Odešel Miroslav Veverka

Bohužel Vám musím oznámit, že můj otec dnes v ranních hodinách zemřel. Syn Vít Veverka. Tu krátkou smutnou zprávu jsem dostal 29. dubna odpoledne.

JUDr. Miroslav Veverka (1927) navštěvoval nejdříve cerhenickou školu, pak gymnázium v Kolíně a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Do začátku normalizace působil jako soudce a pracovník ministerstva spravedlnosti. V roce 1971 musel justici opustit a osmnáct let byl sociálním kurátorem. V té době se začal ve volném čase věnovat soustavnému studiu přírodních a společenských věd. V roce 1990 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu, po přemístění instituce do Brna působil jako soudce Vrchního soudu v Praze.

Trochu na pohled složitý název má jeho první a obsáhlá kniha Evoluce svým vlastním tvůrcem- Od velkého třesku ke globální civilizaci. Vyšla před sedmi lety a stala se bestselerem. Astronom RNDr. Jiří Grygar, který byl mimochodem před časem také hostem v Enviromentálním centru, ocenil autorovu důvěrnou znalost různých vědeckých oborů a přístupnost výkladu: „Šíře záběru bere dech a celkové pojetí je aspoň z mého pohledu jedinečné; s ničím podobným jsem se v naší literatuře nesetkal“.

V knize Hledání Boha, která vyšla v loňském roce, přibližuje přehledně a srozumitelně dějiny teologického myšlení a různých náboženství. Právě o ní jsme chtěli v Cerhenicích hovořit a jistě bychom nezapomněli ani na jeho dětství a mládí. Narodil se v čp. 43 za bývalým obecním úřadem, dnes Enviromentálním centrem, ve stejném domě jako o více než půldruhého století dříve Bohumír Jan Dlabač.

Byl nejen zasvěceným a přemýšlivým autorem, ale také pěstitelem kaktusů, miloval Francii a její kulturu i kuchyni, zajímal se o moderní malířství, byl výborným fotografem, kreslířem, vášnivým čtenářem i aktivním turistou. Po rozdělení Československa obešel Českou republiku po hranicích kolem dokola pěšky. Navštívil kromě Antarktidy všechny světadíly.

Pozvání k besedě a setkání s „rodáky“ si pokládal za čest. Velice se těšil. Po dohodě s panem starostou jsem mu nabídl, že ho z Prahy a pak zase domů dovezeme autem. Odmítl. Přijedu vlakem. Možná kdybyste mě svezli od nádraží, abych nemusel ten kilometr šlapat pěšky, napsal. Na podzim se necítil nejlíp. Dohodli jsme se, že setkání uspořádáme letos na konci jara. Pak jsme si jako každý rok vyměnili vánoční přání. Přestože nás všechny zastihla nečekaná epidemie, ozval jsem se mu první jarní den. Odpověděl: Představ si, co se mi stalo. Hned začátkem roku jsem upadl na ulici, zlomil si kyčelní kost a dlouho jsem si pobyl v nemocnici. Noha se zhojila dobře, teď jsem už měsíc doma a učím se chodit, zatím jen s chodítkem po bytě. Ale mým hlavním problémem je, že jsem slabý, vyčerpaný, hned unavený.

Zmiňoval, že dokončuje třetí knihu s názvem Napříč labyrintem. Zbývá mi dopsat 10 – 20 stránek. Je velmi rozsáhlá, víc než dvojnásobek Evoluce. To by bylo, počítal jsem v duchu, až 1200 stran. Nakladatel zaváhal, hledám jiné řešení, dodal nejspíš trochu zklamaně. Jak mi bude líp, ozvu se.

Naposledy jsme si psali o Velikonocích. Můj stav se zlepšuje, ale pomalu, velmi pomalu. Už se nezlepšil. Na besedu k nám do Cerhenic už Miroslav Veverka nepřijede.

Škoda.

/Břetislav Ditrych/

Miroslav Veverka s Danielem Stachem v pořadu Hyde Park Civilizace na ČT 24

Pouť bude v létě

Starosta Marek Semerád domluvil s pořadatelem tradiční cerhenické poutě nový termín. Atrakce se na náměstí nesjedou v původně plánovaném termínu 17. května, nýbrž o prázdninách. Bližší informace během pár dní.

Mezinárodní den hasičů – 4. května

Památka sv. Floriána je oslavována 4. května, letos to bude již 1716 let od jeho smrti. Sv. Florián se stal patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství“ jsou výsledkem pozdějších legend. V souvislosti se sv. Floriánem vznikla i celá řada lidových rčení, za všechny uvádíme například: „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“

Svatý Florián, Sanctus Florianus, vlastním jménem Florian von Lorch, jehož latinské jméno lze volně přeložit jako „kvetoucí či rozkošný“, patří v Čechách mezi nejpopulárnější světce. Svatý Florián se pravděpodobně narodil roku 250 n. l. v obci Cetia, později Zeiselmauer-Wolfpassing, na okraji provincie Noricum, dnes spolková země Dolní Rakousy ležící v Rakousku. Působil jako plukovník římského vojska v Cetii , poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum (neboli Lorch, odtud jeho jméno), které je dnes částí obce Enns v Rakousku. Byl horlivým křesťanem a tak za vlády císaře Diokleciána tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla jeho křesťanská víra odhalena a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Císařský náměstek Aquilinus ho dal podle legendy opakovaně zbičovat a stahovat z kůže, ale Florián se i přesto odmítnul vzdát své křesťanské víry. Aquilinus ho tedy odsoudil k smrti.

Svatý Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku. Byl provizorně pohřben křesťankou Valérií na jejím statku. Později byly jeho ostatky přeneseny a pohřbeny poblíž dnešního Lince kde byl nad jeho hrobem v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Floriánovi ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly v 11. století převezeny dvěma jáhny (jáhen – duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1138 – 1194, vládl 1177-1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem, papeže Lucia III. (1110 – 1185, jako papež 1181-1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií je umístěna v katedrále sv. Václava v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.

Zemřel soudce Miroslav Veverka

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/umrti-soudce-veverka-nejvyssi-soud.A200501_130916_domaci_rapc?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

„Pan doktor Veverka, emeritní soudce Nejvyššího soudu, se narodil v Cerhenicích. V domě nad náměstím, pod Beránkem. Navštěvoval u nás i základní školu. V létě jsme s ním, spolu s Břetislavem Ditrychem, chtěli uspořádat besedu v environmentálním centru. Ta se, bohužel, už neuskuteční. R.I.P. – za nás za všechny…“ uvedl starosta Marek Semerád.

Oprava mostu přes železniční trať

Od pondělí 4. 5. 2020 bude zahájena linky PID 678 z důvodu uzavření mostu přes železniční trať na silnici III/3297 v Cerhenicích, která potrvá do pátku 29. 5. 2020. Linka PID 678 bude vedena odklonem. Neobsluhují se zastávky „Cerhenicea „Cerhenice, Za Dráhouv obou směrech. Zřizují se zastávky: „Velim, Obecní úřaddo prostoru stávající zastávky linky 675, „Velim, Škola“ do prostoru stávající zastávky linky 675 a 679, „Velim, Karlova“ do prostoru stávající zastávky linky 675 a 679, „Velim, Novoveská“ do prostoru stávající zastávky linky 675 a 679, „Velim, Žel.st.“ do prostoru stávající zastávky 679, „Pňov-Předhradí, Klipec“ do prostoru stávající zastávky linky 675.

Hasiči vyzývají občany k ohleduplnosti

Pálení čarodějnic odložte na klidnější období

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyzývá obyvatele Středočeského kraje k ohleduplnosti při pořádání pálení čarodějnic a obdobných požárně nebezpečných činností.

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelům. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými osobami apod. značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek.

V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno – předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána.

Současná opatření jsou platná do 17. května, ale mohou se měnit s ohledem na aktuální vývoj situace a počasí.

Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé „čarodějnice“ užít se všemi náležitostmi.

Děkujeme za vaši ohleduplnost a eliminaci komplikací výkonu služby pro vás!

kpt. Mgr. Libor Pospíšil
krajský vyšetřovatel požárů

Myslí na seniory

Cerheničtí senioři se dočkali dárků, konkrétně knížek. Děkuji moc paní Kateřině Mruchničové za knížky pro naše seniory. Snad si při jejich četbě (pozor: jsou tam zmíněné i Cerhenice) odpočinou od on-line šílenství s názvem COVID – 19,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Jezírko se dočkalo úpravy

Poděkování posílá starosta Marek Semerád panu Jiřímu Folbegrovi za úpravu jezírka na zahradním hřišti. „A prosím, neničit! Konec konců, máme tam kamery. A kromě nich také ropuchu zelenou, skokana skřehotavého a mloky. Děti Země, Greenpeace a další by z nás měli radost. Nám ale stačí, když ji budete mít jen Vy,“ řekl starosta Semerád.

Nabídka dřeva pomalu končí

Za minimální cenu 600 korun za kubík nabízí městys odprodej palivového dřeva. To bude prodáno zájemci, který nabídne vyšší cenu. Zájemci doručí své nabídky na úřad městyse v zalepené obálce označené „Nabídka prodej palivového dřeva – neotvírat“. Nabídka musí obsahovat jméno, příjmení a adresu žadatele, množství a nabízenou cenu za odkup dřeva. Nabídku lze podat přímo na úřad městyse v úředních hodinách pondělí a středa 14 – 17 hodin, prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@cerhenice.cz do 29. 4. 2020 do 16:30 hodin nebo vhozením do poštovní schránky na úřední desce před úřadem městyse do téhož data a hodiny. Záměr byl schválen zastupitelstvem na zasedání 14. 4. 2020.

Otevírají se další provozovny

Od pondělí 27. dubna