Otevřeli obálky na rekonstrukci Polní ulice

Zastupitelstvo městyse otevřelo obálky s nabídkami na rekonstrukci Polní ulice. Ze tří nabídek byla nejlevnější od firmy M-silnice, která splnila i ostatní kvalifikační kritéria. Za opravu komunikace společnost požaduje celkem téměř 1,6 miliónu Kč bez DPH. „Protože se nám celková vysoutěžená částka zdá příliš vysoká, budeme ještě před podpisem smlouvy s dodavatelem jednat o jejím snížení. I tak doufám, že slíbená rekonstrukce Polní ulice začne ještě letos. Děkuji za trpělivost,“ říká starosta Marek Semerád.

Pošta musela být uzavřena

Pošta v Cerhenicích bude na několik měsíců, bohužel, zcela uzavřená. Městys se rozhodl zrekonstruovat budovu pošty i vedlejšího kadeřnictví a vedle toho také vybudovat pět startovacích bytů. K tomuto kroku přistoupilo zastupitelstvo po důkladné úvaze především kvůli špatnému stavu budovy naší pošty. „S představiteli České pošty jsme se domluvili, že po dobu rekonstrukce naleznou útočiště v nově vybudovaných dílnách ZŠ v bývalém cukrovaru. Tak tomu i minulý týden bylo,“ říká starosta Marek Semerád. Jenže na dotační orgán, který poskytl příspěvek na nové dílny, se anonymně obrátil místní bdělý občan s tím, že provoz pošty není v souladu s dotačními podmínkami ani s předmětem podpory, a rovnou ho požádal o okamžitou a důslednou kontrolu. Takže pošta v Cerhenicích bude uzavřená a nejbližší pobočka ve Velimi. Jistě chápete, že nemohu toto udání ignorovat, a proto jsem po poradě s poskytovatelem dotace, který byl vcelku nekompromisní, rozhodl, jak je výše uvedeno. Celá věc mě velmi mrzí,“ dodává starosta. „Za Úřad městyse Cerhenice slibuji, že naše pečovatelská služba poskytne všem imobilním a starším spoluobčanům náležitou podporu a bude je do Velimi na poštu vozit. Rekonstrukci budovy pošty se budeme snažit uspíšit. V každém případě po rekonstrukci budovy bude provoz pošty v Cerhenicích obnoven v plném rozsahu,“ řekl starosta Semerád.

Vypnutí aplikace řeší právník

Mobilní aplikace Cerhenice je bohužel opět neaktivní. „Její tvůrce – obchodní společnost, se kterou máme podepsanou smlouvu – ji vypnul, i když městys řádně hradí veškeré poplatky a její zástupci s námi vůbec nekomunikují. Porušení smlouvy bude řešit právní zástupce městyse JUDr. Jiří Jaroš,“ uvedl starosta Marek Semerád s tím, že začátkem roku 2020 městys zprovozní novou aplikaci, kterou si budete moci stáhnout jak na app storu, tak i v googlu.

Městys intenzivně pracuje na nové podobě parkovacího domu

Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že v rámci již získané dotace na parkovací dům v areálu bývalého cukrovaru vybuduje novostavbu místo opravy staré budovy skladu a technologie. „Novostavba je podstatně levnější než rekonstrukce starého objektu, a Cerhenice tak upraví vzhled brownfieldu jen za přiznanou dotaci plus povinnou spoluúčast 10 procent,“ říká starosta Marek Semerád. První návrhy, jak by měla nová budova vypadat, už jsou na světě.

Kulturní Vánoce v Cerhenicích

Řadu krásných kulturních a společenských akcí připravil také letos městys na období nejkrásnějších svátků v roce. Začne se tradičním lampionovým průvodem, nebude chybět rozsvícení vánočního stromu na náměstí, dva koncerty, slavnostní večeře pro seniory, povídání o předvánočních zvycích našich předků a samozřejmě ani půlnoční mše přímo na Štědrý den. Více naleznete v sekci Nejbližší události, osobní pozvánku od starosty Marka Semeráda pak obdrží obyvatelé do svých poštovních schránek.

Nové školní dílny jsou zkolaudované!

První etapa revitalizace areálu bývalého cukrovaru je úspěšně ukončena. Nový objekt školních dílen úspěšně prošel kolaudací. „Děkuji všem, kteří mi v tom pomáhali. Věřím, že stavba bude našim žákům dobře sloužit,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Upozornění: uzavření pošty

Pošta Cerhenice bude do 19.10. zcela uzavřená z důvodu rekonstrukce budovy. Nejbližší náhradní pobočka České pošty je ve Velimi. Od 19.10. bude činnost pošty obnovena v náhradních prostorech – pravděpodobně v novém objektu školních dílen v bývalém cukrovaru. „Děkuji pracovníkům České pošty za součinnost a občanům městyse za pochopení,“ říká starosta Marek Semerád.