Jaroslava Zrustová oslavila jubileum

Začátkem tohoto měsíce oslavila významné životní jubileum naše občanka, dlouholetá vedoucí lidové knihovny, po dlouhá léta duše kulturního a spolkového života Cerhenic, hlavně ovšem nesmírně vzdělaná, kultivovaná a hodná Dáma, vážená paní Jaroslava Zrustová. Gratulujeme! „Mám ji velmi rád. A rozhodně nejsem sám,“ říká starosta Marek Semerád. „Přejeme všechno, co se patří: zdraví, štěstí a tak. Paní Zrustová byla velkou přítelkyní mojí babičky Ireny Semerádové. Ta by, kdyby ji nezradila zákeřná nemoc, oslavila stejné jubileum napřesrok. Paní Zrustová mi jako malému čtenáři kladla na srdce: “Multum legendum est, non multa” – což v překladu znamená: “Má se číst mnoho, nikoliv mnohé…” A já se touto radou snažím řídit stále,“ dodává starosta.

Nepodceňujte nebezpečí požárů

Ve Středočeském kraji hrozí požáry, na rizikových místech je zakázáno rozdělávat oheň. Zákaz platí od neděle 30. června do odvolání, týká se například lesů, polí či stohů slámy a sena. Zákaz rozdělávání ohňů je reakcí na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který vzhledem k teplému a převážně suchému počasí varuje před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. Auta kvůli nebezpečí požáru nyní nemohou zajíždět na polní cesty. Zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Kromě rozdělávání ohňů je zakázáno například také kouření, používání pyrotechniky, jízda parní lokomotivy nebo vypouštění takzvaných lampionů štěstí.

Dejte včelám šanci

V těchto dnech bývají hasiči často povoláváni k likvidaci včel, vos a sršňů. V souvislosti s tímto upozorňujeme, že jednotky HZS provádí zásah pouze na veřejných prostranství. Hlavně školy, školky a nemocnice. Pokud se včelí roj usídlil například na zahradě rodinného domu, je na vlastníkovi objektu, aby zajistil jeho likvidaci prostřednictvím deratizační firmy.

Většina firem a i hasiči včely usmrtí, proto než přistoupíte k takovému řešení, zkuste zjistit, zda ve Vašem okolí někdo nevlastní včely a nemohl roj ulétnout jemu. Popřípadě jsou i včelaři, kteří si takto zatoulané roje vezmou a včelky nezabijí.

Pokud dochází k likvidaci roje, musí být včely slétnuté dohromady. Když jsou rozlítané, není v silách hasičů je zlikvidovat.

Vyrojené včely pouze hledají nový domov. Pokud tedy na zahradě není možnost, kde by se mohly usídlit, je další možností je nechat v poklidu a ony odletí až najdou vhodné místo.

Zdroj: HZS Středočeského kraje

http://www.domaci-vcelarstvi.cz/o-vcelach/rojeni.html

 

Nabídka služeb Včelka senior care

Organizace VČELKA senior care o.p.s., dříve Senior Care sociální služby o.p.s., vznikla v roce 2010 jako obecně prospěšná společnost za účelem poskytování sociálních služeb seniorům. V následujících letech se organizace vyprofilovala do společnosti poskytující individuálně, celostně nastavenou péči o jedince, který má nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších obcích, kde je pokrytí službami méně dostupné nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.

Kolínské středisko nabízí své služby nejen občanům žijícím v Kolíně,  ale také těm, kteří žijí v okolních obcích Kolína.

Lidé v organizaci si velmi váží osob, které o své blízké s láskou pečují, zároveň jim nabízí pomoc. Uvědomují si totiž, že péče o blízkého stojí mnoho sil a energie, které jsou potřeba pravidelně dobíjet. Každý občas potřebuje pomoc, nestyďte se říct si o ni.

Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin. V rámci péče je samozřejmostí prodej a donáška specializované kosmetiky a zdarma doručení kompenzačních a inkontinenčních pomůcek. Cena za poskytnutou hodinu péče je 120,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví při cestě za ním.
První kontakt s klienty zprostředkovává sociální pracovnice:

Mgr. Barbora Jägerová

tel.: 606 034 100

email: kolin@senior-care.cz

Ceník a bližší informace o službách a organizaci jsou uvedeny na www.senior-care.cz.

8. květen 1945 v Cerhenicích

V Praze vypuklo povstání. Zpráva z rozhlasu se rychle šířila. Cerheničtí nechtěli zůstat pozadu a za vsí směrem k Radimku postavili barikádu. Chtěli tak zpomalit ústup německých tanků, které pojedou z jihu, od Benešova. Pak ji však z obavy před pomstou ustupujících německých vojáků rozebrali.

Z Cerhenic odešli němečtí vojáci časně ráno 8. května 1945.

Jednotky Rudé armády projížděly po státní silnici k Plaňanům. Cerhenští obyvatelé je srdečně vítali a pozdravovali.

Zdroj: Paměti osad na Kouřimsku

Nepořádek nám vadí. A co vám?

Jsem průměrní občané Cerhenic, a protože nám nepořádek vadí, vydali jsme se jej posbírat!!! Třicet rukou nasbíralo toto, co vidíte na fotkách v Galerii: kolem silnice na Velim a kolem silnice na Sokoleč.

MK + HJ