Zahájení výběru poplatků za popelnice se blíží

To, že si Cerhenice vyváží odpad samy vlastním autem a neplatí za to žádné nadnárodní firmě, umožňuje vedení městyse nezvyšovat občanům žádné poplatky a zůstat přitom řádnými hospodáři. „Pokud byste chtěli zaplatit co nejdříve, budeme rádi,“ říká starosta Marek Semerád. Poplatky se začínají hradit 1. února.

Městys podporuje své spolky

Podklad na sklad, který bude sloužit mysliveckému sdružení, je hotový. Myslivecké sdružení se ujme zatím poměrně nevzhledné plochy na okraji Cerhýnek směrem k Radimku a sklad využije na krmení pro zvěř na zimu v širším okolí. Plochu s přispěním městyse také oplotí. „Na zastupitelstvu navrhnu, aby rozpočet na rok 2019 obsahoval i příspěvky pro naše spolky, jejichž činnosti si vážíme,“ říká starosta Marek Semerád. Namátkou chce městys podpořit:

– 9 tis Kč myslivecký ples;

– 37 tis Kč hasiče a kroužek malých hasičů;

– 16 tis Kč Sokol na sportovní akce pro děti;

– 39 tis Kč také Sokol na celkovou činnost oddílů (fotbal, všestrannost, šipky…)

Den mexické kuchyně v Cerhenicích

Základní škola a školní jídelna se zapojily do Dnů mexické kuchyně. Vedení městyse v čele se starostou Markem Semerádem, zástupci vedení školy a jídelny tak přivítali zástupce mexické ambasády Miguela Ángela Vilchise. „Děkuji paní Šedinové, panu Jelínkovi, panu Kinkalovi a dalším, zkrátka všem, kteří se o pěknou akci zasloužili,“ řekl starosta. Den mexické kuchyně se líbil nejen Miguele Ángelu Vilchisovi, užili si ho také žáci i paní kuchařky. Paní Janča Hloučalová – Boumová obdržela od Asociace školních jídelen České republiky a Velvyslanectví Mexika Osvědčení o absolvování vzdělávacího kursu Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách.

Poplatek za psa, poplatek za svoz odpadu

Výběr místního poplatku ze psů bude prováděn od 1. března 2019.

Poplatek za odvoz popelnic činí 700 korun pro občana s trvalým pobytem v městysi či za rekreační nemovitost.

Informace o způsobu platby apod. naleznete v sekci „Dokumenty“.

Městys vymohl letitý dluh

Městys Cerhenice po více než 15 letech vymohl 98 tisíc, tedy část dluhu, po jednom z obyvatel. „Dluhy se prostě platit musí. Jak by k tomu jinak přišli ti, kteří vše řádně uhradili? Souhlasíte? Městys navíc ke všem svým dlužníkům, kteří se chovají slušně, přistupuje s respektem a se snahou vyřešit vše nejprve vzájemnou domluvou,“ shrnul starosta Marek Semerád.