Budoucnost podchodu

Městys intenzívně jedná se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o úpravě podchodu v Cerhenicích. Bohužel je zde limit daný současným půdorysem a ten změnit nejde. „Důraz klademe hlavně na to, aby obyvatelům přilehlých domů co nejméně stínil i na to, aby se používal lépe než dnes, kdy je stále pod vodou a špinavý,“ říká starosta Marek Semerád.
Na fotografiích objemová studie společnosti Egoé studio, jak by mohl podchod vypadat.

První ze série příměstských táborů

Prázdninovou atmosféru s sebou přivezlo Divadélko Koloběžka, a jakmile dozněl potlesk, přenesli jsme se už spolu se Sekem a Zulou do pravěku. Vyprávěli jsme si o tom, jak se pravěkým lidem žilo, čím se živili, kde bydleli… Srovnávali jsme dobu dávno minulou se současností a ozdobili si dřevěné domky. Odpoledne jsme se vydali proti proudu času a na pralesní stezce potkávali zvířata nejen dobře známá ze statků a zoologických zahrad, ale i ta dávno vyhynulá. Poklad v cíli byl sladký, dinosauří.

Helena Soukupová

Příměstské tábory v Cerhenicích startují

Tento týden startují příměstské tábory v Cerhenicích a letos dokonce dvojnásobné množství díky nové dotaci z Operačního programu zaměstnanost, kterou se městysi Cerhenice podařilo získat.
Během letních školních prázdnin ve všední dny v týdenních turnusech budou realizovány celkem 4 příměstské tábory. Za léto tak proběhne 8 táborů a z toho právě 4 pokryje nově získaná dotace. Dva turnusy budou přímo určeny pro děti s hendikepem a budou probíhat v prostorách Základní a Mateřské školy ABA v Cerhenicích. Další dva turnusy budou probíhat také v Environmentálním centru a také dvakrát dva najednou v Základní škole B. J. Dlabače v Cerhenicích.
Příměstské tábory budou provozovány vždy ve všední den od 7:30 do 17:00 hodin. Dozor budou zajišťovat tedy vždy dvě pečující osoby. Každý příměstský tábor bude tematicky zaměřen a dětem ho vždy zpestří animační program. Rodiče se budou finančně podílet na nákladech na stravování (obědy, pitný režim, svačiny) a případně na vstupném a dopravě na výlet.
Kapacitu všech turnusů se podařilo zaplnit na plno, a tak se na malé tábornice a táborníky velice těšíme!