínky pro přijetí:
– trestní bezúhonnost
– minimální věk 18 let
– dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kontrola u lékaře)
– dobrá fyzická zdatnost
– zodpovědnost a ochota pomáhat druhým
– chuť pracovat
– bydliště v Cerhenicích (případně v nejbližším okolí)
– ochota jezdit na školení, výcviky atd.
– výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, stačí zavolat nebo napsat na tel. 606 105 419 velitel jednotky Pavel Kun junior, nebo email: hasici.cerhenice@seznam.cz
Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam, odkud ostatní utíkají”.
I ty můžeš být tím, kdo zachrání lidský život nebo uchrání majetek před přírodními živly.

Zápis do první třídy ZŠ

Zápis k povinné školní docházce se bude konat v Základní škole J. B. Dlabače Cerhenice v úterý 4. dubna 2023 od 13:30 do 17 hodin.

Zapisovat se budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

O zápis dítěte k  povinné školní docházce požádá zákonný zástupce dítěte. S  sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K  podání žádosti využijte tiskopis zveřejněný ZDE  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Současně prosíme o vyplnění Dotazníku školní zralosti pro rodiče ZDE Dotazník-školní-zralosti-pro-rodiče.

Zápis proběhne v budově školy prezenčně.

Vlastní zápis dítěte trvá přibližně 15–20 minut. V  průběhu zápisu dojde k  motivačnímu rozhovoru pedagogického pracovníka s  dítětem a k  orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v  jeho dalším rozvoji.

Do naplnění kapacity školy je kritériem pro přijetí dítěte:

  1. Trvalé bydliště v  obvodu Cerhenice, Cerhýnky, Radimek.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce požádat písemně o odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a podána nejpozději do 31. 5. 2022.

Budete-li pro své dítě žádat odklad školní docházky o 1 rok, nepodáváte žádost o přijetí. Žádost o odklad školní docházky podáváte některým z  uvedených způsobů (datová schránka, email s elektronickým podpisem, osobně do školy nebo poštou) společně s  požadovanými přílohami.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavní vchod školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na školním webu). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Děti si užívají příměstský tábor

V rámci příměstského tábora děti navštívily například zimní stadion v Poděbradech, vyzkoušely si hokejovou výstroj a ještě stihly navštívit Muzeum filmových legend. Naopak za nimi do Cerhenic přijel známý youtuber Tary. Pro děti to bylo překvapení a byly nadšené. Vyzkoušely si Parkour pod jeho vedením a nakonec proběhla autogramiáda a focení. Dalším výletem byl bowling v Kolíně.

Tablet jako výukový nástroj

Z Národního plánu obnovy pořídila Základní škola Cerhenice několik učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení  žáků a jejich digitálních kompetencí, konkrétně mimo jiné i tablety s nabíjecím boxem. Do výuky by měly přinést mnoho nových inovativních prvků a možností jejich využití, zpestření a zkvalitnění výuky.