Parkovací dům Cerhenice

Parkovací dům Cerhenice

CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006673

Předmětem projektu je vybudování parkovacího domu v městysu Cerhenice. Bude vybudováno celkem 56 míst pro osobní automobily, 30 stojanů pro jízdní kola, 5 míst pro motocykly, 3 místa pro ZTP a jedno místo typu K+R. Vně objektu budou umístěna i 3 místa pro vozidla s pohonem na lpg a cng. V celkovém součtu bude tedy vybudováno 98 nových parkovacích míst pro různé druhy osobní dopravy. Parkovací dům bude propojen bezbariérovým chodníkem s místní železniční stanicí Cerhenice.

Po realizaci projektu zcela jistě dojde ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti řešeného území. Sníží se počet dopravních nehod. Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a všichni uživatelé veřejné dopravy budou mít značně ulehčenou situaci v oblasti využívání více druhů dopravy v rámci cestování. Zvýší se počet lidí, kteří pro své cesty využijí více druhů dopravy. Lidé s omezenou schopností pohybu budou mít výrazně ulehčené cestování v rámci multimodality. Projekt přispěje i k soustavnému budování celkové bezbariérovosti městysu z důvodu výstavby bezbariérových chodníků. Nový parkovací dům bude svým vzhledem velmi moderní a z estetického hlediska je koncipován tak, aby zapadl do moderního pojetí dnešní doby i městysu Cerhenice. Parkovací dům výrazně zvýší atraktivitu nejen řešeného území, ale i Cerhenic, jako takových.

Cílem projektu je vybudování nového parkovacího domu v Cerhenicích. Mezi dílčí cíle projektu patří:

 • Zvýšení kapacit parkovacích stání v obci:

  • Projekt řeší vybudování celkem 56 parkovacích stání pro osobní automobily, 30 stojanů pro jízdní kola, 5 parkovacích stání pro motocykly, 3 parkovací stání pro ZTP a 1 stání K+R pro krátkodobá zastavení. 3 místa lpg

 • Přispění ke zkvalitnění cestování s různými druhy dopravy:

  • Objekt, kterým bude po realizaci projektu parkovací dům, se nachází v blízkosti autobusové zastávky i železniční stanice. S železniční stanicí Cerhenice bude navíc propojen bezbariérovým chodníkem ve vzdálenosti do 150 m. Parkovací dům bude díky modernímu pojetí uživatelsky velmi přehledný a jednoduchý pro užívání

 • Podpora osob s omezenou schopností pohybu:

  • Projekt myslí i na osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací dům je navržený bezbariérově a bude obsahovat 3 parkovací stání pro ZTP. Navíc bude napojen bezbariérovým chodníkem na železniční stanici Cerhenice a na další bezbariérové chodníky v dotčené lokalitě.

 • Zvýšení bezpečnosti v daném území:

  • V současnosti jsou především v pracovní dny všechna místa určená pro stání zcela obsazená, a to i lidmi z okolních obcí a měst. Tato situace vede k tomu, že lidé parkují své dopravní prostředky na přilehlých komunikacích, což vede ke zvýšení nepřehlednosti na daných komunikacích a tím i ke zvýšení nebezpečí pro všechny účastníky provozu. Realizací projektu se tento problém eliminuje.

 • Využití chátrajícího objektu k zatraktivnění vjemu celého městysu:

  • Parkovací dům bude vybudován na místě současného, nevyužívaného objektu bývalého cukrovaru. Jedná se o objekt, který v současnosti chátrá. Využití tohoto objektu je velmi efektivní, jelikož se nebude stavět na zelené louce, zároveň bude vybudován nový parkovací dům v centru všeho dění.

Projekt „Parkovací dům Cerhenice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt
PARKOVACÍ DŮM CERHENICE
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost
městyse Cerhenice vybudováním parkovacího domu P+R

Rozdávání dezinfekce občanům

V úterý 7. dubna od 12:00 do 18:00 hodin začne rozdávání dezinfekce na ruce Anti Covid pro občany Cerhenic, Cerhýnek a Radimku zdarma. Bude se tak dít v garáži envicentra. Každému číslu popisnému, respektive obecnímu bytu, bude přiděleno 0,3 l dezinfekce. Prosíme občany, aby si přinesli svoje vhodné a čisté nádoby (plastové lahve a podobně). Je jedno, kdy přijdete, bude se rozdávat podle čp, takže se dostane na všechny.

Projednají rozpočet městyse

Na pondělí 6. dubna 2020 od 18:00 se v environmentálním centru plánuje zasedání zastupitelstva městyse. Místnost bude před zahájením vydezinfikována, zastupitelé budou sedět v odstupech 2 m a po celou dobu konání mít nasazenou roušku popř. Rukavice. Hlavním důvodem a bodem jednání je potřeba schválit rozpočtu městyse na rok 2020.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách městyse v sekci úřední deska, viz odkaz:

http://www.cerhenice.cz/wp-noti…/navrh-rozpoctu-na-rok-2020/

 

ANKETA: Co zahrát?

Rád bych zahrál v obecním rozhlase píseň proti trudomyslnosti,“ říká starosta Marek Semerád. „Přece jen karanténu řada z nás zažívá poprvé a pevně věřím, že i naposled. Není nutno… jsme už měli ve středu. Co dalšího? Prosím o tip…“ dodává.

 

Opravuje se Polní ulice

Jak vedení městyse před volbami slíbilo, chce postupně opravit všechny silnice v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku. Teď přišla na řadu Polní. Hotovo by mělo být přibližně do dvou týdnů.

Dezinfekce objednána

Obec dnes objednala více než 200 litrů dezinfekce na ruce. „Sháníme, kde se dá,“ říká starosta Marek Semerád. S dodávkou to vypadá na konec příštího týdne. Poté se dezinfekce dostane na každé číslo popisné. Distribuci bude provádět starosta spolu s pracovní četou. Konkrétní podrobnosti po neděli.

Městys shání desinfekci pro své obyvatele

Městys koupí várku dezinfekce od sousední Radimi, bude k dispozici občanům. „Samozřejmě pátráme po další,“ říká starosta Marek Semerád. Pokud dodávka z Radimi dopadne, bude ji městys patrně v pátek nebo v pondělí odlévat do PET lahví. Jedná se o dezinfekci na plochy.