Práce na železniční zastávce pokročily

Železniční zastávka Cerhenice je skoro hotová a už tam jezdí i vlaky. Zbývá doladit podobu podchodu. „Nakonec jsme vybrali dvě varianty a předložíme je Vám – občanům – k posouzení. A děkuji Správě železnic, že uposlechla našich proseb a zřídila přístup na perón “zezadu” od domu pana Duška. Řešíme i to, aby se v Cerhenicích nadále prodávaly jízdenky,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Optická síť schválena

Na návrh starosty Marka Semeráda projednalo první zářijový den zastupitelstvo městyse vybudování nejmodernější optické sítě FTTH v Cerhenicích. Zastupitelé pro tento krok zvedli ruku. Městys nebudou práce stát ani korunu, provede je na vlastní náklady specializovaná firma.

V městysi se plánuje nejmodernější optická síť FTTH

Ve středu 1. září od 18:00 hodin se envicentru uskuteční další zasedání zastupitelstva, kde starosta Marek Semerád předloží ke schválení vybudování optické sítě. „Oslovil jsem společnost Meloun Corporation s.r.o. a domluvil se s ní, že ona sama na vlastní náklady zbuduje v městysi Cerhenice nejmodernější optickou síť FTTH, která našim spoluobčanům umožní příjem vysokorychlostního internetu včetně digitální televize. V praxi by to znamenalo konec jakýmkoliv výpadkům internetu při bouřce, zhoršení počasí a tak podobně, jak tomu je často dnes,“ vysvětlil starosta. „Když jsem se před 19 lety stal starostou našeho krásného městyse, zavázal jsem se, že u nás zavedu všechny inženýrské sítě… Tehdy jsme neměli ještě ani vodovod a kanalizaci. Pokud se podaří vybudovat i optickou síť – navíc bez finančního přispění obce – budu rád, že se mi při budování naší obce podařilo zdolat i poslední překážku,“ dodal s tím, že uvítá názory obyvatel na tuto záležitost.

Městys žádá o dotaci na Přeďák

„Dlouho jsme připravovali projekt rekultivace obecního rybníku Přeďák. A dlouho jsme vyhlíželi vhodnou dotaci,“ říká starosta Marek Semerád. Stavební povolení je již více než rok a o dotaci se zažádalo dnes. Snad to vyjde.
 

Budoucnost podchodu

Městys intenzívně jedná se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o úpravě podchodu v Cerhenicích. Bohužel je zde limit daný současným půdorysem a ten změnit nejde. „Důraz klademe hlavně na to, aby obyvatelům přilehlých domů co nejméně stínil i na to, aby se používal lépe než dnes, kdy je stále pod vodou a špinavý,“ říká starosta Marek Semerád.
Na fotografiích objemová studie společnosti Egoé studio, jak by mohl podchod vypadat.

Příměstské tábory v Cerhenicích startují

Tento týden startují příměstské tábory v Cerhenicích a letos dokonce dvojnásobné množství díky nové dotaci z Operačního programu zaměstnanost, kterou se městysi Cerhenice podařilo získat.
Během letních školních prázdnin ve všední dny v týdenních turnusech budou realizovány celkem 4 příměstské tábory. Za léto tak proběhne 8 táborů a z toho právě 4 pokryje nově získaná dotace. Dva turnusy budou přímo určeny pro děti s hendikepem a budou probíhat v prostorách Základní a Mateřské školy ABA v Cerhenicích. Další dva turnusy budou probíhat také v Environmentálním centru a také dvakrát dva najednou v Základní škole B. J. Dlabače v Cerhenicích.
Příměstské tábory budou provozovány vždy ve všední den od 7:30 do 17:00 hodin. Dozor budou zajišťovat tedy vždy dvě pečující osoby. Každý příměstský tábor bude tematicky zaměřen a dětem ho vždy zpestří animační program. Rodiče se budou finančně podílet na nákladech na stravování (obědy, pitný režim, svačiny) a případně na vstupném a dopravě na výlet.
Kapacitu všech turnusů se podařilo zaplnit na plno, a tak se na malé tábornice a táborníky velice těšíme!

Opravují se kanálové dešťové vpusti

Na žádost městyse opravuje Středočeský kraj kanálové dešťové vpusti na celém průtahu obcí. „Vzhledem k enormnímu zatížení naší silnice – především nákladní dopravou – je to jistě na místě. Sami vidíte, že doprava u nás spíše stoupá, ovšem řekl bych, že máme řešení. V nejbližší době Vám ho představíme,“ říká starosta Marek Semerád.

Úklid obce

Ačkoliv je léto a řada lidí má dovolenou, úklid obce se nezanedbává. „Všem, kdo se na tom podílejí, tímto děkuji,“ říká starosta Marek Semerád.