Brigáda ke Dni Země bude 13. dubna

Vzhledem k tomu, že Den Země připadá letos na Velikonoční pondělí, uskuteční se tradiční jarní brigáda už 13.dubna. Sraz v 9:00 na Keltském hřišti. Pytle na úklid zajištěny. S sebou vezměte rukavice a dobrou náladu.

Rekultivace sadu Třebízská v Cerhýnkách je ukončena

S podporou Státního fondu životního prostředí městys dokončil rozsáhlou revitalizaci obecního sadu Třebízská. „Na více jak 3 hektarech celkem ojedinělého pozemku jsme vysázeli stovky nových ovocných stromů. Projekt vyšel zhruba na milión korun, příspěvek obce byl přitom jen něco přes sto tisíc. Cerhýnky jsou tedy zase o něco krásnější. Běžte se ale – třeba už o víkendu – nakonec přesvědčit sami,“ říká starosta Marek Semerád.

Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0005003

Projekt řeší vybudování vzdělávacího centra pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Vybudování centra je formou rekonstrukce a nástavby k nově pořizovaným prostorám v areálu bývalého cukrovaru. Projekt reaguje na převyšující poptávku nad nabídkou v rámci neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání.

Cíle projektu jsou následující:

  • Vybudování prostor pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v rámci řemeslných, technických a jazykových oborů.

  • Vytvoření nových bezbariérových prostor pro poskytování zájmového, neformální a celoživotního vzdělávání v rámci řemeslných, technických a jazykových oborů.

  • Vybavení nových prostor pro vzdělávání interiérovým vybavením a pomůckami k výuce.

  • Navázání partnerství s vybranými partnery projektu, kteří se budou podílet na vzdělávání a pořádní kurzů a workshopů. .

  • Zvýšení atraktivity dané lokality.

  • Zvýšení životní úrovně rezidentů a nerezidentů Cerhenic.

Výsledkem projektu bude vytvoření vhodného zázemí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v rámci technických, řemeslných a jazykových oborů v okrese Kolín, kde je minimum těchto zařízení. Multifunkčnost budovy z pohledu vzdělávacích aktivit bude inovativní.

Projekt „ Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice je spolufinancován Evropskou unií.

 

Nabídka bydlení v chráněných bytech

Městys Cerhenice nabízí soběstačným seniorům nebo lidem v invalidním důchodu ubytování v chráněných bytech, Školská 500, Cerhenice (vedle zdravotního střediska a úřadu městyse).

Nabízíme ubytování v 22 bytech 1+kk s bezbariérovou koupelnou, přístupem a prádelnou v objektu. Ve vedlejší budově se nachází společenská místnost a bezbariérová koupelna. Obyvatelé mohou využít pečovatelské služby. Nájemné se pohybuje od 3 500,- Kč do 4 000,- Kč.

Pro podání žádosti kontaktujte Bc. Kateřinu Losovou, vedoucí Pečovatelské služby, na tel. čísle 723 444 805 nebo osobně v chráněných bytech, Školská 500, Cerhenice 28102 každý všední den od 7.00 do 15.30 hodin.

Několik fotografií chráněného bydlení naleznete v sekci Galerie.

Ve školní jídelně se už naplno rozjely svačiny pro žáky

Svačinky pro žáky základní školy se rozběhly naplno a mají už své pravidelné odběratele. Školní jídelna připravuje vždy 3 4 svačinky navíc pro ty, kteří si zapomenou objednat. Svačinky jsou určeny ke spotřebě v den data výroby. K dispozici jsou i balené croissanty, ovocné müsli tyčinky, 100% džusy, mléko v krabičce.

Máme dvě nové ulice. A není to apríl.

Ta první, jež vede od Velimi k zadnímu vjezdu do cukrovaru a uprostřed odbočuje nalevo k novým bytům a napravo k bývalému rybníku Hvězda, se nyní jmenuje “U Hvězdy”. V ní je domek paní Lancové. Ta druhá, vlastně ve tvaru podkovy, se pak týká bytů samotných a jmenuje se “Za Cukrovarem”. Takže nové byty mají adresu: Za Cukrovarem 575, Cerhenice nebo Za Cukrovarem 576, Cerhenice.

Březnové zastupitelstvo

Rozpočet Cerhenic na rok 2019 byl schválen!

Zasedání zastupitelstva 29. 3. 2019 projednalo celkem 22 bodů.

Všechny usnesení jsme navrhli spolu s kolegy místostarosty Alešem Koblihou a Lenkou Mlynářovou. Některé získaly podporu všech zastupitelů, některé získaly podporu “jen” prosté většiny, ale schváleny byly všechny.

Žádné jiné návrhy, než ty naše, na zastupitelstvu nepadly. Což je škoda, protože nikdo nemá patent na rozum, jak známo.

Ale popořadě.

Předně jsme přijali dotaci na sociální bydlení v lokalitě bývalého cukrovaru, objekt někdejší ubytovny. Nyní zahájíme tvorbu prováděcí dokumentace, stavba začne snad do konce roku. Čeká nás ale ještě moře práce – soutěž na dodavatele, projednat případné změny stavby, které vzejdou z prováděcí dokumentace, a tak dále.

Přijali jsme plán na založení vlastních technických služeb s názvem Cerhenické služby, s.r.o., které budou stoprocentně vlastněny městysem, ovšem zároveň budou požívat výhod jako ostatní obchodní společnosti. Především si budou moci odečíst DPH, což naší obci například uspoří 21% z každé opravy auta. Svoz odpadu vlastními silami se osvědčil, nyní je třeba celou věc definitivně uspořádat. Budeme Vás pravidelně informovat o tom, jak vše postupuje.

Další dotací, byť drobnou, která vyšla, je příspěvek státu na opravu Památníku padlých na Náměstí Míru v Cerhenicích. Původně jsme byli první náhradníci, teď jsme ale úředníky přesvědčili, že nám kačky konečně přiklepli. Oprava bude stát 350 tisíc, z toho je 300 tisíc dotace a provede ji firma MgA. Stanislava Müllera z Jemnic.

Zastupitele jsem také seznámil s postupem prací na tůni Hvězda. Původně jsme chtěli veškerou dešťovou kanalizaci z obce svést do této tůně, nicméně toto řešení ani jiné podobné (s využitím stávající studně) prostě výškově, tj. gravitačně, nevychází. Kdybychom tlačili na pilu, bylo by to jen zbytečně drahé. Dali jsme proto zelenou původní variantě, bohužel bez záložní vody, která tedy spočívá v opravě koupaliště a jeho “zpřírodnění” tak, jak je tomu dnes. Budeme hledat alternativní řešení proto, aby tůň v létě nevyschla.

Schválili jsme na pozici koordinátorky envrironmentálního centra paní Jiřinu Hoblovou, která se již dnes o jeho provoz stará. V centru bezvadně fungují mimo jiné tyto kroužky: myslivecký, keramika, Cerheníček a angličtina…
Další přibudou. Zbývá jen dořešit knihovnu, což bych rád udělal do začátku prázdnin.

Zkrátka nepřijdou ani Cerhýnky. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme jim schválili dalších 10 tisíc na nákup hracích prvků na dětské hřiště. Ve zprávě předsedy Osadního výboru p. Jandy jsme si znova prošli všechny věci, které místní trápí. O tom však zvlášť příště. Je toho totiž opravdu hodně.

Co dál, tak snad jen telegraficky:

– Koupíme 4 nové velkoobjemové kontejnery.
– Koupíme nové známky pro psy. (Mimochodem máme v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku evidovaných zhruba 400 psů).
– Byt č. 4 v domě č.p. 502 v lokalitě Na Palouku jsme přidělili manželům Meserodovým z Dobřichova.
– Vzali jsme na vědomí termín kontroly hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ.
– Vzali jsme na vědomi informaci, že opět dojde k opravě kolejí v úseku Praha – Kolín. Oprava se však týká hlavně náspů. Nebude žádná třetí kolej. Pouze částečná protihluková stěna.

Jinak rozpočet je k dipozici na úřední desce městyse, jak nám ukládá zákon (www.cerhenice.cz). Pro jakékoliv dotazy jsem k dipozici tady, případně na úřadě městyse, a to kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle: 605 28 38 08.

K rozpočtu se ještě vrátím ve zvláštním článku. Navíc připomínám seminář ve čtvrtek 12. dubna od 18:00 hodin v envicentru.

Zápisy ze zastupitelstva jsou pak pravidelně zveřejňovány na stránkách městyse v sekci dokumenty. Pokud nemůžete najít, prosím odpovědné pracovnici ÚM: marie.mala@cerhenice.cz

Starosta opravdu nemůže řešit všechno.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za zájem a přeji pěkný víkend!