V městysi se plánuje nejmodernější optická síť FTTH

Ve středu 1. září od 18:00 hodin se envicentru uskuteční další zasedání zastupitelstva, kde starosta Marek Semerád předloží ke schválení vybudování optické sítě. „Oslovil jsem společnost Meloun Corporation s.r.o. a domluvil se s ní, že ona sama na vlastní náklady zbuduje v městysi Cerhenice nejmodernější optickou síť FTTH, která našim spoluobčanům umožní příjem vysokorychlostního internetu včetně digitální televize. V praxi by to znamenalo konec jakýmkoliv výpadkům internetu při bouřce, zhoršení počasí a tak podobně, jak tomu je často dnes,“ vysvětlil starosta. „Když jsem se před 19 lety stal starostou našeho krásného městyse, zavázal jsem se, že u nás zavedu všechny inženýrské sítě… Tehdy jsme neměli ještě ani vodovod a kanalizaci. Pokud se podaří vybudovat i optickou síť – navíc bez finančního přispění obce – budu rád, že se mi při budování naší obce podařilo zdolat i poslední překážku,“ dodal s tím, že uvítá názory obyvatel na tuto záležitost.

Městys žádá o dotaci na Přeďák

„Dlouho jsme připravovali projekt rekultivace obecního rybníku Přeďák. A dlouho jsme vyhlíželi vhodnou dotaci,“ říká starosta Marek Semerád. Stavební povolení je již více než rok a o dotaci se zažádalo dnes. Snad to vyjde.
 

Budoucnost podchodu

Městys intenzívně jedná se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o úpravě podchodu v Cerhenicích. Bohužel je zde limit daný současným půdorysem a ten změnit nejde. „Důraz klademe hlavně na to, aby obyvatelům přilehlých domů co nejméně stínil i na to, aby se používal lépe než dnes, kdy je stále pod vodou a špinavý,“ říká starosta Marek Semerád.
Na fotografiích objemová studie společnosti Egoé studio, jak by mohl podchod vypadat.

Příměstské tábory v Cerhenicích startují

Tento týden startují příměstské tábory v Cerhenicích a letos dokonce dvojnásobné množství díky nové dotaci z Operačního programu zaměstnanost, kterou se městysi Cerhenice podařilo získat.
Během letních školních prázdnin ve všední dny v týdenních turnusech budou realizovány celkem 4 příměstské tábory. Za léto tak proběhne 8 táborů a z toho právě 4 pokryje nově získaná dotace. Dva turnusy budou přímo určeny pro děti s hendikepem a budou probíhat v prostorách Základní a Mateřské školy ABA v Cerhenicích. Další dva turnusy budou probíhat také v Environmentálním centru a také dvakrát dva najednou v Základní škole B. J. Dlabače v Cerhenicích.
Příměstské tábory budou provozovány vždy ve všední den od 7:30 do 17:00 hodin. Dozor budou zajišťovat tedy vždy dvě pečující osoby. Každý příměstský tábor bude tematicky zaměřen a dětem ho vždy zpestří animační program. Rodiče se budou finančně podílet na nákladech na stravování (obědy, pitný režim, svačiny) a případně na vstupném a dopravě na výlet.
Kapacitu všech turnusů se podařilo zaplnit na plno, a tak se na malé tábornice a táborníky velice těšíme!

Opravují se kanálové dešťové vpusti

Na žádost městyse opravuje Středočeský kraj kanálové dešťové vpusti na celém průtahu obcí. „Vzhledem k enormnímu zatížení naší silnice – především nákladní dopravou – je to jistě na místě. Sami vidíte, že doprava u nás spíše stoupá, ovšem řekl bych, že máme řešení. V nejbližší době Vám ho představíme,“ říká starosta Marek Semerád.

Úklid obce

Ačkoliv je léto a řada lidí má dovolenou, úklid obce se nezanedbává. „Všem, kdo se na tom podílejí, tímto děkuji,“ říká starosta Marek Semerád.

Sportovní hala: Jak? Povězte svůj názor

Městysi se zřejmě podaří koupit pozemek nad školní jídelnou. Ten je ideální k vybudování sportovní haly nebo, chcete-li, tělocvičny, která u nás zatím není. Současná je velmi malá a pro míčové sporty nevyhovující.

Existují tři varianty možné podoby této tělocvičny, jejíž součástí bude i fotko. „Prosím o váš názor,“ říká starosta Marek Semerád. Rozdíly jsou spíše drobné a spočívají vlastně v umístění tribuny. Na druhou stranu podoba haly není žádné dogma a třeba nás časem napadne něco lepšího.

TĚLOCVIČNA CERHENICE

✅ Investor: Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice

Místo stavby: k.ú. Cerhenice, p.č. 848/41, 848/2

✅ Tělocvična pro sportovní kluby, veřejnost, popřípadě využití pro školní tělovýchovu. Fitness / posilovna samostatný provoz pro veřejnost.

✅ Kapacity šaten pro tělocvičnu

Šatna ženy – 15 sportovců / 30 žáků … počet sprch – 1 / 5 sportovců, alt. 1 / 10 žáků

Šatna muži -15 sportovců / 30 žáků … počet sprch – 1 / 5 sportovců, alt. 1 / 10 žáků

✅ Počet toalet

Max. počet 30 žen / žákyň

3 kabiny (+ 1 WC pohotovostní v prostoru umýváren)

Max. počet muži / žáci

2 kabiny, 2 pisoáry (+ 1 pohotovostní WC v prostoru umýváren)

1 WC bezbariérové

✅ Kapacity pro fitness / posilovnu

Šatna … 10 sportovců / 2 sprchy a WC

Šatna bezbariérová … 5 sportovců / 1 bezbariérová hygienická kabina s WC

– šatna bude sloužit pro fitness a pro tělocvičnu jako bezbariérové řešení stavby

– zřízení bezbariérové šatny v případě sportovních staveb pro veřejnost alespoň 5 % z celkového počtu sportovců

✅ Hřiště:

Tělocvičnu je možné rozdělit pomocí shrnovací clony (síť, plachta).

Maximální hřiště cca 33,2×19,4 m.

✅ Basketbal 28x15m (hlavní hřiště podélně, 4 cvičné koše)

Volejbal 18×9 m (1 hřiště na délku, dvě příčně)

Nohejbal 18×9 m (1 hřiště na délku, dvě příčně)

Futsal např. 30×18 m – tréninkové

Házená 30×16 m – atypický rozměr

Miniházená 20×16 m

Florbal 30×18 m – atypický rozměr

(povolená tolerance min. 36X18 m pro soutěže)

Varianty:

Varianta 1: (bez ochozu pro diváky)

Zastavěná plocha … 1 242,7 m2

Zpevněné plochy … 1085 m2 (nezahrnuje příjezdovou komunikaci)

Varianta 2: (ochoz pro diváky na severní straně)

Zastavěná plocha … 1 309,7 m2

Zpevněné plochy … 1085 m2 (nezahrnuje příjezdovou komunikaci)

Varianta 3: (ochoz pro diváky na východní straně nad částí zázemí)

Zastavěná plocha … 1 261 m2

Zpevněné plochy … 1097 m2 (nezahrnuje příjezdovou komunikaci)

Doprava:

Napojení na místní dopravní infrastrukturu je ve dvou variantách A, B.

Variantou A je napojení pozemku stavby na západě a novou komunikací směrem na sever do ulice Školská.

Varianta B je uvažuje s napojením na zpevněné plochy na pozemku areálu základní školy. Tato varianta je však podmíněna rozšířením pozemku stavby směrem na jih cca o 2m.

Parkovací a odstavná stání pro vozidla jsou stanovena na 45 sportovců / 25 míst, z toho 2 bezbariérové. Vhodné je zřídit přístřešek na kola.

Technické vybavení:

V objektu je navržena technická místnost pro technické zařízení pro ústřední vytápění, ohřev TUV. Předpoklad je umístění vzduchotechniky na střeše zázemí tělocvičny.

Krásné vítání občánků

„Před každým vítáním občánků mám trému, co vlastně přesně říci rodičům. Samozřejmě jim přejeme zdraví a štěstí pro děti i pro ně samotné,“ říká starosta Marek Semerád. „Rád bych ale zdůraznil jednu opravdu podstatnou věc. Opravdu si vážíme toho, že lidé chtějí v naší obci vychovávat svoje děti. Školku a školu pro ně budujeme léta. Neboť jenom takhle mají Cerhenice budoucnost,“ dodal.

Vítání občánků

Vítání občánků proběhne v sobotu 26. 6. od 15:00 a 16:00 hodin v envicentru. Vítat budeme děti narozené v roce 2020. Další vítání proběhne v září, kdy přivítáme děti narozené letos a také ty,  které v červnu nemohou.