Zahájení rekonstrukce cukrovaru

Po mnoha letech, kdy areál někdejšího cukrovaru hyzdil své okolí, se městysi podařilo vyřešit velice složitou situaci s tímto soukromým objektem, a nyní tak mohla být slavnostně zahájena velká rekonstrukce objektu. Se všemi záměry, na které už má městys zajištěné peníze a které chátrající areál přemění v pěkný, funkční celek, seznámil přítomné starosta Marek Semerád. Fotografie najdete v sekci galerie.

Ve škole vzniká žákovský parlament

Novinkou školního roku 2018/2019 bude v Základní škole Cerhenice žákovský parlament. Žákovský parlament je skupina volených žáků naší školy (z třetího až devátého ročníku budou zvoleni vždy dva zástupci z jednotlivých tříd). Je to prostor pro zapojení žáků do života školy. Měl by podporovat jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňovat podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se budou pravidelně setkávat na pracovních schůzkách, na nichž budou přednášet návrhy, nápady a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Od spolužáků ve třídách i učitelů budou sbírat informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Školní parlament by měl být prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhat spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Spolužáky ve třídách by pak zástupci měli o své činnosti pravidelně informovat. Hlavním cílem ŽP je snažit se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Žákovský parlament:

– podporuje informovanost napříč školou,
– zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
– vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
– pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

První setkání školního parlamentu se uskuteční v prvním říjnovém týdnu. Termín bude na informační nástěnce v přízemí školy a taktéž se ho děti dozvědí od svých třídních učitelů.

Za pedagogy se na senátorky a poslance těší

Tereza Beníšková a Ivo Jelínek

Ještě šest volných míst ve školce

Mateřská škola Cerhenice oznamuje, že má ještě 6 volných míst s nástupem hned po vyplnění povinné dokumentace (lékař apod). Přijít mohou děti ve věku od 3 do 6 let, případně děti, kterým budou 3 roky do 31.12.2018, a to i s bydlištěm mimo Cerhenice. V případě zájmu zašlete email na materska.skola@cerhenice.cz nebo volejte mezi 8 a 15 hod. každý všední den na 731448468.

Projektový den – jablka

Projektový den pro žáky 9. ročníku základní školy se uskutečnil v Environmentálním centru Cerhenice. Žáci si sami připravili několik pochoutek na den otevřených dveří ve čtvrtek 27. září s tématem jablka. Během pečení stihli besedu s ing. Karlem Posoldou o ovocných stromech, naučili se poznat několik jablečných odrůd a zvládli i malý test o jablkách. A jak se jim to povedlo? Přijďte ochutnat na školní jarmark. A aby byl úspěch zaručen, odborný dozor při pečení převzaly maminky z Cerheníčku.