Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru, bude platit do 22. ledna 2021. Vláda rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž dochází dnes v neděli 27. prosince 2020. Přísnější opatření mají platit až do 10. ledna 2021.

  • V supermarketech bude prodáván jen základní sortiment zboží, jako jsou potraviny a drogerie. Je povolen prodej pohonných hmot, prodejen paliv, prodej zboží v lékárnách, prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata apod.
  • Restaurace mohou mít otevřená jen výdejová okénka. Platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
  • Pořádání kulturních akcí je zakázáno.
  • Omezeno je shromažďování osob na veřejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se může účastnit nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a náboženská shromáždění je snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení.
  • Omezen je na nezbytné minimum i chod úřadů a institucí a rozsah úředních hodin pro veřejnost.
  • Do přísnějšího režimu se po skončení vánočních prázdnin vrátí i školy. Až do 10. ledna 2021 budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace.