Změny v dopravě

Současná situace mění řadu věcí, nevyhýbá se ani dopravě. V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle. Od 7. 3. 2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 %, společně s vydáním nových jízdních řádů. V naprosté většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena. Znění celé zprávy najdete zde. 

Nový portál Moje daně

Ministerstvo financí a Finanční správa spustily online finanční úřad dostupný ze stránky www.mojedane.cz. Jde o místo, kde si každý přes jedno přihlášení vyřeší své daně nebo daně svých firem, aniž by musel kamkoliv chodit. Stačí k tomu mít například občanku s čipem, mobilní klíč eGovernmentu nebo internetové bankovnictví u některé z bank, která již nabízí bankovní identitu. Zachováno zůstává přihlášení přes datovou schránku. Přístupové údaje lze také vyzvednout na finančním úřadě.

Brigáda při sčítání lidu

V průběhu měsíce března 2021 proběhne na území ČR další sčítání lidu, které bude i tento rok zajišťovat a administrativně zpracovávat Česká pošta. Díky tomu vznikají zajímavé pracovní příležitosti. Po celé ČR se aktuálně hledá cca 10.000 brigádníků, kteří pomohou takto rozsáhlý projekt realizovat. V současné chvíli probíhá nábor i lokalitě Cerhenic, kde se nabízí příležitost na pozici sčítací komisař/-ka.

Vítána je jakákoli podpora/pomoc. Odpolední brigáda začíná na 177 Kč/hod., nebude zasahovat do výuky, během pracovních dnů se začíná v 15:30 hodin.

Všechny důležité informace naleznete na:

http://www.jobs.cz/pd/1552728995/?rps=202

Nouzový stav a mimořádná opatření

Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.

Info zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Co by se Vám mohlo nejvíce hodit:

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

podle bodu IV.1 usnesení vlády 216 ze dne 26. 2. 2021 pro:

jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: …………………………………

 

o důvodnosti cest do zaměstnání

mezi místem pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a místem zaměstnání:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

platné na dobu ode dne………………………. do dne …………………. roku 2021.

 

 

Vydáno dne …………………………………………………

 

 

Podpis a razítko zaměstnavatele

.…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Doklad podle bodu III. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………

adresa: ………………………………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………………………..

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1):

 • cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení veterinární péče,

 • zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

 • vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu,

 • výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění

  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

  • individuální duchovní péče a služby,

  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

  • veterinární péče,

 • účast na pohřbu,

 • vzdělávání včetně praxe a zkoušek,

 • účast na hromadné akci,

 • vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů, například letenky, potvrzení o ubytování apod.)

   • výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše, a to

za tímto konkrétním důvodem …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby, u které se výše uvedená činnost má vykonat:

……………………………………………………………………………………………………………

uvádím, že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa: ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Podepsáno v den, hodinu: ……………………………….. Podpis: ……………………………….

1 Slouží i pro návrat zpět.

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – VZOR

 

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

uvádím, že cestuji do místa:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Podepsáno

den ……………………………………………………………………..

hodina ………………………………………………………………….

 

Podpis ………………………………………………………………….

 

Pokud bylo místo trvalého pobytu nebo bydliště opuštěno před vyhlášením příslušného krizového opatření, uvede se jen místo aktuálního pobytu.

 

 

 

Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?

ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra.

Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherský Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?

Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha – obce v okrese Praha východ.

Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod? 

Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Obce a provozovatelé hřišť

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).

 

Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?

ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měli vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Jak dlouho budou opatření platit?

Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

 

 

 

 

Zdravotní středisko pro dospělé, změna ordinačních hodin

Zdravotní středisko pro dospělé Cerhenice

MUDr. Josef Slabý

MUDr. Barbora Lustigová

OD 1. 3. 2021

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN

Ordinační hodiny:

Pondělí 7:30 – 11:30 MUDr. Josef Slabý Tel. číslo: 321 793 426
Úterý 8:00 – 10:00 Telefonické objednávky zdravotní sestra Tel. číslo: 321 793 426
Čtvrtek 7:30 – 10:30 MUDr. Josef Slabý Tel. číslo: 321 793 426
Pátek 8:00 – 12:00 MUDr. Barbora Lustigová Tel. číslo: 321 793 426

Písemná komunikace

Vzkazy + žádosti + recepty můžete vhodit do poštovní schránky „ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO CERHENICE“

(hnědá poštovní schránka je umístěna u úřední desky městyse Cerhenice)

Elektronická komunikace

Email: ordinace-cerhenice@seznam.cz

Telefonické objednávky:

Cerhenice – 321 793 426

Sčítání lidu 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn zde na stránce, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.

Více zde

https://www.czso.cz/csu/scitani2021

Páteční covid box na Katastrálním úřadě Kolín

Z důvodů nepříznivého epidemiologického vývoje a stavu bude možné během pátků podat listiny pouze přes Covid box umístění ve vstupních dveří Katastrálního pracoviště. Covid box je pravidelně vybírán pouze v pátek od 8:00 do 12:00.

Dokumenty prosím podávejte v zalepené A4 obálce s Vaším e-mailovým kontaktem, na který by Vám byl zaslán případný podklad pro platbu. Termín podání dokumentu je čas výběru z boxu.

POL POINT – kontaktní místo policie

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako první v Policii České republiky, uvádí do pilotního projektu technické zařízení, které slouží k podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Takové podání lze i nadále učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Zařízení POL POINT je dalším ze způsobů jak podat nebo doplnit již podané oznámení.