Povídání a pozvání ze školní jídelny

Milí strávníci a vážení rodiče,

snahou naší školní jídelny je vařit tak, aby všem co nejvíce chutnalo. Paní kuchařky zařazují taková jídla, která se běžně ve školních jídelnách nevaří. Připomenout lze například nedávné domácí houstičky k polévce, svatomartinské rohlíčky nebo pizzu. K pití se vyrábí domácí limonády. Snažíme se vařit taková jídla, která děti znají z domova, jsou na ně zvyklé, ale i jídla, která neznají, třeba nové přílohy, polévky, saláty, pomazánky do mateřské školy. Už dvakrát vařil dětem i šéfkuchař, poprvé hamburger a podruhé tortilu. Je nám jasné, že se pokaždé nezavděčíme všem.
Na jaře jsme se sešli s některými z Vás, rodičů na akci „Večeře ve školní jídelně“, příští rok tuto akci plánujeme zopakovat. A ráda bych dnes pozvala i ostatní rodiče, kteří jsou třeba nedůvěřiví do školní jídelny přijít. Samozřejmě rády uvidíme i ty, kdo na večeři byli a líbila se jim. Dále Vás zveme na Rozsvícení vánočního stromu do našeho stánku, kde na Vás bude čekat horký čaj, káva, sladké i slané občerstvení. Letošní rok jsme připravily novinku. Těšíme se na setkání.

kolektiv školní jídelny

Prosba o dobroty na jarmark

Mateřská škola stejně jako minulý rok by ráda požádala všechny maminky, babičky, tetičky, zda by byly tak hodné a napekly nějakou dobrotu na ochutnávku na jarmark, který se uskuteční při rozsvěcení vánočního stromu. Dobroty mohou býti slané či sladké dobrůtky. Loni měly veliký úspěch! Ve třídách budou od pondělí 26. 11. k dispozici papírové (dortové) krabice, ať nemusíte používat krabičku svou (o starost méně). Dobroty můžete přinést v neděli 2.12. v 15:30 na náměstí k paním učitelkám.

Školka se chystá na vánoční jarmark i na Mikuláše

Plánované akce v mateřské škole

Prosinec

neděle 2.12.    Vánoční jarmark, vystoupení a rozsvěcení vánočního stromu na náměstí

5.12.    Mikuláš ve školce

Leden
Výlet: Čokoládovna Rodas
                                Sluníčka    8.1.
                                Berušky    9.1.
                                Včelky     10.1.
Únor

11.2.    Putování žáka Nezbedy            9:00    Kůzle

 

Duben

  • Čarodějnice v MŠ

Květen

13.5.    Chyť se vesla u řemesla         10:30    Kůzle

  • Besídka den matek
  • Fotografování
Červen
  • Výlet

Více zde: https://www.skolkacerhenice.cz/akce-a-novinky/

Adventní zájezd je třeba zaplatit do 23. 11.

Vážení a milí účastníci zájezdu,

den našeho ADVENTNÍHO ZÁJEZDU se blíží, proto prosím všechny z Vás, kteří neuhradili částku (499 Kč), aby během příštího týdne zaplatili. Jestliže neuhradíte do pátku 23. 11., budou osloveni náhradníci. Bližší informace na jelinek@skolacerhenice.cz, příp. v ředitelně základní školy. Vyrazíme ve čtvrtek 6. prosince v ranních hodinách, a to v 6:30 hod., místo odjezdu bude upřesněno. V den odjezdu také dostanete potvrzení o platbě zájezdu i úhradě Vašeho pojištění, které činí 20 Kč na osobu.

Na shledání s Vámi se těší

Ivo Jelínek

Den laskavosti v Cerhenicích

Na Den laskavosti (13. listopadu) navštívily městys a klienty chráněného bydlení děti ze 4. třídy ZŠ B. J. Dlabače pod vedením paní učitelky Terezy Beníškové. Děti si připravily krásné pásmo písniček, básniček i drobné dárky. Patří jim velké poděkování za krásný zážitek.