Opravuje se ulice Za Štěpnicí

Městy plní sliby. „Poté, co jsme loni opravili komunikace v Cerhýnkách, jsme se letos přesunuli opět do Cerhenic. Na základě zastupitelstvem schváleného harmonogramu jsme se pustili do rekonstrukce komunikace Za Štěpnicí. Opravu provádí společnost FRFOL, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Snažíme se, aby dílo bylo hotové co nejdříve,“ informoval starosta Marek Semerád.

Úpravy zahradního hřiště

Městys začal s opravou Keltského (zahradního) hřiště. Některé staré – již zničené konstrukce – budou odstraněny a místo nich bude prostor doplněn o prvky dětského hřiště.  Vychází se tak vstříc maminkám, které po tom volají. „Zvažujeme také, že tam na léto otevřeme stánek s občerstvením.  Myslíte si, že je to dobrý nápad?“ ptá se občanů starosta Marek Semerád?

Aktuálně k opravě koridoru

Po jednání s vedením firmy Swietelski Rail, která opravuje železniční koridor, jsme pro snížení prašnosti v naší obci učinili následující kroky:
1) Do konce srpna 2022 bude veškerý materiál předrcen.
2) Nasazením nejmodernější techniky firma zkrátí drcení a recyklaci materiálu o jeden měsíc.
3) Swietelsky nasadil vůz na zkrápění materiálu i silnic v městysi a pravidelnou kontrolu prašnosti
Děkujeme za pochopení a prosíme, vydržte ještě.

Ukončení období déletrvajícího sucha

Hejtmanka Středočeského kraje v souladu s čl. 1 a 2 Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20.4.2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ukončuje období déletrvajícího sucha vyhlášené dne 24. března 2022 pro celé území Středočeského kraje.