Priority městyse Cerhenice na rok 2022

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál – jménem celého našeho zastupitelstva – hodně zdraví a štěstí do Nového roku 2022.
Rád bych shrnul v několika bodech naše priority na letošní rok.
Pochopitelně pomíjím takové věci, o které usilujeme rok co rok jaksi automaticky. Například snahu o co nejlepší úroveň naší mateřské i základní školy, co největší rozšíření péče o seniory nebo snahu o co největší pořádek v našem městysi (což je aktuální obzvlášť nyní, když se staví železniční koridor).
Tak tedy, v roce 2022 bychom pro Vás chtěli mimo jiné vybudovat nebo alespoň významně posunout tyto záležitosti:
✅ novou tělocvičnu v prostoru nad školní jídelnou;
✅nové workoutové hřiště s lezeckou stěnou u lesu Boreček;
✅nové tréninkové fotbalové hřiště v prostoru za bránou stávajícího hřiště;
✅opravit komunikaci v ulici Za Štěpnicí;
✅schválit nový územní plán;
✅revitalizovat rybník Přeďák;
✅získat vodoprávní povolení na stavbu: Optimalizace povodí potoku Káča
✅začít s opravou chodníků v Cerhýnkách
✅začít s dostavbou vodovodu v Radimku;
✅ a hlavně se z toho všeho nezbláznit…!
👉Dotazy? Rád zodpovím! A nebo se stavte na Úřadu městyse, rádi Vás uvidíme!
Starosta Marek Semerád

Rok 2021 v Cerhenicích

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci v letošním roce a popřál hodně štěstí do roku následujícího.
Co se letos v Cerhenicích podařilo?
✅Otevřeli jsme novou poštu a 5 obecních bytů.
✅Otevřeli jsme parkovací dům a dostavěli sběrný dvůr, který otevřeme od 1. 3. 2022.
✅S pomocí SŽDC jsme opravili železniční zastávku. Ještě zbývá podchod (plus koše a kolostav).
✅Opravili jsme řadu komunikací. Například ulici Za dráhou, tři komunikace v Cerhýnkách a tak dále. Budeme v tom pokračovat i příští rok.
✅Opravili jsme kapličku v Cerhýnkách.
✅Otevřeli jsme pro Vás dvě stezky v lesoparku Boreček, který jsme kompletně zrevitalizovali.
V každém případě děkuji za vaši podporu, bez které by neustále zvelebování Cerhenic nebylo možné!
Starosta Marek Semerád

Podány čtyři žádosti o dotace

Ani na konci roku se na úřadu městyse nezahálelo. Městys podal žádosti o tyto dotace:
✅ na opravu komunikace Za Štěpnicí
✅ na vybudování workoutového hřiště s lezeckou stěnou u Borečku
✅ na nákup nového auta pro pečovatelskou službu
✅ na nové parkoviště a retenční nádrž u školní jídelny

Jak to vidí starosta – prosincové zastupitelstvo

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2021 jsme zahájili hlasováním o rozšíření jeho programu hned o několik bodů – přidělení bytu v lokalitě Na Palouku, projednání smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a Cerhenicemi, projednání nájemní smlouvy s firmou, která nám v Cerhenicích zajistí nejmodernější optickou síť, a přidali jsme i záležitost opravy památníku padlých německých vojáků.

Po kontrole plnění usnesení z předchozího zasedání jsme se pustili do nejdůležitějšího bodu zasedání, a to hlasování o rozpočtu Cerhenic na příští rok. Byl schválen bez výhrad, je vyrovnaný a čítá cca 42 milionů na straně příjmů i výdajů. Stejně jako letos budeme i příští rok plnit, co jsme slíbili. Rozpočet se soustřeďuje zejména na opravu obecního majetku včetně komunikací a chodníků. Z tříčlenné opozice chyběli dva a zbytek hlasoval s námi.

Schválili jsme také střednědobý výhled do roku 2024, řešili jsme prodeje pozemků, navýšení základního poplatku na 900 korun za tunu odpadu uloženého na skládku nebo vícepráce na opravě komunikace v Cerhýnkách. Ano, trochu připlatíme, ale komunikace v Cerhýnkách byly v hrozném stavu a jejich opravu jsme obyvatelům zkrátka slíbili. A jak se zpívá v jedné písni, sliby se mají plnit – nejen o Vánocích.

Váš starosta Marek Semerád