Jak na ceny energií v obci?

Ceny energií, jak elektřiny, tak i plynu velice rostou, a proto i naše zastupitelstvo řeší, co s tím. Částečným řešením se zdá být instalace fotovoltaické elektrárny na střechy budov městyse. V nejbližší době je chceme – s pomocí 75% dotace od Modernizačního fondu – instalovat na střechu MŠ, ZŠ a školní jídelny. Samotnou kapitolu pak tvoří případné fotovoltaiky na obecních budovách, které pořídíme bez dotace a kde chceme – pokud projde zákon o komunitní energetice – vyrábět elektrický proud pro naše občany, především seniory.

Stručné nedělní prohlášení k víkendovému dění v ulici Za Štěpnicí

Pan Hrdina – tuším, že je snad ze Šumperka – v pátek řešil svůj spor s developerem bytů v lokalitě Za Štěpnicí tak, že těmto obyvatelům zahradil nebezpečnými panely pěší zkratku ke svým domovům. Podotýkám, že ji používají již dlouhé měsíce.
Panely přitom byly instalovány ledabyle a narychlo a podle odborníků hrozilo, že mohou někoho ohrozit, spadnout a podobně.
Sám jsem viděl, jak přes ně lezou děti, tahají tam kola a snaží se je prostě nějak překonat.
Panely jsme – poté, co nám nikdo ze zainteresovaných nezvedal telefon, opatrně položili na zem, aby nikoho neohrožovaly, a pak jsme vyzvali obě strany, aby svůj spor řešily civilizovaně.
Tím jsem si vysloužil nadávky, osočování i trestní oznámení.
V hájení oprávněných zájmů obyvatel městyse Cerhenice však budu pokračovat i nadále. A řídit se budu zdravým rozumem a svým svědomím.
Podle posledních zpráv se obě strany sejdou ve středu. Tak snad…
starosta Marek Semerád

Beseda o budoucí podobě náměstí bude v říjnu

Beseda o budoucí podobě Náměstí Míru se odkládá na říjen. „Na základě připomínek občanů jsem uložil panu architektovi, aby ji přepracoval. Diskuse tedy proběhne již nad novou – aktuální – verzí. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se doposud zapojili,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Návrh revitalizace náměstí Míru

Městy připravuje revitalizaci náměstí Míru. Návrh studie od arch. Řezníka vycházel i z ankety mezi občany Cerhenic. Navíc návrh není žádné dogma, takže se na radnici těší na připomínky obyvatel. „Jakmile je shromáždíme, tak začneme projektovat,“ říká starosta Marek Semerád.