Keramický kroužek – start 25. září

Dětský klub je organizován jako aktivita projektu „Spolek VULNUS CURARE podporuje pracující rodiče v Cerhenicích“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011370, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. V rámci dětského klubu bude opět probíhat kroužek keramiky, který je určen pro děti od 1. tř. do 5. třídy. Začínáme příští středu tj. 25.9.2019 ve 14:30 hodin.

Udržujte na zahradě pořádek

Přes opakovaná upozornění na udržování pořádku zahrady v ABA školce se tam stále nacházejí poházené odpadky (použité pleny, vlhčené ubrousky, kapesníky, petlahve, igelitové pytlíky, ale také neuklizené hračky, bývají nezakrytá pískoviště a dokonce dokonce došlo i na ničení zahrádky se zeleninou. Pokud se na zahradě nebude udržovat pořádek, bude nutné ji uzavřít.

Startuje keramický kroužek v rámci dětského klubu

Starosta městyse Cerhenice a předseda spolku Vulnus Curare Marek Semerád otevírá nový dětský klub v rámci projektu „Spolek Vulnus Curare podporuje pracující rodiče v Cerhenicích“, registrační číslo CZ.03.2.650.00.016_047/0011370, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

V rámci dětského klubu bude opět probíhat kroužek keramiky, který je určen pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Začíná se ve středu 18. září 2019 ve 14:30 hodin.

Pokud bude o keramický kroužek velký zájem, je možné děti rozdělit do dvou skupin, tudíž by jedna skupina měla kroužek v úterý a druhá ve čtvrtek. Vše záleží na dohodě a počtu dětí.

Také v ostatní dny se nebudeme v dětském klubu nudit. Budeme například malovat na dřevo, na kameny, vytvářet si různé dekorace z přírodního materiálu. Za příznivého počasí budeme chodit ven hrát hry, poznávat přírodu, krásy Cerhenic a jejich okolí.

K dispozici bude dětem v dětském klubu herna, kde si menší děti mohou hrát, odpočinout si. V případě zájmu si děti mohou v dětském klubu vypracovat domácí úkoly.

Zajišťujeme doprovod dětí na další zájmové aktivity v Cerhenicích.

Dětský klub a jeho služby jsou zdarma.

Dokumenty potřebné pro nové služby

Dokumenty potřebné k využívání nových služeb spolku Vulnus Curare (monitorovací list podpořené osoby, potvrzení OSVČ, potvrzení trh práce a přihlášku do dětského klubu) si můžete stáhnout v sekci „Dokumenty“.

Pošta se na čas přestěhuje

Pošta v Cerhenicích bude cca od 21. října 2019 po dobu nejméně 6 měsíců “ordinovat” v náhradních prostorech v nové budově školních dílen v bývalém cukrovaru. Důvodem je rekonstrukce staré budovy. Celotýdenní provoz zůstane neomezen.
Děkujeme za pochopení.

Podpora pracujících rodičů v Cerhenicích

Spolek VULNUS CURARE podporuje pracující rodiče v Cerhenicích

registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011370

Stručný obsah projektu:

  • podpořit rodiče malých dětí v Cerhenicích, kteří dojíždějí za prací
  • přispět ke sladění soukromého a pracovního života rodin
  • péče o děti v jejich bydlišti v pracovní dny v časech od 6:00 do 8:00 a od 12:00 do 17:00

Termín realizace: 01.09.2019 – 30.06.2020, 01.09.2020 – 30.06.2021, 01.09.2021 – 30.06.2022

Celkové náklady projektu: 1 997 075 Kč

Projekt svými aktivitami podpoří rodiče malých dětí v Cerhenicích a jeho okolí v přístupu k zaměstnanosti a kariéře v kontextu sladění soukromého a pracovního života. Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity – dětský klub a služby ranní doprovod/vyzvednutí do/ze školy, doprovod na zájmové aktivity dětí v Cerhenicích.

Dětský klub

Dětský klub je organizován jako aktivita projektu Spolku VULNUS CURARE, „podporuje pracující rodiče v Cerhenicích“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011370, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Dětský klub je určen pro děti z Cerhenic a okolí na prvním stupni základní školy (1. – 5. třída ZŠ), jejichž rodiče jsou:

  • zaměstnaní
  • v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace
  • v evidenci Úřadu práce
  • OSVČ (důchodové pojištění)

Výše uvedené skutečnosti se dokládají Potvrzením o postavení na trhu práce, které oba rodiče musí dodat.

Dětský klub je v provozu od 01.09.2019. Základnou dětského klubu je Environmentální centrum, Míru 22, 281 02 Cerhenice. V ranním čase provozu dětského klubu budou děti do klubu předávány rodiči, pečující osoba je před začátkem vyučování dovede do ZŠ. Po vyučování se děti sejdou před školní jídelnou a poté je pečující osoba odvede do určených prostor. Děti si po příchodu do dětského klubu mohou volně hrát, či se zapojit do lehce řízeného programu předběžně od 15:00 do 16:30.

Péče o děti se nemusí odehrávat pouze v prostorách Environmentálního centra a na zahradě určené pro provoz dětského klubu, ale může využívat i další dostupné objekty, např. knihovnu, zahradu u ABAškolky, sportoviště v městysi. Případné vstupné na tyto aktivity hradí rodiče, neboť tyto příjmy nejsou příjmy projektu.

Péči o děti zajišťují dvě pečující osoby.

Děti přihlášené do dětského klubu mohou až 3x týdně využívat službu doprovodu na zájmové kroužky. V případě zájmu je pečující osoba může i vyzvedávat a odvést zpět do dětského klubu.

Služba je poskytována ZDARMA

Přihlášky do dětského klubu odevzdávejte v Environmentálním centru, Míru 22, 281 02, Cerhenice. S přihláškou je nutné odevzdat Potvrzení rodičů o postavení na trhu práce a Přihlášku do dětského klubu.

Formuláře jsou ke stažení v záložce dokumenty ke stažení nebo k vyzvednutí v Environmentálním centru, Míru 22, Cerhenice v pracovní dny od 12:00 do 17:00.

Informace: Pavlína Zvoníková, DiS., tel. číslo 606 365 360, pavlina.zvonikova@centrum.cz

Pečující osoby:

  • Pavlína Zvoníková, DiS.