Rozvoz žlutých popelnic

Od pondělí 12. 10. se začne rozvážet zbytek žlutých popelnic. Kdo se nepřihlásil k jejich odběru a má stále zájem, prosím o email na adresu: podatelna@cerhenice.cz

Popelnice nám mimochodem dodal místní podnikatel pan Nykodým a jsou lepší než ty z Polska.

starosta Marek Semerád

Omezení sportovních, kulturních a společenských akcí, činnosti úřadů a škol

Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, se omezuje nebo úplně zakazuje sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezuje se i činnost úřadů, škol i otevírací doba restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje vláda mimořádné podmínky ošetřovného.

Od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

K dalšímu omezení dochází i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které musejí s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nesmějí pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních je nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech mohou sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nesmí být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven je možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

Divadla, kina a organizované sportovní akce za stávajících podmínek fungují až do nedělní půlnoci. Od pondělí se ale na ně vztahuje druhá, přísnější vlna opatření, která platí 14 dnů. Během tohoto období jsou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nevztahuje pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nesmí se pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezení se týká i svateb či pohřbů a následných hostin (30 osob), a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října je zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. S výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých bude zakázána i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

Vláda projednala a schválila také návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění, kterým chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Tyto změny budou platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021, přičemž ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení.

Nové ordinační hodiny lékařů pro dospělé

Městysi se podařilo domluvit lepší ordinační hodiny v Cerhenicích ve zdravotním středisku pro dospělé.
Pondělí 8 – 12 Dr. Lustigová
středa 8 – 11 Dr. Lustigová
čtvrtek 7:30 – 11:30 Dr. Slabý
Platnost od pondělí 12.10.
Ordinační hodiny by se měly od ledna 2021 rozšířit tak, že bude pokryt každý všední den.

Druhé kolo senátních voleb

V našem volebním obvodu č. 42 Kolín z prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR nevzešel vítězný kandidát s nadpoloviční většinou hlasů. Do druhého kola voleb postupují dva kandidáti a každý volič hlasuje již jen pro jednoho z nich. Konají se v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební místnosti, případně u zvláštní komise pro hlasování (pro voliče v izolaci/karanténě).

Od pondělí nouzový stav na 30 dnů

Nouzový stav začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020 od 0.00 hodin, a to na 30 dnů. O jeho vyhlášení rozhodla vláda na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Na základě vyhlášeného nouzového stavu vláda rovněž přijala krizové opatření, kterým s účinností od 5. října 2020 od 0.00 hod. do dne 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Omezují se i divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, a to tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků a každý účastník akce má určeno místo k sezení. V prostorech, kde se tyto akce konají, se pak zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů. Účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, a pokud se nezdržují na určeném místě k sezení.

Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Nadále platí, že se u stravovacích zařízení se omezuje přítomnost veřejnosti v provozovnách v čase mezi 22:00 a 6:00. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. Nově se stanoví, že u jednoho stolu může sedět nejvýše šest zákazníků. V případě prodeje přes výdejové okénko jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, pokud se tedy nezdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny. Provozovatelé nepouští do vnitřních prostor provozovny více zákazníků, než se v ní nachází míst k sezení.

Účast na bohoslužbách je omezená tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob. V průběhu bohoslužby se nezpívá.

Vláda se zabývala i omezením školní docházky. Shodli se na tom, že školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, které budou vydávat opatření podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu. Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání se má od pondělí 5. října týkat středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou či oranžovou barvou.

Dýňování v základní škole

V úterý 27. října proběhne na základní škole dýňování. Děti budou celé dopoledne vyřezávat, dlabat a zdobit dýně. Ze všech výtvorů škola uskuteční na celém svém pozemku výstavu. Zavítat do školy bude možné kdykoli od středy 28. října a během podzimních prázdnin si „dýňovou stezku“ projít. Vyrazíte na procházku a najdete si svého favorita? Jistě budou krásné, povedené (a také trochu strašidelné) jako minulý rok…

Základní škola Cerhenice

Prodejní výstava obrazů

Knihovna městyse Cerhenice zve na prodejní výstavu obrazů paní Ilony Bochníčkové. Paní Bochníčková je členkou Výtvarného sdružení Nymburk, pracuje různými technikami jako např. kresba, akvarel, tuš, olejomalba a 27 jejích obrazů si můžete prohlédnout tento pátek od 16 do 19 hodin a potom vždy každý pátek v této době v naší knihovně.

Všichni jsou srdečně zváni.