Slovo starosty

Jak se vládní opatření dotknou Cerhenic? Nová omezení účinná od 1. března.

Vážení spoluobčané, milí sousedé!

Víte, že od 1. března budou platit v Česku přísnější vládní opatření. Chci za sebe předeslat: i v Cerhenicích počty nakažených rostou, a ať jsou opatření jakkoliv nepříjemná, je třeba je respektovat.

Chceme vám říct, že nebudeme zavírat dětská hřiště a sportoviště, protože od pondělí na tři týdny nemohou lidé na procházku mimo obec, na hřištích a sportovištích bude dezinfekce v lahvičkách, hřiště a sportoviště budeme pravidelně dezinfikovat.

Pro vás však platí, že není možné, aby na hřišti byli společně lidé mimo jednu domácnost, tedy i děti, a že jsou i na hřištích od pondělka povinné alespoň jednorázové roušky pro všechny od dvou let (mimo vládou stanovených výjimek).

Školní jídelna v mateřské bude vařit také pro naše seniory, kterým připomínáme, že pokud potřebují, máme pro ně dezinfekci, roušky, rádi jim pomůžeme s nákupy či dovážkou obědů. Stačí zavolat na telefonní číslo: 605283808. To samé platí pro spoluobčany vážně nemocné. Jídelna samozřejmě vaří i pro žáky ZŠ, kteří mají distanční výuku. Více na webu: www.jidelnacerhenice.cz

Prosíme také, abyste poplatky za popelnice a za psy platili elektronicky. Známky Vám doručíme domů.

Co rozhodla vláda a musíme všichni dodržovat od 1. do 21. března:

omezení pohybu:

– možný jen v rámci okresu, vycházky a sport pouze v obci, tedy jen v katastru Cerhenic, venčení psů v noci do 500 metrů od domova.

– výjimky se týkají například cestování do práce, nutných cest k lékaři nebo kvůli péči o blízké a podobně.

přehledné otázky a odpovědi najdete na stránkách ministerstva vnitra, kde jsou k dispozici také formuláře ke stažení: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx.

A také na webu vlády: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

uzavření školských zařízení:

v Cerhenicích jsou od 1. března uzavřeny základní škola i mateřská škola. Ve škole probíhá výuka distančně stejně jako u předškoláků ve školce. Na webech ZŠ nebo MŠ najdete všechny informace:

www.skolacerhenice.cz

www.skolkacerhenice.cz

chirurgické roušky:

v zastavěném území venku vždy povinná alespoň chirurgická rouška, mimo zastavěné území při setkání dvou osob (vyjma členů jedné domácnosti) na méně než dva metry.

respirátory:

v MHD, zdravotnických zařízeních, na zastávkách, v obchodech jsou od 1. března povinné respirátory, nelze je již nahradit dvěma rouškami. Výjimku mají děti od 2 do 15 let, ty mohou mít chirurgickou roušku.

Podrobnosti najdete na webu ministerstva zdravotnictví https://1url.cz/1zytH

karanténa a izolace

je prodloužena z deseti na 14 dní.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, prosím vás, zkusme to tři týdny vydržet.

Vše máme v našich rukou a věřím, že se s tím v Cerhenicích popereme. Obecní úřad funguje normálně, pro občany v pondělí a ve středu. Pokud budete cokoliv potřebovat, zavolejte mi na mobil: 605283808.

Děkuji vám!

Marek Semerád,

Váš starosta

starosta@cerhenice.cz

Výběr místního poplatku

Výměr místního poplatku dle OZV č. 1/2019

likvidace směsného směsného komunálního odpadu

bude prováděn od 1. 4. 2021

UPŘEDNOSTŇUJEME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

ODVOZ POPELNIC:

částka:

900,- Kč / trvale přihlášeného občana

720,- Kč / trvale přihlášeného občana 70 let a výše

450,- Kč / trvale přihlášeného občana držitele průkazu ZTP/P, ZTP

900,- Kč / individuální rekreace

Č. ú.: 110 521 333/0300

VS:

1 + č. p. 2021 – pro občany Cerhenic, Radimku (vzor 14442021)

2 + č. p. 2021 – pro občany Cerhýnek (vzor 24442021)

POPLATEK PES:

částka:

200,- Kč / za prvního psa

250,- Kč / za druhého psa

400,- Kč / bytový dům

Č. ú.: 110 521 333/0300

VS:

3 + č. p. 2021 – pro občany Cerhenic, Radimku (vzor 34442021)

4 + č. p. 2021 – pro občany Cerhýnek (vzor 44442021)

——————————————————————————————-

Prosíme odevzdat do bílé poštovní schránky ÚŘADU MĚSTYSE CERHENICE

Vyplňte prosím adresu + č. p. ……………………………………………….

————————————————————————————————————————————-

ZNÁMKY NA POPELNICE

Známka Počet
Známka komunální odpad 120 l
Známka komunální odpad 240 l
Známka BIO popelnice 240 l
Známka separ / plast 240 l

————————————————————————————————————————————-

Známky budou vhozeny do Vaší poštovní schránky. Děkujeme.

Semafor už se seřizuje

Tyto webové stránky městyse, ale také facebookové stránky Máme rádi Cerhenice official slouží k podnětům a nápadům z řad obyvatel. Jako třeba nyní, kdy obyvatel Cerhenic upozornil na semafory u hřbitova. Patrně se rozhodly jít s dobou a vyhlásit opravdu tvrdý lockdown, a tudíž se rozsvítily trvale na červenou, řidiči u nich mohli stát, jak dlouho chtěli, a nic. Ale stačí upozornit a už se semafory seřizují.

Otevření úřadu městyse

Od pondělí 15. 2. 2021 – po nucené covidové pauze – zase funguje Úřad městyse Cerhenice. „Než do práce nastoupíme všichni, tak zatím jen v úředních dnech – pondělí a středa,“ upřesňuje starosta Marek Semerád.

Komunikace k novým parcelám

Budování komunikací k novým parcelám a bytům, které se v Cerhenicích aktuálně prodávají, je věcí výhradně majitelů dotčených pozemků (developerů), kteří na nich domy a byty staví, a pak je se ziskem prodávají. Obec nikdy a nikomu neslíbila, že k jejich parcelám za peníze daňových poplatníků vybuduje komunikaci. A proč? „Protože by to, tedy kromě toho, že na podobné věci vůbec nemáme peníze, nebylo ani fair, byť je mi tam žijících lidí líto,“ říká starosta Marek Semerád. „Městys totiž nejprve opraví všechny stávající komunikace v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku a až potom bude budovat cesty k domům a bytům, které se u nás budují, byť jsme tomu rádi a podporujeme to,“ dodává. Pokud se městys v minulosti k něčemu podobnému zavázal, tak vždy jen s jasnou podmínkou, že k tomu dojde až v okamžiku, kdy budou stávající místní komunikace opravené, a také proto, aby danou výstavbu “papírově” usnadnil.

To však neznamená, že městys nebude dosavadní provizorní cesty upravovat či udržovat. Bude „A rád, neboť tam žijící spoluobčané jsou součástí našeho městyse tak jako každý jiný náš soused,“ upozorňuje starosta. Ale pokud chtějí novou silnici, nechť se obrátí na ty, kteří jim daný pozemek nebo byt prodali nebo prodávají.

Ne na obec. Ta už i tak udělala dost. Například dané pozemky zasíťovala. Jde například o parcely v lokalitě Za Cukrovarem (bývalá Štěpnice…), kde městys spravuje vodovod atd.