Vzpomínka na Františka Horela

V sobotu 4. září 2021 si připomeneme pana Františka Horela, bývalého významného cerhenického starostu. „Jeho hrobku jsme loni spolu s Lenkou Mlynářovou a Pavlem Navrátilem převezli z Dobřichova konečně k nám domů,“ připomněl starosta Marek Semerád. „Na odpoledne chystáme s Luďkem Kinkalem ještě malé hudební překvapení.
Přijďte, už dlouho jsme neměli společnou akci,“ zve starosta.

Jaký film se bude promítat?

Ve čtvrtek 12. srpna od 21:00 hodin se v Cerhenicích v areálu keltského hřiště bude konat letní kino. O tom, jaký film se bude promítat, rozhodnou sami budoucí diváci. Na výběr je celkem 9 titulů – jak českých, tak zahraničních. Hlasovat lze na facebooku městyse, zkrátka jen napsat do zpráv název filmu, který preferujete.

Přednáška i svěcení zrušeno

Na pátek 23. října byla připravená v enviromentálním centru další přednáška a beseda s názvem Spirála přírodních krás Středních Čech s pečeckým rodákem doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. O týden později mělo na našem hřbitově proběhnout znovuvysvěcení přeneseného hrobu dlouholetého cerhenického starosty Františka Horela (1845 – 1906), spojené s vyprávěním ředitelky Státního okresního archivu v Kolíně PhDr. Lenky Neřoldové o životě v našem okolí na přelomu 19. a 20. století. Setkat jsme se měli rovněž v enviromentálním centru. Obě akce bylo nutné ze známých důvodů zrušit, ale nepřijdete o ně, naplánují se na nejbližší vhodnou dobu.

Koncert filmové hudby zrušen

Zastupitelstvo městyse  s ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií COVID 19 zrušilo nedělní koncert filmové hudby, který se měl uskutečnit na náměstí, i plánovanou oslavu Dne seniorů v říjnu, kde měl původně vystoupit i Viktor Sodoma.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám tyto akce podaří uskutečnit nejdéle příští rok.