Dejte včelám šanci

V těchto dnech bývají hasiči často povoláváni k likvidaci včel, vos a sršňů. V souvislosti s tímto upozorňujeme, že jednotky HZS provádí zásah pouze na veřejných prostranství. Hlavně školy, školky a nemocnice. Pokud se včelí roj usídlil například na zahradě rodinného domu, je na vlastníkovi objektu, aby zajistil jeho likvidaci prostřednictvím deratizační firmy.

Většina firem a i hasiči včely usmrtí, proto než přistoupíte k takovému řešení, zkuste zjistit, zda ve Vašem okolí někdo nevlastní včely a nemohl roj ulétnout jemu. Popřípadě jsou i včelaři, kteří si takto zatoulané roje vezmou a včelky nezabijí.

Pokud dochází k likvidaci roje, musí být včely slétnuté dohromady. Když jsou rozlítané, není v silách hasičů je zlikvidovat.

Vyrojené včely pouze hledají nový domov. Pokud tedy na zahradě není možnost, kde by se mohly usídlit, je další možností je nechat v poklidu a ony odletí až najdou vhodné místo.

Zdroj: HZS Středočeského kraje

http://www.domaci-vcelarstvi.cz/o-vcelach/rojeni.html