Informace k výši poplatku za svoz a likvidaci odpadu

Připlatíme si nyní o něco více, abychom zanedlouho nemuseli začít platit o hodně více. Tak by se dala shrnout aktuální situace s nakládáním s odpady v našem městysi. Obecně je situace v této oblasti v celé zemi složitá, stát tlačí na omezování produkce směsného komunálního odpadu, ceny skládkovného výrazně rostou stejně jako náklady na dopravu, města a obce nejsou schopné utáhnout náklady na svoz odpadu bez ukrajování z rozpočtů, které se nezřídka rovná několikanásobku částky, která se vybere od občanů. A to vše samozřejmě na úkor investic v obcích nebo i běžné údržby či oprav. To ale není případ Cerhenic. Ani v jednom ohledu.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám vysvětlil, proč došlo ke zvýšení ceny za svoz odpadu ze 700 na 900 korun na osobu a rok, tedy o necelých 16,70 Kč na měsíc. Poprvé po 20 letech, kdy naše obec samostatně hospodaří s odpady, došlo nyní ke zreálnění ceny. Tento krok by ale sám o sobě nestačil. Aby byla situace stabilní a nemuseli jsme za pár let, nebo možná zanedlouho podle vývoje na poli nakládání s odpady v celé republice, ceny opět, a to rapidně, zvedat, založili jsme technické služby, svážíme odpad vlastními silami, nevydáváme zbytečně peníze jiným subjektům. Jsme jako jedna z velmi mála obcí schopní likvidovat odpad za částku vybranou od občanů. Nemusíme již, a ještě vloni při platbě 700 korun na osobu tomu tak nebylo, přispívat z rozpočtu městyse, tedy z jiných daní a poplatků na svoz odpadu a můžeme pokračovat v investicích, v běžném chodu obce bez zatížení právě tímto doplatkem. Třeba v opravách komunikací a chodníků, jak jsme slíbili před komunálními volbami. Pokud bychom nevytvořili systém, kdy jsme jako obec v likvidaci odpadu samostatní, museli bychom z rozpočtu doplácet vysoké částky, jako se tomu děje jinde, a ještě k tomu výrazněji zvyšovat poplatek pro občany, jako se tomu děje nebo co nevidět bude dít jinde.

Rád bych všem svým spoluobčanům, sousedům, zkrátka všem obyvatelům poděkoval za součinnost, za pochopení a za to, že společnými silami děláme naši obec hezkou, čistou a fungující. Závěrem bych ještě rád podotkl, že navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadu se netýká našich seniorů, kteří budou nadále hradit původní výši poplatku.

Vás starosta

Marek Semerád

V Borečku se bude kácet

Městys řeší stav lesu Boreček, nedávno se přímo na místě uskutečnila schůzka vedení obce s lesním hospodářem ing. Žákem. Z jednání vzešla žádost o nahodilou těžbu, kterou městys 14. 2.2020 odeslal na odbor životního prostředí MěÚ v Kolíně. Těžbu samotnou lze zahájit 30 dní ode dne podání. Provedením prací pověřilo zastupitelstvo nově vzniklé Technické služby Cerhenice. Bude to jejich první zkouška ohněm. Začne se v průběhu března.

Problémy u podchodu

Městys řeší problémy s problémovou skupinou lidí, kteří se shromažďují u podchodu u vlakové zastávky. „Městys opakovaně vyzýval a vyzývá naše spoluobčany, kteří se shromažďují u vlakového podchodu, aby nerušili denní ani noční pořádek,“ říká starosta Marek Semerád. „Bohužel naše domluvy nejsou v podstatě k ničemu. A tak jsem se obrátil písemně na Policii ČR. Zároveň jsem také telefonicky jednal s velitelem Policie ČR v Pečkách p. Rakem. Slíbil, že nám s obnovením veřejného pořádku pomůže. Dejme Policii čas na to, aby mohla dostát svému slibu. Rozhodně varuji před tím brát zákon tzv. “do svých rukou”. Děkuji za pochopení a podporu,“ uvedl starosta.

První ples školy se blíží

Velká událost – první ples ZŠ B. J. Dlabače na magické datum 22. 2. 2020 je za dveřmi. Sál se rychle plní, kdo ještě nemá vstupenky, neměl by váhat. Chystá se spousta překvapení a tombola, ve které je přes sto cen.

Školní jídelna bude zapojena do nového projektu

Školní jídelna Cerhenice bude pro školní rok 2020/2021 zapojena do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji, “ který bude financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu je zabezpečit bezplatné školní stravování dětem a žákům ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi. Dětem mateřských škol je dotována celodenní strava včetně pitného režimu, žákům základních škol je zajištěn bezplatný oběd. Skutečné zapojení dětí do projektu identifikuje před začátkem školního roku Úřad práce, nestanovují je školská zařízení.

Co se aktuálně chystá

Na nadcházející měsíc je před námi celá řada událostí. V pátek 6. března společně v sokolovně oslavíme Mezinárodní den žen, o den později se slavnostně otevře první fáze revitalizace bývalého cukrovaru – nové školní dílny. Na 26. března je naplánovaná večeře pro rodiče ve školní jídelně. Podrobnosti nalezete v sekci Nejbližší události. Tam je k nahlédnutí také harmonogram svozu odpadu do konce zimního období.

Začala oprava chodníků v ulici 9. května

Začala oprava chodníků v ulici 9. května. Dílo bude stát 3 miliony korun včetně DPH. Obec ze svého rozpočtu zaplatí 300 tisíc, zbytek pokryje dotace. „Pokud by na stavbě a okolí něco nefungovalo, prosím obyvatele v okolních domech, aby volali buď mě: 605283808 nebo kolegu Aleše Koblihu 605246274,“ říká starosta Marek Semerád.