Rozšíření povinnosti používat roušky

Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celé České republice zpřísněná protiepidemická opatření. V pondělí vláda rozhodla o dalším rozšíření povinnosti nosit roušky. Od středy bude nutné zakrývat si dýchací cesty i venku v zastavěných oblastech měst a obcí, pokud budou lidé od sebe blíž než dva metry. Roušky budou povinné i v autě, pokud řidič nejede sám nebo se svou odinou.

Ministerstvo vydalo mimořádné opatření, kterým od 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání zpřísňuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Mít zakrytá ústa a nos je od zítřka povinné:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), 

  • v prostředcích veřejné dopravy, 

  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 

  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, 

  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit třeba zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, redaktoři, moderátoři a jejich hosté, řidiči veřejné dopravy pokud nejsou v kontaktu s cestujícími, pacienti v nemocnicích, sportovci, děti do dvou let či děti a pracovníci v mateřské škole atd.

Ze života myslivců – přikrmování zvěře

Pro nás myslivce nastalo období přikrmování zvěře.
Možná jste narazili na polemiku, zda má tato činnost smysl.
Tedy, že se při životě udrží i slabí jedinci, kteří by zimu nepřežili, čímž se narušuje přírodní výběr. Pominu-li to, že nám myslivcům přikrmování v období nouze přímo ukládá „Zákon o
myslivosti“, je třeba výše uvedené úvahy striktně odmítnout, neboť v tomto ohledu je nutné vzít na zřetel hlavně stav ekosystému a tzv. úživnost prostředí. Ta je v kulturní krajině velmi malá, obzvlášť pro drobnou zvěř pernatou (bažant, koroptev), která na zimu přechází z potravy živočišné (hmyz) na rostlinnou (semena rostlin, zejm. plevelů apod.). Díky intenzifikaci a chemizaci v zemědělství, plevelné rostliny v prostředí prakticky vymizely. Zajíci zase velmi strádají a nezřídka hynou brzy po žních, kdy díky okamžité podmítce pole ze dne na den přijdou o zdroj potravy a vody.
VL.

Přednáška i svěcení zrušeno

Na pátek 23. října byla připravená v enviromentálním centru další přednáška a beseda s názvem Spirála přírodních krás Středních Čech s pečeckým rodákem doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. O týden později mělo na našem hřbitově proběhnout znovuvysvěcení přeneseného hrobu dlouholetého cerhenického starosty Františka Horela (1845 – 1906), spojené s vyprávěním ředitelky Státního okresního archivu v Kolíně PhDr. Lenky Neřoldové o životě v našem okolí na přelomu 19. a 20. století. Setkat jsme se měli rovněž v enviromentálním centru. Obě akce bylo nutné ze známých důvodů zrušit, ale nepřijdete o ně, naplánují se na nejbližší vhodnou dobu.

Informace k formě vzdělávání distančním způsobem na ZŠ

Vážení a milí rodiče, srdečně Vás zdravím,
během tohoto týdne obdržíte informace o distanční výuce – do konce tohoto týdne bude probíhat v tzv. offline podobě, tzn. samostudiem a plněním úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů, od příštího týdne bychom zařadili i výuku online přes komunikační platformu.
Vše bude včas zasláno od paní učitelek třídních nebo vyučujících, kteří vyučují daný předmět v konkrétní třídě.
Pokud se Vám stane, že by se děti nemohly online výuky účastnit, omluvte je učiteli daného předmětu jako v případě nepřítomnosti ve škole (nemoc, návštěva lékaře atd.). Třídní učitel pak následně nepřítomnost omluví. Omluvená absence se žákovi započte do celkové absence v daném pololetí. Omluvená absence NEmůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Základní rámec omlouvání = omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. Pokud je žák nemocný, a nemůže tak plnit ani zadané úkoly, také jej, prosím, omluvte.
Pokud se sourozencům stane, že se online výuka překrývá na I. a II. stupni nebo i v případě stupně jednoho, omluvte je vyučujícímu – budeme s tím počítat. Jak jsem avizoval na úvodních třídních schůzkách, nelze zabezpečit online výuku tak, aby se NIKDY NIC nepřekrývalo.
Informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy) zatím známy nejsou. Pokud nějaký tiskopis naleznete a budete chtít něco potvrdit, samozřejmě tak učiním. V neoficiálním zdroji se uvádí, že ošetřovné pro rodiče škola tentokrát nepotvrzuje (stačí, když rodič podepíše čestné prohlášení), ale stoprocentně toto tvrzení potvrdit nemohu.
Je to pro Vás i pro nás náročná situace, jsme si vědomi toho, že přicházíme o to nejcennější – o osobní přítomnost a smysluplnou interakci těch, s kterými jsme rádi. Na druhé straně pevně věříme, že je to pro zachování zdraví celé naší společnosti. A to je nyní určitě to nejdůležitější.
Věřím, že i toto období zvládneme skvěle. Ve škole nám budou děti chybět. Všichni doufáme, že se 2. listopadu opět shledáme.
Jelínek Ivo, ředitel školy

Situace ve školství

Starosta Marek Semerád dnes projednal s řediteli základní a mateřské školy další postup. „Oba mají ode mě instrukci – pokud možno co nejvíce usnadňovat situaci rodičům. Například pro žáky ZŠ platí možnost se i nadále stravovat ve školní jídelně a podobně,“ upřesnil starosta.

Podpořme naše obchody

Vážení občané, sousedé, přátelé,

přeji Vám v současné situaci hodně zdraví a štěstí. Zvládli jsme první vlnu korony, určitě zvládneme i druhou! Nepropadejme, prosím, pesimismu a snažme se dodržovat všechna vládní opatření. Také mě to netěší, ale není – bohužel – jiné cesty. Musíme myslet na naše rodiče, prarodiče. Staré a nemocné lidi. Nesmíme je svým chováním ohrozit.

Zároveň myslím na všechny místní živnostníky, majitelé obchodů, různých služeb a podobně. Já osobně budu nakupovat hlavně u nich. Nemám nic proti Lidlu a dalším obchodním řetězcům, ale určitě nechceme přijít o náš obchod. Měli bychom ho podpořit a já chci jít příkladem.

Změna úředních hodin

Z důvodu vážné pandemické situace a nařízení vlády se mění od pondělí 12. 10. 2020 po dobu nouzového stavu úřední hodiny všech úřadů. Kolegyně

Lenka Mlynářová a Marie Malá budou k dispozici takto:

✅ každé pondělí 08-11 a 12 -14

✅ každou středu 08 -11 a 12-14

Já sám jsem k dispozici kdykoliv na telefonním čísle: 605 283808 – pokud je třeba něco důležitého.

Marek Semerád