Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne 21. 1. 2019

* ZM Cerhenice schvaluje program zasedání

* ZM Cerhenice schvaluje ověřovatelé a zapisovatele zápisu

* ZM Cerhenice schvaluje vítěze veřejné zakázky na stavbu Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice – dostavba

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o dílo s vítěznou firmou Polabská stavební CZ s.r.o.

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádosti na rozšíření výuky v Centru pro výuku technických předmětů a řemesel v ZŠ Cerhenice do MAS Mezilesí, z.s. a ukládá starostovi podepsat tuto žádost

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádossti na celkovou rekonstrukci chodníků v ul. 9. května do MAS Mezilesí, z.s. a ukládá starostovi podepsat tuto žádost

* ZM Cerhenice ukládá starostovi vypsat VŘ na VZ Rekonstrukce chodníků v ul. 9. května – Cerhenice a ukládá starostovi poptat firmy T4 Building s.r.o., M-Silnice a Gasko spol. s.r.o.

* ZM Cerhenice schvaluje obchodní podmínky na poskytnutí úvěru od FIO Banka, a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí úvěru č. 181000141

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem a další ujednání od FIO Banky a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o zastavení pohledávky od FIO banky a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám na výplatu zůstatku na účtu od FIO banky a.s.

* ZM Cerhenice ukládá starostovi podepsat všechny Smlouvy s FIO bankou a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru s ČSOB a.s.

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o celkové výstavbě Centra pro výuku technických předmětů a řemesel při ZŠ Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje personální zajištění pracovní čety při městysi Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o dílo 01/2019

* ZM Cerhenice schvaluje Dodatek č. 2 ke SoD na akci Cerhenice – přípojky – Cerhýnky s firmou Výstavba sítí Kolín a ukládá starostovi podepsat tento dodatek

* ZM Cerhenice schvaluje Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací pro: TJ Sokol Cerhenice, MS Cerhenice a SDH Cerhenice a ukládá starostovi podepsat tyto smlouvy

* ZM Cerhenice ber na vědomí informaci o instalaci elektroměru a plynoměru v budově č.p. 502 k bytu č. 4 a zahájení rekonstrukce a údržby bytu

* ZM Cerhenice bere na vědomí zahájení prací na vyúčtování služeb v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o podepisování dodatků k nájemním smlouvám u nájemních bytů v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o instalaci dvou elektroměrů TČ a ostaní spotřeba k budově nové MŠ Cerhenice

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o zpracování podkladů odpadového hospodářství za rok 2018

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o termínu zahájení výběru místního poplatku za svoz, likvidaci kom. odpadu a bioodpadu

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu starosty M. Semeráda, místostarosty A. Koblihy a místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky

Zprávy ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne 22. 2. 2019

* ZM Cerhenice schvaluje program zasedání

* ZM Cerhenice schvaluje ověřovatelé a zapisovatele zápisu

* ZM Cerhenice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: Rekonstrukce chodníků v ulici 9. května a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou T4 Building, Kolín

* ZM Cerhenice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 č. smlouvy S-0543/SOC/2019

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci starosty o nahlášení daňové kontroly z finančního úřadu

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o provedení průzkumu na obnovu dešťové kanalizace

* ZM Cerhenice bere na vědomí žádost paní MUDr. Seifertové o narovnání vztahů k pozemku parc. č. 101/19 v k.ú. Cerhýnky

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o termínu kolaudace bytových domů v lokalitě Za Štěpnicí

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: Rekonstrukce chodníků v ulici 9. Května a na akci Centrum zájmového a neformálního vzdělávání při ZŠ Cerhenice z dotačních titulů MAS Mezilesí

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o dílo s firmou LK Advisory s.r.o. na podání žádosti

* ZM Cerhenice schvaluje vyhodnocení prodeje vozidel Citroen Berlingo a VW Transporter

* ZM Cerhenice schvaluje prodej vozidla VW Transportér nejvyšší nabídce

* ZM Cerhenice schvaluje prodej vozidla Citroen Berlingo nejvyšší nabídce

* ZM Cerhenice schvaluje pořádání oslav MDŽ a ukládá starostovi zajistit jejich pořádání

* ZM Cerhenice schvaluje konání bezplatné právní konzultace pro občany městyse Cerhenice s Mgr. Truhlářem, honorář Mgr. Truhláře bude fakturován dle platné smlouvy

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti starosty městyse

* ZM Cerhenice schvaluje cenovou nabídku na celkovou opravu bytu č. 4 v č.p. 502 v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí vypracování vyúčtování záloh vodné, stočné a elektřina společné prostory v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o umístění zařízení s WIC-NET s.r.o., Kolín

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarosty městyse A. Koblihy

* ZM Cerhenice schvaluje splátkový kalendář s firmou Nykos

* ZM Cerhenice schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřenou s obcí Ratenice

* ZM Cerhenice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Ratenice

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dopravní obslužnost

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

* ZM Cerhenice schvaluje měsíční odměny pro předsedu Osadního výboru Cerhýnky a předsedkyni sociální komise

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o vyúčtování tříkrálové sbírky

* ZM Cerhenice schvaluje termín veřejnoprávní kontroly v ZŠ, MŠ a ŠJ Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky

Městys řeší vodu na hřbitově

Městys řeší nedostatek vody na hřbitově. „Zatím se zdá jako nejrozumnější varianta přivést přípojku veřejné vody až ke studni, a pokud studně vyschne, což se nyní děje každou chvíli, tak systém přepojit,“ říká starosta Marek Semerád.

Video z vítání občánků

Městys Cerhenice přeje všem nově narozeným občánkům pevné zdraví a také to, aby svým rodičům dělali jen samou radost!Rád bych novým maminkám ještě jednou ze srdce pogratuloval. Při každém vítání občánků se přesvědčuji, že Cerhenice mají budoucnost. A to je dobře!“ řekl starosta Marek Semerád. Na video v posledního vítání občánků se můžete podívat zde

https://www.facebook.com/MestysCerhenice/videos/540406443116053/

Fotbalová přípravka znovu bodovala

Ačkoliv fotbalová Česká republika žije utkáním reprezentace proti Anglii a Brazílii, v Cerhenicích je to trochu jinak. Tedy alespoň například u Viléma Výborného, Kateřiny Zboranové, Kláry Švancarové, Kláry Semerádové, Lukáše Dukaye, Soni Jandové, Davida Pazderky a dalších. „My totiž žijeme výkony naší přípravky. Ta v dnešním utkání nastoupila proti týmu Tuklat a vyhrála 12:10. Vítězství je to o to cennější, že jsme prohrávali 0:3. Nicméně kluci se semkli a bojovali. Jsem na ně pyšný,“ říká Marek Semerád.

Sestava Tým 1:
Janda – Boček, Semerád – Hasala, Výborný

Sestava Tým 2:
Rudolf – Zboran, Málek – Švancara, Šamko (Vejsada)

První soutěžní utkání hrajeme doma v pondělí 8. dubna 2019 odpoledne proti týmu Konárovic. Přijďte nás podpořit,“ dodal Marek Semerád.