Zkušební okruh nese v názvu Cerhenice

V Cerhenicích se setkali zástupci VÚŽ ve složení generálního ředitele Františka Bureše a technického ředitele Antonína Klofandy se starostou městyse Cerhenice Markem Semerádem při příležitosti podpisu smlouvy o odkupu příjezdové cesty do areálu VÚŽ. VÚŽ odkoupilo od obce přístupovou cestu se záměrem její opravy a vylepšení jejího stávajícího stavu, a to jak ve prospěch svých klientů, tak obyvatel Cerhenic.

Diskuze zúčastněných se dotkla také vzájemné spolupráce VÚŽ a městyse v oblasti zaměstnanosti, služeb či dalších rozvojových projektů. „Zkušební okruh se samozřejmě dotýká vícero obcí, které jsou našimi partnery, ale vzhledem k umístění samotného zkušebního centra v Cerhenicích jsou právě Cerhenice naším stěžejním partnerem, a proto si nesmírně vážím věcné a vstřícné komunikace a spolupráce s jejími zástupci v čele s panem starostou,“ podotkl generální ředitel František Bureš.

Ten při této příležitosti také informoval starostu Cerhenic, že v reakci na novelu železničního zákona byl místní okruh oficiálně pojmenován Zkušební okruh Cerhenice. „Byla to pro mě překvapivá a o to více potěšující zpráva, jelikož o vyšší míru identifikace zdejšího okruhu s naší obcí usilujeme již delší dobu. Jsem za to opravdu rád i s ohledem na množství místních obyvatel pracujících ve výzkumném ústavu. Jsme také připraveni nadále velmi úzce s VÚŽ spolupracovat a maximálně podporovat jeho aktivity,“ dodal starosta Cerhenic Marek Semerád.

Projekt na Boreček doznal změn

Nad projektem revitalizace Borečku se rozproudila hojná diskuse, což si starosta Marek Semerád velmi chválí. „Díky dobrému nápadu Jakuba Cintla, Heleny Soukupové, Ilony Ryzákové, Petra Růžičky a dalších jsme finální verzi upravili. Velmi zjednodušeně řečeno – část k Cerhýnkám bude pro lidi, část pod školkou pro zvěř,“ říká starosta Semerád. Pokud se tato podoba projektu bude obyvatelům líbit, dotáhne ho vedení obce do fáze stavebního povolení a požádá o dotaci z MAS Mezilesí, která bude činit 90 % nákladů. Máte další nápad na zlepšení či úpravu? Dejte ho vědět úřadu městyse.

Prohlídka jídelny, envicentra, chráněného bydlení…

Do školní jídelny, centra sociálních služeb, chráněného bydlení nebo do environmentálního centra se budete moci v doprovodu zastupitelů městyse podívat při Dnu otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 15. září. Budete moci nahlédnout do činnosti vodojemu nebo se podívat, jak rostou byty Za Štěpnicí. Více informací o akci najdete v sekci nejbližší události.

Připravovaný parkovací dům v číslech

Jak bude vypadat nový parkovací dům v areálu bývalého cukrovaru?

I. NP  15 parkovacích stání – osobní automobily

3 parkovací stání ZTP

1 stání K+R („kiss and ride“) tj. krátkodobé zastavení

5 parkovacích stání – motocykly

30 cyklostojanů na kola

II. NP   41 parkovacích stání – osobní automobily

Provozní doba: non-stop