Cerhenické sojce se podařilo pomoci

Díky Dětskému ekologickému klubu Cerhenice a Záchranné stanici v Huslíku se podařilo zachránit sojku z Cerhenic, která by bez lidské pomoci těžko přežila. Chvíli si pobyla v administrativních prostorách a následně odcestovala na Huslík, kde se o ni postarají odborníci.

Záchranné stanici v Huslíku můžete pomoci i vy, aniž by vás to cokoliv stálo. Stáhněte si Pomocníka do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) a stanice za to dostane od Givtu 50 Kč. Akce platí od 9. do 11. 6. 2020.

Pomocníka si přidejte tady bit.ly/50Kc-pro-Huslik

S givtím Pomocníkem můžete nakupovat přes internet, jak jste zvyklí, ale část peněz z Vaší objednávky půjde na dobrou věc. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník Vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné.

Děkujeme za všechny stažené Pomocníky a sdílení příspěvku z našeho facebooku mezi Vaše blízké, vážíme si toho,“ říkají na Huslíku.

Aktuálně k rekonstrukci na trati

Městys se snaží domluvit se Správou železnic, aby u v Cerhenicích vybudovala nový podchod. Společně chce vytvořit vizualizaci – návrh, který postoupí k veřejné diskusi. „Myslím, že Cerhenice si lepší podchod zaslouží. Už jen proto, že budeme řadu měsíců bez vlaku,“ říká starosta Marek Semerád s tím, že současný podchod je spíš hrůza než cokoli jiného.

Zájem o příměstský tábor je enormní

Ve dnech 17. až 21. 8. 2020 proběhne ve spolupráci s ABAškolkou příměstský tábor. Jedná se o projekt Příměstské tábory v Aba školce, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011422, pod záštitou starosty PhDr. Bc. Marka Semeráda, MBA.

Opravdu nás potěšil velký zájem o příměstský tábor. Hlásí se nám nejen cerhenické děti, ale také děti z Ratenic, Plaňan a Svojšic. K dnešnímu dni máme přihlášených 14 dětí. Zbývá pouze jedno volné místo. Pokud má ještě někdo zájem, tak ať moc dlouho neváhá, přivítali bychom do naší „party“ nějakého malého statečného dobrodruha, aby byly vyrovnané síly.
Radost nám udělali rodiče z okolních vesnic, kteří byli mile překvapeni, že v Cerhenicích se provozuje Dětský ekologický klub, kde mají „naše“ děti tolik aktivit. Litovali, že v jejich vesnici takové možnosti nemají. Shodli se, že projekt „Podporujeme pracující rodiče v Cerhenicích“ je skvělá myšlenka. Takže všem za ocenění děkujeme a budeme se těšit na prima táborové dobrodružství.

Pavlína a Hana.

Jak to vidí starosta – květnové zastupitelstvo

Na sklonku májových dnů jsme se s kolegy zastupiteli sešli nad více než dvěma desítkami bodů k projednání. Zkontrolovali jsme plnění usnesení z minulého zasedání, hovořili jsme o činnosti našich nových technických služeb, které se od prvopočátku patřičně činí, schválili jsme také prodej palivového dřeva několika našim obyvatelům.
Dalším bodem jednání byla stále aktuální koronavirová krize a její dopady na hospodaření všech obcí, tu naši nevyjímaje. Zastupitelstvo proto odhlasovalo odložení splátek úvěrů do měsíce října letošního roku, což rozpočet prakticky nezatíží, zato umožní bezproblémové zajištění chodu obce, pokračování již započatých akcí a hlavně zamezí výrazným škrtům v rozpočtu, ke kterým museli v jiným městech a obcích přistoupit.
V naší obci jsme schválili vyhlášení výběrového řízení na domovní čističky pro obyvatele Radimku a také na zhotovitele nového sběrného dvora. Dalším bodem jednání bylo založení příspěvkové organizace Byty Cerhenice, jejímž vedením zastupitelstvo pověřilo místostarostu Aleše Koblihu. Schválili jsme také přijetí dotace na tůň Cerhenice a na opravu komunikací. Informoval jsem zastupitele o plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a také o odpovědi paní hejtmanky k otázce projektu cyklostezka Cerhenice – Velim. Dokumentace, kterou financuje Středočeský kraj, bude dokončena v druhém pololetí letošního roku a pak předána naší obci, aby mohla požádat o dotaci.
S kolegy zastupiteli jsme hovořili také o probíhající výstavbě parkovacího domu. Archeologický průzkum pro jeho stavbu budou provádět odborníci z Regionálního muzea v Kolíně. Tento průzkum ze zákona hradí investor, s pracovníky kolínského muzea jsme schválili dohodu na velmi pěknou cenu, a to 18 520 korun. Při demoličních pracích v areálu bývalého cukrovaru také vznikl cihelný recyklát, který nevyhodíme, natož abychom platili za jeho uložení na skládku. Naopak, prodáme ho stavební firmě po 38 korunách za tunu. Může se to zdát málo, ale těch tun je sedm tisíc. Takže nejenže ušetříme, utržíme, ale ještě se materiál znovu využije.
Zastupitelé zvedli ruku také pro nákup 500 žlutých popelnic na plasty dle vyhodnocení cenových nabídek. Nádoby se budou distribuovat do jednotlivých domácností na základě smlouvy o výpůjčce za symbolický roční pronájem 20 korun.
Tradičně se nezapomnělo na naše obce, kromě zmíněných čističek pro Radimek jsme projednali také zprávu předsedy osadního výboru Cerhýnky. Řešila se dlažba u popelnic u spolkového domu, údržba sadu a další výsadba, řeč přišla na branky pro děti na fotbal u spolkového domu a také na opravu chodníků.
Významným bodem květnového jednání zastupitelstva byla také smlouva o podmínkách provedení rekonstrukce tratě Poříčany – Velim. Když už k této samozřejmě potřebné akci dochází, chceme, aby výsledek co nejlépe sloužil našim občanům. Proto jsem rád, že zastupitelstvo schválilo můj návrh, abychom v rámci rekonstrukce tratě požadovali výstavbu nového podchodu a bezbariérový přístup k perónu po obecní cestě mezi domem manželů Duškových a Neubauerových.

Marek Semerád