Stručné nedělní prohlášení k víkendovému dění v ulici Za Štěpnicí

Pan Hrdina – tuším, že je snad ze Šumperka – v pátek řešil svůj spor s developerem bytů v lokalitě Za Štěpnicí tak, že těmto obyvatelům zahradil nebezpečnými panely pěší zkratku ke svým domovům. Podotýkám, že ji používají již dlouhé měsíce.
Panely přitom byly instalovány ledabyle a narychlo a podle odborníků hrozilo, že mohou někoho ohrozit, spadnout a podobně.
Sám jsem viděl, jak přes ně lezou děti, tahají tam kola a snaží se je prostě nějak překonat.
Panely jsme – poté, co nám nikdo ze zainteresovaných nezvedal telefon, opatrně položili na zem, aby nikoho neohrožovaly, a pak jsme vyzvali obě strany, aby svůj spor řešily civilizovaně.
Tím jsem si vysloužil nadávky, osočování i trestní oznámení.
V hájení oprávněných zájmů obyvatel městyse Cerhenice však budu pokračovat i nadále. A řídit se budu zdravým rozumem a svým svědomím.
Podle posledních zpráv se obě strany sejdou ve středu. Tak snad…
starosta Marek Semerád

Beseda o budoucí podobě náměstí bude v říjnu

Beseda o budoucí podobě Náměstí Míru se odkládá na říjen. „Na základě připomínek občanů jsem uložil panu architektovi, aby ji přepracoval. Diskuse tedy proběhne již nad novou – aktuální – verzí. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se doposud zapojili,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Návrh revitalizace náměstí Míru

Městy připravuje revitalizaci náměstí Míru. Návrh studie od arch. Řezníka vycházel i z ankety mezi občany Cerhenic. Navíc návrh není žádné dogma, takže se na radnici těší na připomínky obyvatel. „Jakmile je shromáždíme, tak začneme projektovat,“ říká starosta Marek Semerád.

Podchod a komplikovaná historie jeho opravy

Modernizace železniční trati, která vede přes Cerhenice, pokračuje podle stanoveného harmonogramu a dobře. Samozřejmě nám vadí prach, hluk a enormní dopravní zátěž. Podchod je bohužel jiný příběh. Opakovaně nám byla přislíbena kompletní oprava, dokonce jsme s ředitelem Správy železnic řešili konkrétní prvky jako například, zda bude instalován výtah, nebo ne. Pak ale přišly volby a najednou bylo všechno jinak. Nakonec – po obrovských tahanicích, x dopisech, emailech a telefonech – je situace taková, že Správa železnic podchod KOMPLETNĚ opraví. Naše stanovisko: alespoň něco. Na obrázku je vizualizace snad poslední varianty nového stavu podchodu.
Hotovo má být do 31. 12. 2022. Slibuji, že na jeho opravě budeme trvat a i nadále se budeme snažit Správu železnic “obtěžovat” našimi požadavky.
Marek Semerád