Dejte včelám šanci

V těchto dnech bývají hasiči často povoláváni k likvidaci včel, vos a sršňů. V souvislosti s tímto upozorňujeme, že jednotky HZS provádí zásah pouze na veřejných prostranství. Hlavně školy, školky a nemocnice. Pokud se včelí roj usídlil například na zahradě rodinného domu, je na vlastníkovi objektu, aby zajistil jeho likvidaci prostřednictvím deratizační firmy.

Většina firem a i hasiči včely usmrtí, proto než přistoupíte k takovému řešení, zkuste zjistit, zda ve Vašem okolí někdo nevlastní včely a nemohl roj ulétnout jemu. Popřípadě jsou i včelaři, kteří si takto zatoulané roje vezmou a včelky nezabijí.

Pokud dochází k likvidaci roje, musí být včely slétnuté dohromady. Když jsou rozlítané, není v silách hasičů je zlikvidovat.

Vyrojené včely pouze hledají nový domov. Pokud tedy na zahradě není možnost, kde by se mohly usídlit, je další možností je nechat v poklidu a ony odletí až najdou vhodné místo.

Zdroj: HZS Středočeského kraje

http://www.domaci-vcelarstvi.cz/o-vcelach/rojeni.html

 

Nabídka služeb Včelka senior care

Organizace VČELKA senior care o.p.s., dříve Senior Care sociální služby o.p.s., vznikla v roce 2010 jako obecně prospěšná společnost za účelem poskytování sociálních služeb seniorům. V následujících letech se organizace vyprofilovala do společnosti poskytující individuálně, celostně nastavenou péči o jedince, který má nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších obcích, kde je pokrytí službami méně dostupné nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.

Kolínské středisko nabízí své služby nejen občanům žijícím v Kolíně,  ale také těm, kteří žijí v okolních obcích Kolína.

Lidé v organizaci si velmi váží osob, které o své blízké s láskou pečují, zároveň jim nabízí pomoc. Uvědomují si totiž, že péče o blízkého stojí mnoho sil a energie, které jsou potřeba pravidelně dobíjet. Každý občas potřebuje pomoc, nestyďte se říct si o ni.

Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin. V rámci péče je samozřejmostí prodej a donáška specializované kosmetiky a zdarma doručení kompenzačních a inkontinenčních pomůcek. Cena za poskytnutou hodinu péče je 120,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví při cestě za ním.
První kontakt s klienty zprostředkovává sociální pracovnice:

Mgr. Barbora Jägerová

tel.: 606 034 100

email: kolin@senior-care.cz

Ceník a bližší informace o službách a organizaci jsou uvedeny na www.senior-care.cz.

8. květen 1945 v Cerhenicích

V Praze vypuklo povstání. Zpráva z rozhlasu se rychle šířila. Cerheničtí nechtěli zůstat pozadu a za vsí směrem k Radimku postavili barikádu. Chtěli tak zpomalit ústup německých tanků, které pojedou z jihu, od Benešova. Pak ji však z obavy před pomstou ustupujících německých vojáků rozebrali.

Z Cerhenic odešli němečtí vojáci časně ráno 8. května 1945.

Jednotky Rudé armády projížděly po státní silnici k Plaňanům. Cerhenští obyvatelé je srdečně vítali a pozdravovali.

Zdroj: Paměti osad na Kouřimsku

Nepořádek nám vadí. A co vám?

Jsem průměrní občané Cerhenic, a protože nám nepořádek vadí, vydali jsme se jej posbírat!!! Třicet rukou nasbíralo toto, co vidíte na fotkách v Galerii: kolem silnice na Velim a kolem silnice na Sokoleč.

MK + HJ

Tříkrálová sbírka také letos

Sdílený příspěvek: Rostislav Kolmačka Máme rádi Cerhenice

Milí „spolucerheňáci“,

Už o nadcházejícím víkendu opět vyrazí do ulic našeho městyse hosté z dávné minulosti – TŘI KRÁLOVÉ, aby Vás v rámci tradiční Tříkrálové sbírky potěšili svými zpěvy, drobnými dárečky a přáním úspěšného a požehnaného roku 2019.
A samozřejmě protože se jedná o sbírku, můžete přispět nějakou tou korunou na pomoc druhým (i když možná i sami sobě, protože nikdo z nás neví, kdy sám bude nějakou pomoc od druhých potřebovat)… Podrobné informace o podporovaných projektech letošní i minulých „Tříkrálovek“ najdete na 
www.trikralovasbirka.cz

Stejně jako loni Vás také osobně prosím – pokud z jakéhokoliv důvodu o tříkrálovou koledu nestojíte, prostě jen na naše zvonění nereagujte. Setkal jsem se (ale naštěstí ne v Cerhenicích) i se silně odmítavými reakcemi, jejichž podstatu samozřejmě chápu, ale ty děti v kostýmech, které prostě jen chtějí potěšit, za „levoty“ dnešního světa opravdu nemohou…

Tedy děkujeme Vám za vstřícnost i pochopení a těšíme se na shledanou přímo u Vašich dveří! ?

K + M + B 2019