Městys žádá o dotaci na Hvězdu

Vedení městyse se konečně podařilo najít vhodný dotační titul, a tak aktuálně podá žádost o dotaci na revitalizaci bývalého koupaliště Hvězda. Stane se tak po 30 letech od doby, kdy díky restitucím úplně zaniklo. Na jeho místě vznikne v případě úspěchu žádosti s podporou MAS Mezilesí průtočná tůň s hloubkou cca 1,5 metr.

Realizační náklady jsou projektantem ing. Jírovským odhadnuty na 2,8 miliónu včetně DPH. Dotace by měla pokrýt 95% nákladů. „K areálu bývalého koupaliště Hvězda jsme přišli zhruba před dvěma lety, kdy jsme tento pozemek směnili s panem Žertem za jiný, pro něj vhodnější. Hned jsme začali vodní dílo projektovat. Na Hvězdu je tudíž od října 2019 vydáno vodoprávní povolení,“ popsal starosta Marek Semerád. Hvězda ale není jediný projekt v oblasti vodního hospodářství, kterému se městys věnuje. „Máme vyprojektovanou i obnovu Přeďáku a tůně v bývalém cukrovaru. I na ně přijde časem řada. Nemůžeme se však nechat projekty zahltit. Prosazuji, aby městys postupoval uvážlivě. Držte nám palce, ať to s Hvězdou vyjde. Cerhenice by byly zase o něco hezčí,“ dodal Marek Semerád.

Opravy probíhají podle plánu

Rekonstrukce komunikací v Cerhenicích probíhá dle schváleného harmonogramu. Hned první pracovní den nového roku starosta Marek Semerád odevzdal na krajský úřad žádost o dotaci na rekonstrukci Polní ulice. Celkové náklady na její opravu činí cca 1,5 milionu, z čehož zhruba třetinu pokryje příspěvek kraje. „Máme podepsanou smlouvu se zhotovitelem – firmou M-silnice – a předpokládáme, že na přelomu února až března zahájíme samotné práce. Ty by měly trvat maximálně v řádu týdnů. Občané budou o všem informováni, jednak od samotného zhotovitele, jednak i od nás. Předpokládáme, že v roce 2021 opravíme ulici Za Štěpnicí. Tu jsme až letos koupili (respektive pozemek pod ní) od soukromého vlastníka,“ popsal starosta.

Otevírá se obecní knihovna

S příchodem nového roku se otevírá obecní knihovna. Bude v provozu každý pátek mezi 17. a 19. hodinou v prostorách environmentálního centra. Stačí zazvonit dole u dveří a paní knihovnice vás pustí nahoru. A hned první lednový pátek v 17 hodin se v knihovně uskuteční vernisáž výstavy cerhenické malířky Heleny Polákové. Řada z jejích obrazů je inspirována místy právě u nás v Cerhenicích.

‎Má v Cerhenicích vzniknout ZUŠ?

Starosta Marek Semerád spolu s Luďkem Kinkalem, učitelem hudební výchovy na základní škole, přicházejí s nápadem založit v Cerhenicích, nejspíš přímo v budově stávající školy, základní uměleckou školu. A tak se starosta obrací na veřejnost – byl by o ZUŠ v Cerhenicích zájem?

Rekonstrukce budovy pošty

Stavební úpravy budovy č. p. 228 v Cerhenicích, tedy objektu, kde sídlí pobočka České pošty, zahájila společnost Stavoka Kosice a jedná se o investici v hodnotě cca 12 milionů korun. Práce začaly v srpnu, hotovo by mělo být na přelomu roku. Záměrem městyse jakožto investora je provést stavební úpravy tak, aby zde vznikl objekt o dvou nadzemních podlažích, kdy dole bude opět pobočka České pošty a o patro výš pět bytových jednotek. Proto se bourají přístavky ve dvorní část objektu, část, ve které sídlí pošta, se rekonstruuje – dělají se nová okna, podlahy, zateplení, nové krovy, střešní krytina atd.