Adventní zájezd je třeba zaplatit do 23. 11.

Vážení a milí účastníci zájezdu,

den našeho ADVENTNÍHO ZÁJEZDU se blíží, proto prosím všechny z Vás, kteří neuhradili částku (499 Kč), aby během příštího týdne zaplatili. Jestliže neuhradíte do pátku 23. 11., budou osloveni náhradníci. Bližší informace na jelinek@skolacerhenice.cz, příp. v ředitelně základní školy. Vyrazíme ve čtvrtek 6. prosince v ranních hodinách, a to v 6:30 hod., místo odjezdu bude upřesněno. V den odjezdu také dostanete potvrzení o platbě zájezdu i úhradě Vašeho pojištění, které činí 20 Kč na osobu.

Na shledání s Vámi se těší

Ivo Jelínek

Den laskavosti v Cerhenicích

Na Den laskavosti (13. listopadu) navštívily městys a klienty chráněného bydlení děti ze 4. třídy ZŠ B. J. Dlabače pod vedením paní učitelky Terezy Beníškové. Děti si připravily krásné pásmo písniček, básniček i drobné dárky. Patří jim velké poděkování za krásný zážitek.

Vánoční mše potvrzena

Započatá tradice vánočních mší bude pokračovat i letos – na Štědrý den od 22 hodin. Potvrdili to starosta Marek Semerád a pečecký farář Josef Nerad, který bude opět mši v kostele sv. Jana Nepomuckého celebrovat. „Velice mu za to děkuji,“ dodal starosta Semerád.

Nakládání s odpady prověří kontrola

Na základě anonymního podání bude městys prověřován Českou inspekcí životního prostředí, jak nakládá s odpady. „Budu obyvatele informovat o výsledcích všech kontrol a inspekcí, které v tomto volebním období náš městys navštíví,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Středa patří snaze o dotaci na WiFi

Tak, jak rozhodlo ještě předvolební zastupitelstvo, bude se městys ve středu snažit získat pro obec bezplatnou WiFi, respektive 100% dotaci na vybudování bezplatných WiFi hotspotů na veřejných místech. Poděkování patří Martinu Dukayovi, že s nápadem, který městys nic nestojí, ale zato může velmi zpříjemnit život v Cerhenicích, přišel.

Městys pomůže myslivcům

Koncem léta se na zastupitelstvo městyse obrátilo místní myslivecké sdružení s tím, že dostalo výpověď z pronájmu skladu v Cerhýnkách, a tudíž nemá kde skladovat seno, oves a další zásoby nejen na letošní zimu. Zastupitelstvo městyse proto rozhodlo o dlouhodobém pronájmu pozemku na konci Cerhýnek, a to pod podmínkou dobré a pravidelné údržby od členů spolku. Zároveň mysliveckému sdružení zafinancuje plechovou stavbu. „Myslíme si, že jde zkrátka o dobrou věc,“ říká starosta Marek Semerád. Pozemek se dále oplotí, ale na jeho kraji vzniknou parkovací místa (tak jak je tomu dnes) pro místní obyvatele.