Minikára je hotová

Tým Cadet car Základní školy Cerhenice v rámci projektového dne zkompletoval svou minikáru. Teď už jen doladit několik drobností a už se jde jezdit… Díky všem, kdo se na projektu podíleli a podpořili nás.

Mgr. RNDr. Petr Černohorský

Pracuje se na novém územním plánu

Nový územní plán by měl více reflektovat potřeby našeho městyse a definovat plány, kam se bude rozvíjet například výstavba. „Původní plán je zastaralý, například počítá s rozvojovou plochou pro stavbu rodinných domů v lokalitě Na Černých. To sice má z hlediska urbanistického svou logiku, ale zcela to postrádá realitu z hlediska majitelů pozemků, kteří plochy nechtějí prodávat, parcelovat. Proto budeme navrhovat, že se z nového územního plánu tyto pozemky prostě vyškrtnou. Nový územní plán by podle mého odhadu mohl být do konce roku 2020,“ uvedl starosta Marek Semerád. První setkání s obyvateli nad územním plánem se uskutečnilo začátkem února a všechny připomínky občanů budou samozřejmě posouzeny.

Velikonoční koncert klasické hudby se blíží

Po velkém úspěchu vánočního koncertu se starosta Marek Semerád s ředitelem ZŠ Luďkem Kinkalem rozhodli, že důstojně a umělecky zpříjemníme i Velikonoce. Oslava Kristova vzkříšení a svátky jara v jednom si to zaslouží… „A tak si Vás dovoluji pozvat Velikonoční neděli 1. dubna od 16 hodin do našeho krásného kostela sv. Jana Nepomuckého na, myslím, určitě – mimořádný zážitek. Ostatně uvidíte, nebo spíše uslyšíte, sami,“ říká starosta.

Přeměna cukrovaru se rýsuje

Městys v těchto dnech podepsal kupní smlouvu na objekt bývalých kanceláří v areálu bývalého cukrovaru. Na protější objekt, který má již zasmluvněn formou budoucí kupní smlouvy, vydal MěÚ v Pečkách stavební povolení na přeměnu na parkovací dům.

První ročník školní pěvecké soutěže

Ve školní družině se konal první ročník pěvecké soutěže s názvem Cerhenický krákora. Konkurence byla veliká a rozhodování o vítězích velmi těžké, ale hlavní bylo, že jsme si to všichni užili. Už teď se těšíme na další ročník. Fotografie si můžete prohlédnout v sekci galerie.
Vychovatelky ŠD
ZŠ Cerhenice 

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis do 1. třídy Základní školy Cerhenice pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna od 13:00 do 16:00 hodin. Rodiče budou informováni formou osobní pozvánky. Budou-li rodiče žádat odklad školní docházky, musí se včas objednat do příslušného školského zařízení a k odbornému lékaři (či klinickému psychologovi) a oba odkladové listy přinést v den konání zápisu.

Hvězda už patří městysi

Rybník Hvězda už je v majetku městyse, směnil jej s panem Žertem za pozemky u Sokolče, které pro městys byly zbytné. „Máme na úpravy rybníku vydané územní rozhodnutí, toho času probíhá vodoprávní povolení. Je o to složitější, že v souvislosti se snahou získat dotaci konzultujeme vše s Agenturou ochrany přírody. Jakmile vodoprávní povolení získáme, ihned budeme žádat Státní fond životního prostředí o dotaci,“ říká starosta Marek Semerád.

Kde se plánují opravy silnic a chodníků

Na léto se plánuje rekonstrukce komunikací v ulicích Na Kopě a 9. května, v dubnu by se měl začít budovat chodník ve Východní ulici. Městys podal žádost na ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci uličky mezi ulicí 9. května a Na Kopě, tedy spojnice, kde bydlí pan Kroupa, paní Stará, paní Černá. Dále oslovil projektanta na rekonstrukci ulic Za Štěpnicí, Polní, podél kostela a za envicentrem. Chystá se také projektovat chodníky ve všech ulicích, kde už je hotová silnice, tedy v ulicích Zahradní, Na Vinici apod.