Kdy budou biopopelnice v domácnostech?

Na konci října byla ukončena veřejná zakázka na dodání biopopelnic z dotace Státního fondu životního prostředí pro všechny domácnosti v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku. V polovině adventu biopopelnice dorazily. „Máme z toho o to větší radost, že jsou pořízeny z dotace, a tak je můžeme našim občanům rozdat zdarma. Do konce roku přijde všem domácnostem návrh smlouvy o výpůjčce a po Novém roce začneme biopopelnice rozvážet,“ sdělil starosta Marek Semerád. Městys Cerhenice má v plánu od dubna 2018 zahájit oddělený sběr bioodpadů z jednotlivých domácností. Za tímto účelem poskytne žadatelům, kteří požádají o nádobu, jednu biopopelnici o objemu 240 litrů na jedno číslo popisné. Vlastníci rodinných domů v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku si mohou podat žádost o poskytnutí nádoby na bioodpad do 30. 1. 2018. Nádoby budou dovezeny zájemcům přímo domů. Vyváženy budou jednou za 14 dní od dubna do listopadu a vlastníkům domů budou dány do výpůjčky. Žádost je nutné doručit na Úřad městyse Cerhenice nebo do environmentální centra do konce ledna 2018.

PODMÍNKY VSTUPU DO PROJEKTU
A POSTUP ZÍSKÁNÍ NÁDOBY NA BIOODPAD:

)))> odevzdání vyplněné žádosti o poskytnutí nádoby na bioodpad,
)))> uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro příslušný rok,
)))> vyzvednutí BIO známky na svoz bioodpadů na pokladně Městyse Cerhenice,
)))> podepsání předávacího protokolu nádoby na bioodpad

Petice za změnu názvu VÚŽ ukončena

Zkušební centrum Výzkumného ústavu železničního leží v Cerhenicích. Nikoli ve Velimi, která je v jeho názvu. Proto v městysi vznikla petice za změnu jména obce v názvu centra. Byla ukončena k 30. listopadu a sešlo se v ní mnoho podpisů. „Nyní se snažíme vyvolat jednání s Českými dráhami, aby s námi vedly debatu o přejmenování, k jakému datu atd.,“ popsal starosta Marek Semerád.

Ve škole staví motokáru

Montážní tým základní školy úspěšně staví motokáru v rámci projektu Cadet Grand Prix Kolín. Ten připravil spolek Start 7 – odbočka Svazu letců ČR a zapojilo se do něj celkem deset škol z Kolínska a Kutnohorska. V naší škole mají zatím jednotlivé díly, ale pilně pokračují a už se těší na jaro, až se projedou.

 

Dotace pomůže postavit školku

Městys Cerhenice získal dotaci na projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí. Realizací projektu dojde k vybudování nové mateřské školy v Cerhenicích a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávající mateřské škole. Výstupem projektu je novostavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.
Tento projekt přispěje k naplňování specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Přínosem tohoto cíle bude dosažení vyšší kvality předškolního vzdělávání na území městyse Cerhenice.
Projekt „Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí“ je spolufinancován Evropskou unií.