Práce v cukrovaru postupují

Občanům jsme ve volbách slíbili postupnou revitalizaci areálu bývalého cukrovaru. A plníme to,“ říká starosta Marek Semerád. „Jde to s problémy, ztuha – ale prostě postupujeme vpřed,“ dodává.

Spojí Cerhenice a Blinku lávka?

Vedení Cerhenic společně se sousedním městysem Plaňany plánuje obnovení bývalé cesty z Cerhenic do Blinky, která byla zaslepena kvůli výstavbě silnice první třídy Praha – Kolín. Budoucí lávka by se mohla vznášet nad současnou silnicí. Vzhledem k umístění poblíž vrcholu kopce bude lávka nabízet i výhledy do krajiny, která je zde sice rovinatá, ale i tak velice krásná. „S poslední větou se vysloveně ztotožňuji,“ říká starosta Marek Semerád.

Vybírat pokuty za překročení rychlosti?

Zastupitelstvo městyse zvažuje, že začne vybírat pokuty za překročení rychlosti v obci. Semafory už po obci jsou, technicky to tedy není až takový problém. „Nechceme však buzerovat vlastní občany,“ říká starosta Marek Semerád s tím, že ale na druhou stranu, jak k tomu přijdou ti, které nepřiměřená rychlost ohrožuje? „Zajímá nás váš názor! Máme to zkusit?“ ptá se starosta svých obyvatel.

Hvězda je domovem vzácných živočichů

Trpělivě pracujeme na vodoprávním povolení k rekonstrukci bývalého koupaliště Hvězda a jeho přeměně na přírodní tůň. Snad již příští léto 2020 si ji užijeme. Je to reálné. Nyní se v lokalitě uskutečnil biologický průzkum. Na území tůně objevil hned pět druhů zvláště chráněných živočichů. Krahujec obecný, moták pochop, slavík obecný, ťuhýk obecný a vlašťovka obecná. „Věřím, že i jim se bude nová tůň líbit více než současný stav,“ říká starosta Marek Semerád.

Sběrné místo otevírá

Sběrné místo pro obyvatele Cerhenic, Cerhýnek a Radimku v areálu chovatelů (Náměstí Míru 20, Cerhenice) otevírá počínaje červencem. Odložit odpad tam budou mít obyvatelé možnost každou druhou a čtvrtou středu v měsíci vždy od 15 do 18 hodin.

PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ: ÚŘAD MĚSTYSE CERHENICE

ODPOVĚDNÁ OSOBA: p. VÁCLAV HANUŠ (605 246 277)

SBĚRNÉ MÍSTO PRO CERHENICE, CERHÝNKY A RADIMEK

AREÁL CHOVATELŮ „

CERHENICE , NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 20

ODKLÁDÁNÍ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU A BIO ODPADU

PROVOZNÍ DOBA : 15.00 hod. – 18.00 hod.

OD Č E R V E N C E

KAŽDOU DRUHOU A ČTVRTOU STŘEDU

V  MĚSÍCI

10. července 2019

24. července 2019

07. srpna 2019

21. srpna 2019

04. září 2019

18. září 2019

02. října 2019

16. října 2019

30. října 2019

13. listopadu 2019

27. listopadu 2019

11. prosince 2019

 

Chystá se nová elektronická úřední deska

Společně s Martinem Dukayem městys podal žádost o dotaci z evropských fondů, konkrétně do Operačního programu zaměstnanost, jehož prostřednictvím chce pomoci financovat celou škálu marketingových aktivit naší obce. Namátkou třeba vydávání Cerhenických rozhledů, webové stránky, novou elektronickou úřední desku apod.