Jak to vidí starosta – zářijové zastupitelstvo

Hned se začátkem nového školního roku jsme se s kolegy zastupiteli sešli na dalším zasedání. Inu, doba prázdnin a dovolených je za námi, tak není na místě otálet. A k projednání jsme toho měli opravdu hodně.
Mezi prvními body bylo otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce workoutu a parkourového parku s lezeckou stěnou v Cerhenicích. Zastupitelstvo zvedlo roku pro firmu ENUMA ELIS Praha.
Řešili jsme pojistné smlouvy na budovy městyse i na úpravnu vody a tlakovou stanici, ale věnovali jsme se třeba také dalšímu vítání občánků s kulturním vystoupením dětí pěveckého souboru Českého rozhlasu.
Schválili jsme podání žádosti o dotaci na auto pro pečovatelskou službu, současně také
přijetí již získané dotace pro pečovatelskou službu ve výši 375 000 korun.
Zapomenout se nemohlo samozřejmě na Cerhýnky. Na programu zářijového zasedání zastupitelstva byla rekonstrukce komunikací v Cerhýnkách, na niž se sešly tři nabídky s cenami 4,77 milionu, 3,98 milionu a 3,8 milionu. Zvolili jsme tu nejlevnější, kterou podala společnost M-SILNICE z Pardubic.
Bodem jednání, o který byl program na můj návrh rozšířen, bylo schválení rámcové smlouvy o spolupráci při budování optické sítě FTTH v městysi Cerhenice uzavřenou mezi městysem a firmou Melou Corporation z Prahy. Zastupitelé pro smlouvu zvedli ruku a jen připomínám, že cerhenickou kasu nebude tento krok stát ani korunu. Firma nejmodernější síť vybuduje na své náklady a celé Cerhenice budou moci využívat vysokorychlostní internet včetně digitální televize, a to bez výpadků.
Kolegy zastupitele jsem zároveň informoval o probíhajících akcích, například o ukončení stavebních prací na sběrném dvoře, představil jsem také protokol České inspekce životního prostředí o kontrole čistírny odpadních vod nebo vodoprávní rozhodnutí na kanalizaci Na Černých.
Hovořili jsme také o přípravách základní umělecké školy, která by se měla rozjet v září příštího roku, nebo o revitalizaci Přeďáku.
Kolegyně místostarostka Lenka Mlynářová informovala o odstěhování nájemníků bytu, o instalování měřičů tepla během měsíce září či o převodech energií na Správu domů a bytů, příspěvkovou organizaci s předpokládaným termínem říjen 2021.
Zabývali jsme se renovací válečného hrobu na našem hřbitově, byl předložen návrh rekonstrukce, hotovo by mělo být už koncem tohoto roku. Co se týče památníku v Cerhýnkách, schválili jsme podání žádosti o zapsání do registru válečných hrobů, následně pak podání žádost o dotaci z ministerstva obrany.
Projednali jsme informace o jednání s firmou GasNet s.r.o. na odkoupení plynovodních přípojek ve vlastnictví městyse, schválili smlouvu o dílo se společností TopGis z Brna na zajištění mapové aplikace GisOnline a nezapomnělo se ani na poděkování za dosavadní spolupráci firmě DIMATEX za bezplatný svoz textilu, jež se stejně jako letos plánuje i na příští rok.
Marek Semerád

Dětský ekologický klub se opět rozjíždí

Od 13. 9. 2021 se opět těšíme na všechny děti, které navštěvují 1. až 5. třídu. Dětský ekologický klub je tu pro všechny rodiče, kteří potřebují své ratolesti pohlídat i v pozdějších odpoledních hodinách (do 17:00). V klubu rádi tvoříme s přírodních materiálů, malujeme, tvoříme keramiku… Klub je bezplatný! V případě zájmu nás kontaktujte prosím na tel. čísle: 606 365 360 nebo 725 426 855
Pavlína a Hana

František Horel se vrátil do Cerhenic

Akce s příznačným názvem “Návrat Františka Horela” se vydařila. Došlo ke znovuvysvěcení místa jeho posledního odpočinku, které městys po 115. letech přenesl z Dobřichova tam, kam patří, tedy k nám do Cerhenic. „Děkuji všem, které jsem buď na místě potkal, nebo kteří nám pomohli s organizací,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Práce na železniční zastávce pokročily

Železniční zastávka Cerhenice je skoro hotová a už tam jezdí i vlaky. Zbývá doladit podobu podchodu. „Nakonec jsme vybrali dvě varianty a předložíme je Vám – občanům – k posouzení. A děkuji Správě železnic, že uposlechla našich proseb a zřídila přístup na perón “zezadu” od domu pana Duška. Řešíme i to, aby se v Cerhenicích nadále prodávaly jízdenky,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Optická síť schválena

Na návrh starosty Marka Semeráda projednalo první zářijový den zastupitelstvo městyse vybudování nejmodernější optické sítě FTTH v Cerhenicích. Zastupitelé pro tento krok zvedli ruku. Městys nebudou práce stát ani korunu, provede je na vlastní náklady specializovaná firma.

V městysi se plánuje nejmodernější optická síť FTTH

Ve středu 1. září od 18:00 hodin se envicentru uskuteční další zasedání zastupitelstva, kde starosta Marek Semerád předloží ke schválení vybudování optické sítě. „Oslovil jsem společnost Meloun Corporation s.r.o. a domluvil se s ní, že ona sama na vlastní náklady zbuduje v městysi Cerhenice nejmodernější optickou síť FTTH, která našim spoluobčanům umožní příjem vysokorychlostního internetu včetně digitální televize. V praxi by to znamenalo konec jakýmkoliv výpadkům internetu při bouřce, zhoršení počasí a tak podobně, jak tomu je často dnes,“ vysvětlil starosta. „Když jsem se před 19 lety stal starostou našeho krásného městyse, zavázal jsem se, že u nás zavedu všechny inženýrské sítě… Tehdy jsme neměli ještě ani vodovod a kanalizaci. Pokud se podaří vybudovat i optickou síť – navíc bez finančního přispění obce – budu rád, že se mi při budování naší obce podařilo zdolat i poslední překážku,“ dodal s tím, že uvítá názory obyvatel na tuto záležitost.