Životní podmínky 2021 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2021. Vlastní šetření proběhne od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Kontakt na pracovníka Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj 274 053 195.

Jak naložit s pozemkem vedle multifunkčního hřiště

Spolu s projektanty pracuje vedení městyse na řešení obecního pozemku za sokolským fotbalovým hřištěm, který jsme před časem výhodně koupili od manželů Pohořelých, tedy pozemku vedle současného multifunkčního hřiště.
Jak upřesnil starosta Marek Semerád, záměrem městyse je udělat plácek pro děti na malou kopanou a pro fotbalisty klubovnu, která by se mohla časem využívat jako hospoda. Zde jsou 4 varianty možného řešení. „Budu ale rád, pokud někoho z našich obyvatel napadne i něco jiného,“ dodává starosta.
➡️1) Varianta 1A:- vychází z původní varianty projektované v minulém roce – je tam nově přidán objekt k zázemí sportoviště (klubovna, šatny) – odhad nákladů areálu = 7.980.000,-Kč bez DPH
➡️2) Varianta 1B:- vychází z původní varianty projektované v minulém roce – stejné jako varianta 1A, liší se pouze variantním návrhem objektu ke sportovnímu zázemí (klubovna, šatny) – odhad nákladů areálu = 8.830.000,-Kč bez DPH
➡️3) Varianta 2:- vychází z původní varianty projektované v minulém roce + změna umístění multifunkčního hřiště – demolice stávajícího multifunkčního hřiště – nová poloha multifunkčního hřiště – nový objekt k zázemí sportoviště (klubovna, šatny) – úprava zpevněných ploch před hřištěm – odhad nákladů areálu = 12.800.000,-Kč bez DPH
➡️4) Varianta 3:- vybudování pouze 1 hřiště hřiště s běžeckou dráhou – demolice stávajícího multifunkčního hřiště – nový objekt k zázemí sportoviště (klubovna, šatny) – úprava zpevněných ploch před hřištěm – odhad nákladů areálu = 11.000.000,-Kč bez DPH. Výhoda této varianty je v tom, že by areál získal celkově lepší podobu, nebylo by to takové „roztahané“ jako ve variantě č.1. A klubovna by byla blízko fotbalového hřiště.

Městys nabízí pomoc seniorům s rezervací očkování

Formou dopisu do schránek nabídlo vedení městyse pomoc všem seniorům, kteří mají zájem o očkování pro covid 19. Rezervace přes internet je bez pomoci někoho mladšího pro většinu obyvatel starších 80 let prakticky neproveditelná. „Bude-li něco nejasného, prosím volejte na číslo 605283808 nebo 605246275 a pokusíme se to zařídit,“ říká starosta Marek Semerád.

Kraj vyzývá dobrovolníky k pomoci ve zdravotnictví a v sociálních službách

Středočeský kraj se obrací na ty, kteří by mohli pomoci jako dobrovolníci zejména ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Připravuje se tak na možné zhoršení epidemiologické situace a na případný náhlý nedostatek personálu.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-vyzyva-dobrovolniky-k-pomoci-ve-zdravotnictvi-a-v-socialnich-sluzbach;jsessionid=C72731E501670DC7E6E826C2EBC75E0A.liferay_s1?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Bjsessionid%3DC72731E501670DC7E6E826C2EBC75E0A.liferay_s1%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

Chystá se stezka pro pěší

Spolu s obcí Ratenice plánuje městys v trase vodovodu Cerhenice – Ratenice pěší stezku a stromořadí. Realizace by se měla ujmout firma Posolda, se kterou mají Cerhenice výborné zkušenosti již od dob revitalizace lesoparku Boreček. „Nezapomínáme ani na již vysazené aleje. Spolu s dobrovolníky a myslivci je chceme udržovat, chránit a rozšiřovat. Zároveň hledám někoho, kdo by okolí Cerhenic, Cerhýnek a Radimku zmapoval a pomohl nám vytvořit také běžecké a procházkové značení,“ poznamenal starosta Marek Semerád.