I drobnosti potěší

Před jídelnou máme nově zabudované 2 lavičky, které budou sloužit našim seniorům, aby se jim zpříjemnilo čekání na oběd. Další lavičky budou umístěny u vchodu pro žáky. Plánuje se také rozšíření okrasných záhonků.

Zetbox od Zásilkovny

Starosta Marek Semerád vyjednal, že od května bude v Cerhenicích instalován Zetbox od Zásilkovny. Bude solárně nabíjen a bude v něm možné přijímat i odesílat balíky. Kam ho umístit? Navrhněte. Jedinou podmínkou je, že musí být orientován na jih, aby šel nabíjet.

Začaly přípravné práce na rekonstrukci ulic Za dráhou a Lánská

Začaly přípravné práce na rekonstrukci ulic Za dráhou a Lánská, poničené loňským výkopem vodovodního přivaděče do Ratenic. Celoplošné asfaltování proběhne ve dnech 6. 4. – 10 .4. 2021 (hned po Velikonocích), kdy nebude možné do těchto ulic ani vjíždět, natož tam pak parkovat. Dodavatel stavby firma Telsig má pokyn osobně o těchto skutečnostech informovat všechny obyvatele tam žijící. Není to poslední, ale spíš první rekonstrukce ulice v Cerhenicích nebo v Cerhýnkách, kterou letos městys hodlá provádět. „Uvědomuji si, že leckde máme stále špatné komunikace a osobně udělám vše proto, abychom je co nejdříve opravili. Tak, jak jsme slíbili. Závisí to ovšem na více okolnostech. Například, zda dostaneme příslušné dotace a tak podobně. Důvod, proč letošní stavební sezónu zahajujeme právě v ulici Za dráhou a Lánská, je prostý. Podařilo se nám totiž domluvit s firmou Telsig, která by stejně musela po svém vodovodním příkopu silnici opravit, výhodnou cenu za celoplošnou opravu,“ popsal starosta Marek Semerád.

Covidová situace v Cerhenicích

Přátelé,
v corona statistice jsme skoro nejhorší na okrese Kolín. Nyní je u nás aktuálně nakaženo okolo 100 lidí. Prosím všechny, aby důsledně dodržovali opatření, na které upozornila hygiena. Jsem zavalen různými upozorněními, že ten či onen tak nečiní. Tak tedy: mysleme především na staré a nemocné. Nedopusťme, aby těsně předtím, než budou naočkováni, onemocněli covidem.
Děkuji všem za pochopení!
starosta Marek Semerád