Slyšitelnost obecního rozhlasu

Obecnímu rozhlasu v Cerhenicích není často rozumět. „Snažíme se systém už několik měsíců spolu dodavatelskou firmou a s místostarostkou Lenkou Mlynářovou vyladit, ale stále s tím nejsme úplně spokojeni,“ říká starosta Marek Semerád. Obecní rozhlas je jistým informačním doplňkem, svým způsobem i tak trochu nostalgie. Všechny důležité informace jsou vždy uveřejněny na facebooku (fcb městys Cerhenice nebo skupina Máme rádi Cerhenice official), na internetových stránkách městyse a pro lidi, kteří tyto vymoženosti nepoužívají, navíc městys vylepuje plakáty v obchodech a na vývěskách. “ V nejbližší době na webu uveřejníme formulář, kam se bude moci každý občan přihlásit se svým mobilním číslem, na které mu budou chodit obecní informace. Nyní už evidujeme přes 300 čísel. A díky za každý další nápad. Pokud bude zajímavý, zrealizujeme ho,“ dodal starosta.

Jak to vidí starosta – lednové zastupitelstvo

První letošní jednání zastupitelstva našeho městyse, jež proběhlo v pátek 29. ledna, mělo na programu celkem desítku bodů. Samozřejmě jsme jako vždy zkontrolovali plnění usnesení z minulé schůze a pustili se do projednávání záležitostí, jakými bylo třeba stanovení ceny vodného a stočného nebo smlouvy o zřízení věcných břemen.
Vodné pro letošní rok zastupitelstvo odhlasovalo ve výši 50,05 Kč za krychlový metr, stočné pak 49,06 Kč. Smluv o zřízení věcného břemene jsme projednali hned několik, všechny se týkaly společnosti ČEZ, jejíž platba již samozřejmě podléhá zvýšené ceně. Za věcné břemeno Pod Beránkem provede jednorázovou úhradu ve výši 169 000 Kč, v ulici 1. Máje 17 000 Kč a U Hřiště 4000 Kč.
Řešili jsme plánované změny parkování v lokalitě u nádraží, kde vyrostl parkovací dům, zastupitelstvo schválilo smlouvu na letošní rok o poskytování právních služeb, informoval jsem kolegy zastupitele o vyhotovení projektové dokumentace na kanalizaci v ulici Na Černých.
Doplnění veřejného osvětlení v lokalitě U Hřiště se po jednání zastupitelstva opět přiblížilo, už jsme projednali cenovou nabídku na tuto akci.
Zabývali jsme se také studií na využití pozemku za fotbalovým hřištěm nebo vypsáním výběrového řízení na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro web městyse a jeho organizací, zkrátka abychom stránky neměli, jak se říká každý pes, jiná ves.
Důležitým bodem jednání bylo výběrové řízení na čistění, opravy a monitoring dešťové kanalizace, nejvhodnější nabídku podala firma Brocher z Prahy 10. Nejen za předpokladu, že nás opět čeká tak deštivé jako, jako bylo vloni, je plná funkčnost dešťové kanalizace velice důležitá jako prevence nepříjemných problémů s přívalovými dešti.
Řešili jsme také příspěvek na dopravní obslužnost, dle smlouvy s městem Pečky budeme letos hradit 74 595,- Kč. Neméně důležitým bodem bylo v této chvíli, kdy začala platit nová úprava zákona o odpadech, uzavření smlouvy s obcí Radim o uložení odpadu na řízenou skládku….

Změna směru jízdy ve Školské ulici

V těchto dnech se mění směr jízdy se Školské ulici Školská a U Borku, a to z důvodu lepších rozhledových poměrů při výjezdu! Zkrátka kdo míří na úřad, k lékařce nebo k Abba školce, musí jet seshora a vyjíždět do Školské ulice, kde je dobrý výhled jak nahoru ke škole, tak dolů na náměstí.
„Zároveň jsme instalovali nové dopravní zrcadlo pro pěší, kteří přicházejí z ulice U Staré školy,“ říká starosta Marek Semerád. Do konce měsíce února bude v Cerhýnkách instalováno dopravní značení omezující vjezd kamionů nad 12 tun.

Ptačí chřipka – opatření

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státní veterinární správou z důvodu výskytu nových případů ptačí chřipky na území České republiky vydalo dne 26. ledna 2021 celostátní opatření upravující podmínky chovu (zákaz chovu drůbeže ve venkovním volném výběhu, případně zasíťování výběhu a podávání krmiva a vody uvnitř hal) a omezují přesuny drůbeže do drobnochovů. Cílem těchto kroků je minimalizovat riziko šíření nákazy do dalších chovů drůbeže.

Mimořádná veterinární opatření zakazují chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle plemenářského zákona, chovat drůbež ve volném výběhu.

„Výjimky z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa (KVS). A to za podmínky, že krmivo a voda se ptákům podávají uvnitř nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou, a v případě, že je drůbeži zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Zakazuje se také přemísťování nebo prodej živé drůbeže chovatelům, kteří ve svém hospodářství chovají drůbež, která nepodléhá evidenci podle plemenářského zákona, (zákaz přemísťování se tak vztahuje jen z evidovaných chovů do neevidovaných chovů). Rovněž se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.

Základním preventivním opatřením proti zavlečení ptačí chřipky do chovu, je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na KVS.

Další informace na webu Státní veterinární správy

Očkování seniorů odloženo

Aktuální informace Oblastní nemocnice Kolín:
Dovolujeme si informovat, že veškeré rezervace pro seniory 80+ na očkování proti onemocnění Covid musely být z důvodu aktuálního nedostatku očkovacích látek v kolínské nemocnici zrušeny (první i druhé termíny). Registrace v Centrálním rezervačním systému MZČR Vám zůstává v platnosti.
Jakmile budou k dispozici očkovací látky, postupně budeme termíny k objednání do centrálního rezervačního systému uvolňovat. O jejich dostupnosti budete informováni prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat PIN2 potřebný k rezervaci termínu na našem očkovacím místě.
Děkujeme za pochopení.
Na četné dotazy upřesňujeme postup týkající se další rezervace termínu na očkovacím místě:
Ve chvíli, kdy budeme disponovat dostatkem očkovacích látek, uvolníme termíny v centrálním rezervačním systému pro naše očkovací místo. Následně obdržíte automaticky zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu do centrálního rezervačního systému (krok 5) provedete přihlášení k rezervaci místa/termínu. Každý, kdo tuto SMS obdrží, by měl mít termín garantovaný. Počet odeslaných SMS s PIN2 odpovídá počtu otevřených slotů. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo již má k dispozici volné dávky vakcíny.
Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: reservatic.com/ockovani.
Bez zvací SMS s PIN2 kódem, není rezervace na očkovacím místě možná. Závěrem platí, že do doby, než Vám přijde SMS s PIN2, není třeba podnikat žádné aktivní kroky ohledně rezervace.
Omlouváme se za potíže, které jsme nezpůsobili a děkujeme za pochopení a trpělivost.
Informace můžete čerpat ze stránek Ministerstva zdravotnictví: Očkování proti covid-19: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19
Aktuální informace o COVID-19 na https://koronavirus.mzcr.cz/

Blíží se vysvědčení

Už tento čtvrtek obdrží nejmladší žáci základní školy vysvědčení. Pro některé to bude jejich první. Ostatním žákům  budou ve webové aplikaci Bakaláři odtajněny známky z jednotlivých předmětů. Ale o své vysvědčení nepřijdou,  jakmile bude opět umožněna prezenční výuka, dostanou jej také.