Starosta usiluje o omezení průjezdu nákladních aut Cerhenicemi

Starosta Marek Semerád usiluje o omezení pohybu tranzitní dopravy nad 10 tun přes Cerhenic z důvodu zvýšené hlučnosti, prašnosti a vibrací, včetně poškozování sítě pozemních komunikaci v Cerhenicích. Prosazuje, aby v celém okolí Cerhenic byly na důležitých křižovatkách umístěny DZ B4 (zákaz vjezdu nákladních automobil) s doplněním 10 t + dodatkovou tabulku E3a s údajem o vzdálenosti od začátku Cerhenic. Na začátku zastavěného území Cerhenic by pak měly být dodatkové tabulky Mimo dopravní obsluhu. Pohyb vozidel do 10 tun a autobusů nebude omezen.

Zastupitelstvo nesouhlasí s objížďkou přes Cerhenice

Starosta městyse Marek Semerád se ostře ohradil proti záměru vést v rámci čtvrté etapy výstavby obchvatu Plaňan objízdnou trasu přes Cerhenice. „S vedením objízdné trasy přes Městys Cerhenice nesouhlasíme z důvodu zhoršení bezpečnosti silničního provozu, a to zejména v ulici Školská, kde se nachází základní škola, mateřská škola, úřad městyse a další důležité organizace obce, je zde velký pohyb občanů a zejména dětí. Navrhovaný průjezd vede zúženou a nepřehlednou částí obce v ulici Školská v blízkosti ulice 1. Máje. Nárůstem počtu vozidel by došlo ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v celé části obce,“ uvedl starosta s tím, že o změně trasy bude vedení městyse dále jednat.

Kontejnery mají nově svého správce

Vzhledem k tomu, že systém svozu kontejnerů (podzemních i nadzemních) na separovaný odpad funguje zatím jen částečně, stanovil starosta Marek Semerád správce. Tomu můžete kdykoliv včetně víkendů zavolat, pokud by byl kontejner plný nebo byl kolem j nepořádek. Správcem je Václav Hanuš, tel. 605 246 277.

Nová mateřská škola úspěšně prošla kolaudací

Tak, jak jsme se zavázali před minulými komunálními volbami, otevřeme s novým školním rokem i novou mateřskou školu. Chceme, aby každé dítě, které bydlí v Cerhenicích, Cerhýnkách nebo Radimku, mohlo navštěvovat školku v místě svého bydliště,“ uvedl starosta Marek Semerád k dnešní úspěšné kolaudaci budovy nové mateřské školy. Stavební úřad školku zkolaudoval a dokonce pochválil, nic tedy nebrání tomu, aby do ní 3. září nastoupili žáci. Stavba stála 55 milionů, z toho 50 milionů činí dotace z Evropské unie. V sobotu 1. září od 10:00 hodin si budete moci novou školku prohlédnout sami. „Srdečně Vás zvu na Den otevřených dveří,“ říká starosta. Od 14:00 hodin pak u školky proběhne Rozloučení s prázdninami. Pro děti jsou připraveny soutěže, hry a samozřejmě i překvapení.

Do Cerhenic míří letní kino

Krásný československý film z roku 1975 Lístek do památníku s cerhenickou rodačkou Blankou Waleskou v hlavní roli můžete zhlédnout 23. srpna od 20:30 hodin v zahradě environmentálního centra. Připomenout si tak budete moci herečku v jedné z jejích slavných rolích po boku Karla Högera.

Přihlášky ke stravování v ZŠ Cerhenice

Je třeba, aby všichni rodiče, i ti, jejichž děti se již stravovaly v minulém školním roce, přišli podepsat novou přihlášku ke stravování. Při podepisování přihlášky je možné uhradit 1. platbu hotově. Podepisování přihlášek a hotovostní platba bude poslední týden v srpnu vždy od 8.00 hod do 13.30 hod.

Hřiště školky bude otevřené všem dětem

Než bude postaveno nové dětské hřiště vedle obchodu Jednota (a skatepark vedle bludiště), domluvil se starosta Marek Semerád s ředitelkou mateřské školy, že odpoledne a o víkendu bude dětské hřiště v areálu školky volně přístupné veřejnosti. „Školku jsme stavěli pro naše děti, jsme tedy rádi, že ji budou využívat pokud možno co nejvíc,“ shrnul starosta.

Slavnostní otevření nové mateřské školy

Starosta městyse Cerhenice Marek Semerád Vás srdečně zve na slavnostní otevření nové mateřské školky (Školská 555), jež se uskuteční 1. září.
Program slavností:
10.00 Slavnostní přestřižení pásky
10.00 – 16.00 Prohlídky MŠ
14.00 – 16.00 Rozloučení s prázdninami (dvě hodiny plné zábavy, soutěží, her, tanečků a dárků od krále Jelimána)

Hledá se Tonička!

Ztratil se pětiměsíční alexandr čínský, slyší na jméno Tonička. Má modrý kroužek na levé noze. Majitelé prosí o informaci o ztracenci na telefonní číslo 739 254 758.