Hasiči vyzývají občany k ohleduplnosti

Pálení čarodějnic odložte na klidnější období

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyzývá obyvatele Středočeského kraje k ohleduplnosti při pořádání pálení čarodějnic a obdobných požárně nebezpečných činností.

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelům. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými osobami apod. značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek.

V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno – předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána.

Současná opatření jsou platná do 17. května, ale mohou se měnit s ohledem na aktuální vývoj situace a počasí.

Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé „čarodějnice“ užít se všemi náležitostmi.

Děkujeme za vaši ohleduplnost a eliminaci komplikací výkonu služby pro vás!

kpt. Mgr. Libor Pospíšil
krajský vyšetřovatel požárů

Otevírají se další provozovny

Od pondělí 27. dubna

Myslivci obnovují alej

Městys pomohl myslivcům tím, že jim zdarma pronajal obecní pozemek na jejich aktivity. Oni zase pomáhají s obnovou alejí. „Jen o víkendu vysadili přes 30 stromů. A já jim děkuji,“ komentoval starosta Marek Semerád.

Opatření obecné povahy – užívání pitné vody

Energie AG Kolín a.s.

Vážení, z důvodu nedostatku vody, jsme jako provozovatel skupinového vodovodu Kolín pro veřejnou potřebu v obcích Kolín (Kolín – Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Ovčáry, Volárna, Velký Osek, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Ratboř, Kořenice, Radovesnice I, Křečhoř (Kamhajek), Kutlíře, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany a Dobřichov a voda předaná v obcích Cerhenice a Radim, jsme byli nuceni v souladu s § 15 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, zažádat vodoprávní úřad o vydání dočasného omezení užívání pitné vody pouze pro pitné a hygienické účely.

Vyhláška: oop-omezeni-uziti-pitne-vody.

Velikonoční potěšení

Maruška Barochová upekla seniorům velikonoční beránky. Slávka Tahalová a Jana Palusková je rozdaly těm, kteří jsou sami. „Maruško, děkuji ještě jednou a hluboce smekám,“ komentoval starosta Marek Semerád.

Pomáháme si navzájem

Městys děkujeme našemu novému občanovi panu Součkovi za dodávku roušek, respirátorů a desinfekce, které našly využití pro ochranu našich seniorů! Velice děkujeme také za dar od rodiny Beckových, provozovatelů a organizátorů poutě. Darovali roušky a ochranné štíty. „Použijí je především pracovníci pečovatelské služby, kteří jsou v denním kontaktu se seniory,“ upřesnil starosta Marek Semerád.

Veselé Velikonoce!

Přemýšlel jsem dlouho o tom, čím bych na letošní Velikonoce udělal radost svým spoluobčanům.

A pak jsem na to přišel. Pozvu je na pivo – na náš národní nápoj! Četl jsem totiž zprávu o tom, že sociální podnik “Pivovar Neratov”, který spolupracuje hlavně s autisty a zdravotně postiženými, krachuje, nemá kvůli epidemii dostatečný odbyt pro svůj Velikonoční speciál.

Rozhodl jsem se tedy udělat dobrý skutek a zabít dvě mouchy jednou ranou. Nakoupil jsem – za svůj jeden měsíční plat starosty – 600 kusů tohoto piva a spolu s pracovníky obecního úřadu ho zítra roznesu do každé nemovitosti, kterou u nás v Cerhenicích máme. Začínáme ráno v 7:00 a pozor: pivo dejte do lednice.

Škarohlídům, kteří budou říkat, že rozhazuji obecní peníze, pak ještě jednou zdůrazňuji, že to platím sám.

Neříkám, že díky tomu Pivovar Neratov nezkrachuje, ale snad jsem mu alespoň trochu pomohl.

Takový malý pivní dobrý skutek…

Zároveň doufám, že udělám svým občanům alespoň trochu radost, a také je inspiruji k podobným a i třeba menším činům “sociální pomoci”…

Vždyť kdy jindy, než nyní o těchto podivných Velikonocích, by si měli lidé pomáhat. A pomáhat slabším, kteří se snaží hlavně sami, je pak třeba dvojnásob.

A ještě jedna myšlenka! Chtěl bych totiž podobný sociální podnik, jaký mají v Neratově, totiž pivovar, založit i u nás. Když mohli mít v Cerhenicích pivovar již naši předkové ve 12. století, zvládneme to snad taky, ne?

Takže dobrou chuť a zítra – prosím – na zdraví…!

Marek Semerád