Vandalové na Keltském hřišti

Obec má kamerový záznam a ještě potřebuje svědky. Čas pondělí 7. června odpoledne. „Pokud nám někdo pomůže odhalit pachatele, odměníme ho. 10 tisíc Kč z vlastní kapsy zaplatím každému, kdo pomůže vypátrat ty, co tohle dělají. Můj mobil: 605 28 38 08,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Tři velké projekty, které se vzájemně prolínají.

Revitalizace náměstí Míru. Na zastupitelstvu jsme schválili pořízení územní studie od architekta ing. Řezníka. Jeho úkolem je dát podobě naší návsi ještě lepší a spíše tradičnější ráz. Připraví 3 různé varianty včetně vizualizací, o kterých budeme diskutovat. Pokud to bude vypadat hezky, budeme se snažit na opravu získat dotaci.

Revitalizace potoku Káča! Ano – v Cerhenicích máme potok. Je však z velké části zatrubněný, pramení z Přeďáku, do otevřeného koryta přechází v lokalitě Za Štěpnicí, protéká cukrovarem a na hranicích našeho katastru a katastru Sokolče se vlévá do Výrovky. Obdrželi jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí na projekt jeho postupné obnovy. Ale jsme na úplném začátku. Řešit chceme hlavně špatné a nefunkční zatrubnění například u Zdeny Škopkové Svobodové, kde často stříká voda takovým způsobem, že to vypadá jako na Islandu. Pro potok hledáme novou trasu, protínat by měl tůň Hvězda a tento projekt bude také předmětem veřejné diskuze.

Oprava a dobudování dešťové kanalizace v Cerhenicích, respektive komplexní řešení dešťových vod s oběma předešlými projekty úzce souvisí. Všichni totiž víme, že když v Cerhenicích hodně zaprší, je to velký problém. Kanalizace je nefunkční, šachty propadlé, její významná část v bývalém cukrovaru ani není naše a tak dále. Dešťové vody proto chceme nyní řešit dvěma způsoby. Zaprvé vsakem a retencí – a to i na náměstí. A za druhé opravou stávající kanalizace, včetně jejího přeložení, abychom vodu svedli třeba právě do potoku Káča, respektive tůně Hvězda.

Závěrem: všechny tyto tři projekty jsou ve stadiu zrodu, prvotního projednávání a budou dlouho a veřejně diskutovány. Pokud bychom je chtěli realizovat, neobejdeme se bez spolupráce a podpory spoluobčanů.

I třeba jen proto, že budeme zasahovat či protínat řadu pozemků.

Jaký je na to váš názor?

Co by se dalo zlepšit?

Dejte nám vědět, když se něco porouchá, nebo máte nápad na zlepšení našich krásných Cerhenic. Nedávno jsme spustili službu Hlášení Rozhlasu, která má svou vlastní aplikaci, skrze kterou můžete dostávat důležité obecní informace (odstávky energií, změny ordinačních hodin, kulturní akce).
Na druhou stranu nás můžete informovat vy ohledně věcí, které je třeba zlepšit. Jsme rádi za každý podnět.
Děkujeme a přejeme krásný pátek.
Marek Semerád

Zasedání zastupitelstva

V pátek 28. května se od 18:00 hodin koná v environmentálním centru zastupitelstvo městyse.
Na programu je například:
👉Sběrný dvůr
👉Příměstské tábory
👉Situaci v MŠ – přijetí žáků
👉Opravu ulice Za Štěpnicí
👉Nový podchod
👉Parkování v obci
a další….

Pouť bude

Vedení městyse je domluveném s panem Bekem, že o víkendu 21. až 23. 5. 2021 proběhne v Cerhenicích pouť. Samozřejmě za předpokladu, že se od příštího pondělí 17. 5. bude dále rozvolňovat. „Zábavu pořádat nebudeme a u kolotočů se budou dodržovat přísná hygienická opatření. A v sobotu plánujeme ohňostroj,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Budeme mít nový podchod

Již více než rok vyjednává městys se Správou železnic o podobě nového podchodu, nástupišti i přístřešku pro kola. „Na novém podchodu jsme přitom trvali a jsme rádi, že se nám ho podařilo prosadit,“ říká starosta Marek Semerád. K vizualizaci “drážního architekta” městys samozřejmě očekává názory svých obyvatel. „Díky za spolupráci s realizační firmou Swietelski Rail, pomáhá nám,“ dodává starosta.

Obnovují se konzultace s právníkem

Od pondělí 3. května 2021 se obnovují pravidelné konzultační hodiny právního zástupce Cerhenic Mgr. Zdeňka Truhláře. Ten je k dispozici občanům v envicentru každé první pondělí v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. Pokud máte problém, přijďte. Nebo pište na email: pravnik@cerhenice.cz

U podchodu vyroste pěší zóna

U podchodu vzniká pěší zóna. Auta budou odkloněna do parkovacího domu, který by se měl otevřít už v pondělí. Radnice prosí všechny o respektování tohoto stavu, nelze zapomenout na dvě těžké nehody v těchto místech.

Přípravy ZUŠ pokročily

„Dnes jsme s panem ředitelem naší ZŠ Ivo Jelínkem, za vydatné pomoci Luďka Kinkala, odeslali na kraj a ministerstvo žádost o zřízení Základní umělecké školy Cerhenice. Děkuji oběma pánům za pochopení i pomoc,“ informoval starosta Marek Semerád. Městys má slušnou šanci, že jeho žádosti bude vyhověno. Kapacita plánované ZUŠ by měla být až 100 dětí a 5 učitelů.