Městys řeší odvodnění silnice přes celé Cerhenice

Ve spolupráci s místním cestmistrem Správy a údržby silnic Středočeského kraje p. Havránkem začal městys řešit odvodnění krajské silnice přes celé Cerhenice.

Jde nám především o úsek u nové pošty, kde při každém vydatnějším dešti vzniká velké jezero,“ říká starosta Marek Semerád. Kraj přislíbil, že provizorní opravu provede letos, definitivní pak na jaře. Je třeba udělat výkop, a ten osadit novým potrubím. „Nad rámec toho se snažíme retenci a odvod dešťové vody z komunikací řešit koncepčně. Na zářijovém zastupitelstvu budu navrhovat, aby městys objednal projektovou dokumentaci, která by řešila obnovu stávající dešťové kanalizace, včetně jejího vylepšení a včetně možných retencí nebo akumulace, patrně na náměstí,“ dodal starosta.

Městys rozváží do domácností nádoby na tříděný odpad

Když si městys zhruba před třemi lety začal sám svážet odpad, byl v podstatě průkopník. I dnes jsou v tomto ohledu Cerhenice spíše výjimkou. „Takové řešení má ovšem mnoho výhod. Samozřejmě, že ještě spoustu věcí neumíme a učíme se je tak říkajíc za pochodu,“ předesílá starosta Marek Semerád s tím, že pronájem žlutých popelnic a podpora třídění odpadu k tomu také patří. „Zatím jsme nadšeni z obrovského zájmu. Během dopoledne bylo prvních 50 kusů hned pryč,“ říká starosta.

Během letošních prázdnin se skutečně dostane na každého. Hned, jak přijede další várka, bude městys v rozdávání pokračovat. To by mělo být zhruba za čtrnáct dní.

Starosta splnil slovo, František Horel už odpočívá v rodné půdě

Z úcty k panu Františku Horelovi, statkáři a nejdéle sloužícímu starostovi Cerhenic, městys jeho hrobku přestěhoval z vedlejšího Dobřichova do rodných Cerhenic.

Pan starosta Horel již nemá přímé příbuzné, a tak bude o jeho hrob pečovat sama obec. Jak se říká: komu čest, tomu čest. Pan starosta Horel si svoje čestné místo vedle Blanky Waleské rozhodně zaslouží,“ řekl starosta Marek Semerád.

Dobrá zpráva! Testy negativní

Testy u našich spolupracovníků na onemocnění Covid 19 jsou negativní. Informoval o tom starosta Marek Semerád. „To znamená, že covid se v Cerhenicích nešíří, nákaza je pod kontrolou a my si snad můžeme užít klidný den a příští týden snad i pěknou pouť. Nicméně buďme opatrní, zdraví máme všichni jenom jedno,“ uvedl starosta.