Pozor na velmi silný vítr!

I když ne v plné síle, ale přece jen značně pocítit bychom měli i na našem území bouři zvanou Sabine. Český hydrometeorologický ústav vydal pro náš region výstrahu před velmi silným větrem, který by měl dorazit 9. února kolem 18. hodiny. Platnost výstrahy je až do 11. února večer. Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu.

Cvičení s prvky jógy v ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice

Je známo, že téměř polovina dětí ve školním věku má špatné držení těla, děti jsou soustavně přetěžovány, jsou na ně kladeny velké nároky i požadavky. Pokud nemá dítě kompenzační aktivity, může výše uvedené vést k závažným zdravotním potížím.

Důraz bude kladen na hravou formu lekce, všechny pozice budou prováděny tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým schopnostem dětí, vychází z jejich přirozenosti. Důraz je kladen na radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými.

Vhodné pro: děti od 1. do 3. třídy

Délka a čas trvání: 10 lekcí po 45 minutách, čtvrtek, 14:30 – 15:15

Zahájení 13. 2. 2020

Co mít s sebou: pohodlné sportovní oblečení

Podpořte děti v aktivním odpočinku, naučte je relaxovat s jógou.

Cena: 700,-

Přihlášení na 722279052

Lektor: Anna Hrudková

 

Podpora plesů v městysi

Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že každý ples, který se letos v Cerhenicích bude konat, podpoří částkou 10.000,- Kč. „Organizátorům děkujeme!“ říká starosta Marek Semerád.

Ctíme tradice a naše předky…

Hrobka dlouholetého starosty Cerhenic Františka Horela (1845 – 1906) je na hřbitově v Dobřichově zcela a již dlouho
úplně opuštěná. František Horel, který stál v čele našeho městyse 29 let, již nemá přímé ani nepřímé dědice, a tak se o místo jeho odpočinku musí postarat obec. „Děláme to i proto, že v době jeho působení Cerhenice prosperovaly. Cukrovar, pivovar a řada jiných živností dávaly obživu mnoha lidem. Spolu s místostarostkou Lenkou Mlynářovou a dalšími zastupiteli zajistíme převoz jeho ostatků do Cerhenic. Převezeme i hrobku,“ říká starosta Marek Semerád. V době Horelova skonu v Cerhenicích ještě hřbitov nebyl. Městys tak oplatí svému bývalému starostovi jeho někdejší služby pro obec až teď, po více jak 100 letech…

Záměr prodeje 30 ks okenních rámů

Městys vyhlásil záměr prodeje 30 ks okenních rámů z areálu bývalého cukrovaru. Zájemci mohou nabídky zasílat na adresu Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice, nebo osobně odevzdat na podatelně úřadu do 10. února 2020 do 12 hodin. Kritériem je nejvyšší cenová nabídka. Bližší informace podá starosta na telefonním čísle 605 283 808.