Priority městyse Cerhenice na rok 2022

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál – jménem celého našeho zastupitelstva – hodně zdraví a štěstí do Nového roku 2022.
Rád bych shrnul v několika bodech naše priority na letošní rok.
Pochopitelně pomíjím takové věci, o které usilujeme rok co rok jaksi automaticky. Například snahu o co nejlepší úroveň naší mateřské i základní školy, co největší rozšíření péče o seniory nebo snahu o co největší pořádek v našem městysi (což je aktuální obzvlášť nyní, když se staví železniční koridor).
Tak tedy, v roce 2022 bychom pro Vás chtěli mimo jiné vybudovat nebo alespoň významně posunout tyto záležitosti:
✅ novou tělocvičnu v prostoru nad školní jídelnou;
✅nové workoutové hřiště s lezeckou stěnou u lesu Boreček;
✅nové tréninkové fotbalové hřiště v prostoru za bránou stávajícího hřiště;
✅opravit komunikaci v ulici Za Štěpnicí;
✅schválit nový územní plán;
✅revitalizovat rybník Přeďák;
✅získat vodoprávní povolení na stavbu: Optimalizace povodí potoku Káča
✅začít s opravou chodníků v Cerhýnkách
✅začít s dostavbou vodovodu v Radimku;
✅ a hlavně se z toho všeho nezbláznit…!
👉Dotazy? Rád zodpovím! A nebo se stavte na Úřadu městyse, rádi Vás uvidíme!
Starosta Marek Semerád

Rok 2021 v Cerhenicích

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci v letošním roce a popřál hodně štěstí do roku následujícího.
Co se letos v Cerhenicích podařilo?
✅Otevřeli jsme novou poštu a 5 obecních bytů.
✅Otevřeli jsme parkovací dům a dostavěli sběrný dvůr, který otevřeme od 1. 3. 2022.
✅S pomocí SŽDC jsme opravili železniční zastávku. Ještě zbývá podchod (plus koše a kolostav).
✅Opravili jsme řadu komunikací. Například ulici Za dráhou, tři komunikace v Cerhýnkách a tak dále. Budeme v tom pokračovat i příští rok.
✅Opravili jsme kapličku v Cerhýnkách.
✅Otevřeli jsme pro Vás dvě stezky v lesoparku Boreček, který jsme kompletně zrevitalizovali.
V každém případě děkuji za vaši podporu, bez které by neustále zvelebování Cerhenic nebylo možné!
Starosta Marek Semerád

Podány čtyři žádosti o dotace

Ani na konci roku se na úřadu městyse nezahálelo. Městys podal žádosti o tyto dotace:
✅ na opravu komunikace Za Štěpnicí
✅ na vybudování workoutového hřiště s lezeckou stěnou u Borečku
✅ na nákup nového auta pro pečovatelskou službu
✅ na nové parkoviště a retenční nádrž u školní jídelny

Městys řeší chodník u sokolovny

Obec připraví dopravní studii a posléze celou projektovou dokumentaci na to, jak řešit chodník u sokolovny. „Chceme to mít hotové do poloviny roku 2022. Pak oslovíme Středočeský kraj, aby spolu s námi chodník vybudoval. Děkuji veřejnosti za tip, kde se ještě dá zlepšit život v naší obci,“ říká starosta Marek Semerád.

Úklid po pracích na koridoru

Dostal jsem od pana Svitáka ze společnosti Swietelski Rail, která buduje železniční koridor, kromě fotky našeho úseku taky ujištění, že jezdit přes Cerhenice budou jen do úterý 21.12.2021 a pak po sobě uklidí.