Změny jízdních řádů PID od 6. 5. 2019

Linka 675:

– Spoj v trase Pečky, Žel. st. – Velim, Škola s odjezdem v 11:57 hod. bude ukončen v zastávce Cerhenice, Cerhýnky ve 12:10 hod.

– Spoj v trase Velim, Škola – Kolín, Nádraží bude nově vyjíždět ze zastávky Cerhenice, Cerhýnky s odjezdem ve 12:40 hod – úprava zlepší odjezd školáků ze ZŠ Cerhenice směr Velim a Nová Ves

Linka 678:

– Zkrácení spoje v 6:12 z Poděbrady, Žel. st. do Pečky, Palackého – pro optimalizaci následného autobusu pro školáky

Městys pečuje o nové aleje

Pracovní četa městyse vysekává polní cesty podél nových alejí. Zajděte si tam třeba o víkendu na procházku. A když s sebou vezmete byť jen jednu petku vody pro žíznivé stromky, budou vám vděčné nejen zatím malé kmínky, ale jednou i poutníci, kterým stromy poskytnou vlahý stín i sladký kousek ovoce. Jde o lokality Na Černých podél hřbitova až k Cerhýnkám (od nebo k domu p. Cintla pod kopcem). V Cerhýnkách pak úvozem směr Plaňany nebo Dobřichov. „Případně zavolejte o víkendu 605 28 38 08 – ukážu osobně,“ říká starosta Marek Semerád.

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

Zájemci, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby či provozovatelé restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub připravovat pokrmy, naleznou pozvánku ke zkouškám znalosti hub v sekci Nadcházející události. Zkoušky se uskuteční 16. května a 13. června. Přihlášku je třeba doručit nejdéle pět dní před termínem zkoušek.

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 a v sobotu 25. května 2019.

volební okrsek č. 1 – environmentální centrum, nám. Míru 22, Cerhenice

volební okrsek č. 2 – spolkový dům, Cerhýnky 140

Do úřední obálky budeme vkládat 1 hlasovací lístek vybraného volebního uskupení, na němž půjde zakroužkovat nejvýše 2 kandidáty, kterým dáváme preferenční hlasy.

Obecné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Poděkování panu Františku Růžičkovi

Chtěl bych zde zcela veřejně velice poděkovat jednomu staršímu pánovi. Jde o ing. Františka Růžičku, bývalého ředitele Hotelové školy v Poděbradech, celoživotního pedagoga, cerhenického patriota a nesmírně pracovitého a fajn člověka. Spravuje totiž kroniku městyse Cerhenice a dělá to skvěle. Nesmírně se tomu věnuje. Nyní máme – a to jen díky němu – celou kroniku elektronicky. Brzy ji zpřístupníme na webu. Když se po sametové revoluci dělal v Cerhenicích průzkum, kdo by měl být naším prvním starostou, s přehledem ho vyhrál. Nakonec se jím nestal, ale pro radu si k němu chodím stejně. Mám totiž takovou soukromou Radu starších, se kterými řadu věcí konzultuji. Namátkou pan Řezáč, pan Sadílek, můj otec, táta Aleše Koblihy, Josef Žižka, František Vnuk, František Vála, Břetislav Ditrych a řada dalších. No a pan Růžička tomu vlastně šéfuje.

Marek Semerád

Příměstské tábory budou ve dvou turnusech

Tak, jak jsme slíbili, uspořádáme v létě příměstský tábor. Ono jich nakonec bude víc,“ předeslal starosta Marek Semerád. Hlásit se lze u pana učitele Ivo Jelínka nebo u Lenky Mlynářové. „Děkuji organizátorům: Ivo Jelínek, Jana Truhlářová, Lenka Mlynářová, Helena SoukupováMichaela Náhlovská a dalším,“ dodal starosta. První turnus táborů začne 5. srpna, druhý pak 12. srpna. Plakátek na příměstské tábory s dalšími informacemi naleznete v sekci Nejbližší události.