Práce na náměstí

Jde o stavbu, kdy se do země ukládá elektrické vedení, a která je rozdělena do 4 etap.
– První etapa: výkopové práce pro uložení kabelového vedení budou probíhat podél komunikace III/3294 k.ú. Cerhenice – zelený pás – ulice Východní, Cerhenice. Křížení komunikace III/3297 bude protlakem.
– Druhá etapa: výkopové práce budou probíhat v zeleném pásu, chodníku – ulice Východní, Cerhenice. Po dobu výkopových prací bude chodník uzavřen.
– Třetí etapa: výkopové práce budou probíhat v zeleném pásu podél komunikace III/3294 ulice Náměstí Míru, Školská, Cerhenice. Z důvodu úzké komunikace zde bude provoz řízen semafory. Křížení komunikace III/3294 bude protlakem. Křížení místní komunikace ulice Školská a Na Černých bude překopem v celé šíři. Po dobu výkopových prací bude místní komunikace ulice Školská a Na Černých, Cerhenice uzavřena.
– Čtvrtá etapa: výkopové práce budou probíhat na Náměstí Míru, Cerhenice – chodník, zámková dlažba. Křížení komunikace III/3294 bude protlakem.
Termín realizace: I. etapa – od 25.09.2023 do 11.10.2023, II. etapa – od 12.10.2023 do 19.10.2023, III. etapa od 20.10.2023 do 24.10.2023, IV. etapa od 25.10.2023 do 31.10.2023.

Legiovlak v Pečkách

Milí přátelé, 17.-22.10.2023 bude v Pečkách poprvé putovní výstava Legiovlak. Jedná je o jedinečnou možnost nahlédnout do naší historie. V Pečkách a Velkých Chvalovicích působyla v letech 1921 – 1939 Legionářská jednota, které měla přes 80 členů. Srdečně Vás zveme na výstavu a prosíme o zaslání dobových fotografií legionářů nebo jiných dokumentů pro propagaci této akce. Děkujeme.

https://www.facebook.com/pececky.park.7

 

Frištenští z celé planety se sejdou v Cerhenicích

Ve čtvrtek navštívil starostu městyse pan František “Frank” Frištenský, potomek slavného zápasníka Gustava Frištenského, jehož rodina pocházela již od 17. století z Cerhenic. Pan Frištenský, ačkoliv od roku 1968 žije v USA, stále mluví krásnou češtinou a připravuje na příští rok setkání všech Frištenských z celé planety. A první zastávka bude v Cerhenicích! „Tak se na vás, milí Frištenští, těšíme!“ říká starosta Marek Semerád.

Zemřel pan Antonín Kopejtko

V neděli zemřel pan Antonín Kopejtko. Pro Cerhenice a jeho spolky mnohé vykonal. Hlavně jeho zásluhou se chovatelům podařilo získat krásnou nemovitost na náměstí, kde Bořik zanedlouho otevře svou provozovnu, což pro městys a jeho občany hodně znamená. „Takže prosím všechny, kdo ho měli rádi, o tichou vzpomínku. Na nejbližším zastupitelstvu budeme z úcty a piety k zemřelému držet minutu ticha. Čest jeho památce!“ říká starosta Marek Semerád.