Městys podporuje své spolky

Podklad na sklad, který bude sloužit mysliveckému sdružení, je hotový. Myslivecké sdružení se ujme zatím poměrně nevzhledné plochy na okraji Cerhýnek směrem k Radimku a sklad využije na krmení pro zvěř na zimu v širším okolí. Plochu s přispěním městyse také oplotí. „Na zastupitelstvu navrhnu, aby rozpočet na rok 2019 obsahoval i příspěvky pro naše spolky, jejichž činnosti si vážíme,“ říká starosta Marek Semerád. Namátkou chce městys podpořit:

– 9 tis Kč myslivecký ples;

– 37 tis Kč hasiče a kroužek malých hasičů;

– 16 tis Kč Sokol na sportovní akce pro děti;

– 39 tis Kč také Sokol na celkovou činnost oddílů (fotbal, všestrannost, šipky…)

Poplatek za psa, poplatek za svoz odpadu

Výběr místního poplatku ze psů bude prováděn od 1. března 2019.

Poplatek za odvoz popelnic činí 700 korun pro občana s trvalým pobytem v městysi či za rekreační nemovitost.

Informace o způsobu platby apod. naleznete v sekci „Dokumenty“.

Městys vymohl letitý dluh

Městys Cerhenice po více než 15 letech vymohl 98 tisíc, tedy část dluhu, po jednom z obyvatel. „Dluhy se prostě platit musí. Jak by k tomu jinak přišli ti, kteří vše řádně uhradili? Souhlasíte? Městys navíc ke všem svým dlužníkům, kteří se chovají slušně, přistupuje s respektem a se snahou vyřešit vše nejprve vzájemnou domluvou,“ shrnul starosta Marek Semerád.

Vývoj kauzy ubytovny v restauraci U Nádraží

Ke kauze plánované ubytovny v Cerhenicích cituji vyjádření vlastníka nemovitosti: “Jsme soukromí podnikatelé a ve své nemovitosti si můžeme dělat co chceme“. Na leden svolám mimořádné zastupitelstvo městyse Cerhenice,
kam pozveme i vlastníka nemovitosti a budeme se s ním snažit najít nějaké kompromisní řešení. Uvedený problém nepodceňuji. Jsem v kontaktu se starosty obcí, kde ubytovny již vznikly. A byl jsem jimi varován. Příběhy, které mi vyprávějí, bych jen nerad ve své obci opakoval.

Starosta Marek Semerád

Městys prověřuje záměr s restaurací U Nádraží

Vyděšení občané Cerhenic mě informovali, že pan Jelen prý chce přebudovat restauraci U Nádraží na ubytovnu.
Nic o tom nevím. Nevěřím tomu. V každém případě to prověřím. Pokud by to byla pravda, rád bych řekl, že MĚSTYS CERHENICE JE ZÁSADNĚ PROTI!!! Rozhodně budeme zkoumat, zda je uvedený záměr v souladu s platným územním plánem. Ale jak říkám, snad se jedná jen o poplašnou fámu. Ubytovny, nálety nepřizpůsobivých existencí, drogy a zvýšenou kriminalitu rádi přenecháme Pečkám. Tady žijeme na vesnici. Věřím, že to všichni chápou. A já za to budu bojovat.

Starosta Marek Semerád

Vážení spoluobčané

Dovolte, abych Vám ještě jednou popřál šťastný a úspěšný nový rok 2019.
I letos před námi stojí – u nás doma v Cerhenicích – mnoho úkolů. Jistě, jde i o ty investiční projekty, které zlepšují chod a vzhled městyse, ale já bych se nyní rád vyjádřil k jiným záležitostem, na které zastupitelstvo klade opravdu důraz.

Především jde o bezpečnost Vás, našich občanů. Nechci a nemohu zavírat oči před tím, že ta se u nás bohužel zhoršuje. V loňském roce jsme zaznamenali několik úmyslně založených požárů a ani případy krádeží neklesají.

Jsem zastupitelem, a pak starostou dvacet let, ale tolik požárů v jednom roce nepamatuji. Z tohoto důvodu bedlivě sledujeme všechny skutečnosti, které daný stav mohou ovlivnit. Ačkoliv nejsme všemocní, alespoň se snažíme. Uvedu konkrétní případ. Prodává-li obec kupříkladu byt, vždycky si tam ponechává pro sebe tzv. předkupní právo. Chceme tím zamezit tomu, aby se k nám stěhovaly různé problémové existence.

Druhá záležitost, jež stále poutá naši pozornost, je stav – nikoli však stavební, ale třeba personální a podobně – našich příspěvkových organizací. Mateřské a základní školy.

Pravidelně se scházím jak s paní ředitelkou Annou Hrudkovou, tak s paní ředitelkou Annou Vojáčkovou. Snažíme se jim pomáhat, jak jen to jde. Usilujeme o co nejširší nabídku kroužků pro děti atp. Fantasticky běží třeba angličtina, a to jak s Jakubem Čáslavou, tak i s paní učitelkou Markétou Krčmářovou. Máte-li v této oblasti nějaké další nápady, dejte mi vědět. Z obou paní ředitelek mám pocit, že své práci rozumějí a že je těší, což je určitě dobře.

Škodí nám však pomluvy od našich bývalých učitelů, případně rodičů, kteří své děti přehlásili do jiných škol, ačkoliv kvalita výuky jinde a u nás (tím myslím Velim, Pečky a podobně) je minimálně stejná. A rozhodně se stále zlepšuje. I když takové rodiče chápu, jako bývalému žáku ZŠ Cerhenice a patriotovi je mi to prostě líto. Stav školky a školy je zkrátka dlouhodobý proces.

Nechci se však vymlouvat. Podstatný je ovšem trend. A ten je snad správný.

Takže ještě jednou Vám přeji v tom novém roce hlavně hodně zdraví. A těším se na setkání s Vámi. Buď na úřadě městyse – kdykoliv – nebo na akcích, které pro Vás pořádáme.

Váš starosta
Marek Semerád

O čem jednali zastupitelé

Zastupitelstvo městyse na svém takřka vánočním zasedání rozhodlo o změně podoby knihovny. Z dosavadní podoby v envicentru bude knihovna převedena pod základní školu, kde bude samozřejmě i nadále přístupná veřejnosti. „Důvodem je klesající zájem občanů, a tudíž snaha o větší atraktivitu knihovny,“ vysvětlil starosta Marek Semerád s tím, že začátek nového provozu knihovny se odhaduje na jaro 2019. Zastupitelé jednali také o odprodeji staršího Wolkswagenu a Citroënu po pracovní četě a pečovatelské službě. Kdo by měl o vozy zájem, nechť adresuje písemné nabídky na odkup na úřad městyse do poloviny ledna. Zastupitelstvo také stanovilo v souladu s finančním plánem cenu vodného na 46,94 Kč. Další informace přinesou Cerhenické rozhledy po Novém roce.