Oprava mostu přes železniční trať

Od pondělí 4. 5. 2020 bude zahájena linky PID 678 z důvodu uzavření mostu přes železniční trať na silnici III/3297 v Cerhenicích, která potrvá do pátku 29. 5. 2020. Linka PID 678 bude vedena odklonem. Neobsluhují se zastávky „Cerhenicea „Cerhenice, Za Dráhouv obou směrech. Zřizují se zastávky: „Velim, Obecní úřaddo prostoru stávající zastávky linky 675, „Velim, Škola“ do prostoru stávající zastávky linky 675 a 679, „Velim, Karlova“ do prostoru stávající zastávky linky 675 a 679, „Velim, Novoveská“ do prostoru stávající zastávky linky 675 a 679, „Velim, Žel.st.“ do prostoru stávající zastávky 679, „Pňov-Předhradí, Klipec“ do prostoru stávající zastávky linky 675.

Myslí na seniory

Cerheničtí senioři se dočkali dárků, konkrétně knížek. Děkuji moc paní Kateřině Mruchničové za knížky pro naše seniory. Snad si při jejich četbě (pozor: jsou tam zmíněné i Cerhenice) odpočinou od on-line šílenství s názvem COVID – 19,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Jezírko se dočkalo úpravy

Poděkování posílá starosta Marek Semerád panu Jiřímu Folbegrovi za úpravu jezírka na zahradním hřišti. „A prosím, neničit! Konec konců, máme tam kamery. A kromě nich také ropuchu zelenou, skokana skřehotavého a mloky. Děti Země, Greenpeace a další by z nás měli radost. Nám ale stačí, když ji budete mít jen Vy,“ řekl starosta Semerád.

Nabídka dřeva pomalu končí

Za minimální cenu 600 korun za kubík nabízí městys odprodej palivového dřeva. To bude prodáno zájemci, který nabídne vyšší cenu. Zájemci doručí své nabídky na úřad městyse v zalepené obálce označené „Nabídka prodej palivového dřeva – neotvírat“. Nabídka musí obsahovat jméno, příjmení a adresu žadatele, množství a nabízenou cenu za odkup dřeva. Nabídku lze podat přímo na úřad městyse v úředních hodinách pondělí a středa 14 – 17 hodin, prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@cerhenice.cz do 29. 4. 2020 do 16:30 hodin nebo vhozením do poštovní schránky na úřední desce před úřadem městyse do téhož data a hodiny. Záměr byl schválen zastupitelstvem na zasedání 14. 4. 2020.

Uzavírka v Plaňanech 1. 5. – 30. 6.

V souvislosti s chystanou uzavírkou komunikace II/329 v městysi Plaňany v termínu od pátku 1. května 2020 do úterý 30. června 2020 jsou přijata následující opatření pro provoz linek systému Pražské integrované dopravy:

Po dobu první etapy v termínu od 1.5.2020 do 24.5.2020
Z důvodu uzavření křižovatky silnic II/329 Fügnerova x II/329 Pražská X MK Fügnerova x MK Pražská bude autobusová linka PID 422 jezdící v trase Kolín – Kouřim – Český Brod ze zastávky Plaňany, Náměstí vedena kolem školy s následnou jízdou zpět ulicí Tyršova na komunikaci I/12 a dále ve směru Vrbčany. Po dobu výluky nebude obsluhovaná zastávka Plaňany,Žel.st. Autobusová linka 450 jezdící v trase Polní Voděrady – Plaňany – Vrbčany v současné době z důvodu uzavření škol není v provozu.

Po dobu druhé etapy v termínu od 25.5.2020 do 30.6.2020
Z důvodu trvající uzavírky komunikace II/329 ulice Fügnerova a současně již otevřené křižovatky s ulicí Pražská bude autobusová linka PID 422 bude vedena již dle pravidelné trasy ulicí Pražská s obsluhou zastávky Plaňany,Žel.st. V případě ukončení mimořádných opatření bude autobusová linka 450 vedena přímo MK ulice Pražská s následným odbočením vpravo na obchvatu Plaňan a dále vedena do obce Radim dle pravidelného stavu.

Další bohoslužba za Cerhenice

Záznam další bohoslužby v kostele sv. Jana Nepomuckého naleznete níže. „Požádal jsem pana faráře, aby ji tentokrát věnoval prosbě o to, aby se život v našem městysi již brzo vrátil k normálu. A samozřejmě: abychom všichni, kdo tu žijeme, zůstali živí a zdraví. Takové zdánlivě obyčejné, ale přitom tak důležité věci,“ řekl starosta Marek Semerád.

 

Prosebná mše v kostele sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích

Zveřejnil(a) Městys Cerhenice dne Sobota 18. dubna 2020

Rekonstrukce chodníků v ulici 9. května a Na Kopě

Rekonstrukce chodníků v ulici 9. května a Na Kopě v Cerhenicích

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011155

Realizací projektu dojde k rekonstrukci chodníků v městysi podél místních komunikací v ulicích 9. května a Na Kopě a jejich napojení na chodníky v ulici Nádražní a Na Vinohradech. Nově dlážděné chodníky budou bezbariérové. Na začátku ulice 9. května bude vybudován nový přechod pro chodce z důvodu přilehlé autobusové zastávky a zvýšeného pohybu chodců.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší v městysi Cerhenice a snížení zátěže na životní prostředí zvýšením bezpečné dostupnosti veřejné dopravy a snížením počtu používaných osobních vozidel.

Výstupem projektu je rekonstrukce chodníků s dlážděným povrchem, jejich bezbariérovost a vybudování přechodu pro chodce v místě zvýšeného pohybu osob vedoucí k zastávce autobusové přepravy.

Projekt „Rekonstrukce chodníků v ulici 9. května a Na Kopě v Cerhenicích“ je spolufinancován Evropskou unií.

Jak to bude s letošní poutí?

Zda se letošní cerhenická pouť uskuteční v tradičním termínu 17. května, je dnes velkou otázkou. Vedení městyse ale nechce obyvatele o tuto oblíbenou akci připravit. V závislosti na vývoji situace s pandemií koronaviru zvažuje alespoň miniprovedení poutě v letních měsících.

Zastupitelstvo bude on-line

Původně plánované aktuální zasedání zastupitelstva změnilo termín i podobu. Dle posledního výnosu vlády lze totiž v době nouzového stavu konat jen ty obecní zasedání, které se konají on-line, bez fyzické přítomnosti zastupitelů a veřejnosti. První on-line zasedání zastupitelstva v historii Cerhenic se tedy uskuteční po Velikonocích v úterý 14. dubna od 18:00 hodin. O technických podrobnostech budou jak zastupitele, tak i veřejnost informování v zákonné lhůtě 7 dní předem.