Co se letos chystá v enviromentálním centru

1. Libuše Rudinská, MgA., režisérka a dokumentaristka, abs. FAMU
z poslední tvorby:
– Můj otec George Voskovec, celovečerní dokument
– Cesty víry- Karmelitky
– kontroverzní dokument Pavel Wonka se zavazuje
– Na tělo, celovečerní dok. film o slavném fotografu prof. dr. Jindřichu Štreitovi
– Celoživotní zápas Gustava Frištenského, hodinový tv dokument 2019
– Celibát aneb tíživá samota kléru, 2020
– autorka knihy Americká léta Jiřího Voskovce
2. Cerhenice, jak je (možná) neznáte
Víte, kdy byl místodržitelem v Čechách, Dolním Rakousku a na Moravě cerhenický rodák Philipp svobodný pán Weber von Ebenhof, syn správce zdejšího velkostatku? Kde žili předkové Gustava Frištenského a Bohumíra Jana Dlabače? Kdo nakreslil velkou fresku na průčelí zámku? Jak vypadalo naše městečko před 100 lety? Proč neznáme podobu Bohumíra Jana Dlabače? Jaký byl osud italského vojáka, jehož hrob je na cerhenickém hřbitově? Co víme o cerhenickém starostovi Františku Horelovi (1845-1906), který zastával úřad neuvěřitelných 29 let?
Vyprávění doplněné fotografiemi Břetislav Ditrych
3. Hledání Boha, Miroslav Veverka, JUDr., cerhenický rodák, autor nedávno vydané knihy Hledání Boha, ale také bývalý soudce Nejvyššího soudu, řešil i kauzy generála Alojze Lorence, agenta provokatéra Ludvíka Zifčáka a nájemného vraha Jiřího Kajínka
M. Veverka je také autorem obsáhlé publikace Evoluce svým vlastním tvůrcem, o níž RNDr. Jiří Grygar, CSc. mimo jiné napsal: Šíře záběru autora bere dech a celkové pojetí je alespoň z mého pohledu jedinečné; s ničím podobným jsem se v naší literatuře nesetkal. A prof. PhDr. Miroslav Petříček: Stručně lze říci, že jeho kniha podává spolehlivý obraz současného stavu vědění prakticky ve všech odborných disciplínách…
——————————————————————————————————-

Dejte vejce malovaný – Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel kolínského muzea, přednáška o velikonočních zvycích v Polabí
Legenda Štefánik, Břetislav Ditrych připomene osobnost astronoma, cestovatele, válečného pilotra a generála francouzské armády, který se spolu s T. G. Masarykem a Edvardem Benešem najvíce zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. Od tragického letu z Itálie do Bratislavy 4. května 1919 uplyne 100+1 rok. Přednáška doprovázená dokumentárními fotografiemi.
Český ráj to na pohled, vyprávění a beseda s doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. o jeho práci, ale především o knihách Český ráj to na pohled a na procházky, Přírodou Pečecka a Vidím město zelené.
Naše Blanka Waleská. Připomenutí 110. výročí narození významné české divadelní a filmové herečky Blanky Waleské (19. 5. 1910). Neznámé stránky z jejího deníku, korespondence se slavným režisérem Alfredem Radokem. Vyprávění a fotografie Břetislav Ditrych
Tajemství českého skla – setkání s historičkou PhDr. Jitkou Lněničkovou, největší znalkyní starého šumavského skla a skláren, autorkou řady knih, například Příběhy šumavských sklářů, České země v době osvícenství, České země v době obrození, České země v době baroka, Svět dětí, atd.

Případná výstava: Jiří Škopek, malíř, Polabí
18. února 2020, Břetislav Ditrych

V envi se besedovalo o lidových obyčejích

V prostorách environmentálního centra se odehrála poutavá přednáška a beseda o adventních a vánočních obyčejích našich předků. Hovořil ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink. „Ještě jednou děkuji panu řediteli za návštěvu. Vynikající odborník,“ shrnul starosta Marek Semerád. Další ze série přednášek je v lánu na přelom jedna a února.

Za svařák se koupil koberec pro děti

Na začátku adventu se v Cerhenicích slavnostně rozsvítil vánoční strom. Potkali se sousedé, popili svařák. Z peněz, které se za něj utržily, pak městys koupili koberec pro dětský koutek v envicentru. „Drobná věc a drobná radost. Někdo řekne hloupost. Ale mě potěšila. Děkuji Lence Mlynářové a Haně Kardošové a jejich rodinám za realizaci. O Vánocích si mají být lidé blíž, nemyslíte?“ komentoval starosta Marek Semerád.

František Dostál zavítá do envicentra

Známý reportážní a dokumentární fotograf František Dostál zavítá na besedu do environmentálního centra v pátek 15. listopadu v 16 hodin. Jeho nejslavnějším souborem jsou Letní lidé, který vytvořil mezi roky 1968 a 1990 ve Zlenicích na řece Sázavě. Námětem jeho tvorby v posledních 30 letech jsou především lidé pražských ulic. Pro jeho dílo je typický jemný humor těžící z často absurdních setkání více nesourodých prvků na jednom obrazu.

Podzim v enviromentálním centru

Podzim v enviromentálním centru

V nejbližší době nás sice čekají prázdniny, dovolené nebo alespoň obyčejný a příjemný odpočinek ve stínu horkého léta, ale už nyní jsme se společně zamýšleli nad podzimními pořady v našem envicentru.

Jak si zmíněné pořady představujeme? Bude to něco mezi zajímavou přednáškou, besedou a vyprávěním. Jako jeden z prvních hostů nám přislíbil účast František Dostál, který patří mezi nejznámější české fotografy. Zajímaly ho nejen slavné postavy, zachytil svým fotoaparátem například papeže Jana Pavla II. nebo Karla Gotta, ale blízcí mu byli a jsou lidé na ulici nebo třeba v hospodě. V jeho snímcích je skutečný a všední život, humor a hlavně porozumění, sounáležitost. František Dostál je autorem více než třiceti fotografických publikací, jmenujme například Lidé pravdě podobní, Život na psí knížku, Jdeme na jedno, Život je pes, na desítkách dalších se jako ilustrátor podílel. Narodil se a vyrůstal v Praze, část života prožil v jihočeských Vodňanech a ve vsi  Hradenín, dnes místní části městyse Plaňany. Také proto je nám bližší. Nikdy nebyl fotografem z povolání, pracoval celý život jako konstruktér a projektant. Je držitelem desítek ocenění, v českém i zahraničním tisku publikoval tisíce snímků. Zdaleka není jen fotografem obyčejných lidí ve městě, mezi jeho nejslavnější soubory patří kniha Letní lidé z doby, kdy často jezdil Posázavským pacifikem z Braníka do malých říčních lázní na zlenické Hlásce u Sázavy. A jak říká jeden z jeho přátel, byl snad jediný, kdo tam nejezdil odpočívat. Jezdil tam fotografovat.

Své práce představil na mnoha výstavách nejen v Čechách a na Moravě, ale i třeba v Kanadě, Polsku, Německu, Francii, Španělsku a Holandsku. Před pěti lety proběhla jeho velká souborná výstava na Pražském hradě.

Těšíme se, že přiveze i ukázky posledních knih a možná i výběr ze svých nejslavnějších fotografií. Ale nejvíc se těšíme, až si s ním budeme moci popovídat. O obyčejném životě, radostech a starostech, o nás všech.

Věříme, že si tu příležitost nenecháte ujít.

Dáme vám včas vědět.

Další zajímavou osobností, která přislíbila účast v našem zatím pětidílném cyklu, je ředitel Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimír Rišlink. Mnozí ho znáte z vystoupení v televizi, ani v Cerhenicích nebude poprvé. I na něj se budeme jako na skvělého vypravěče a odborníka upřímně těšit.

A pokud to všechno stihneme, připomeneme si na podzim nebo v začátku příštího roku i osobnost astronoma, cestovatele, válečného pilota a generála francouzské armády Milana Rastislava Štefánika, který se spolu s T. G. Masarykem a dr. Edvardem Benešem nejvíce zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. Čtvrtého května 2019 uplynulo právě 100 let od jeho tragické smrti při návratu do svobodné vlasti.

/Břetislav Ditrych/