Děti zazpívají seniorům pod okny

Domluvili jsme se s paní Kateřinou Losovou, že ve čtvrtek 16. prosince naši žáci 1. stupně vystoupí s hudebním programem pod okny klientů Centra sociálních služeb. Zároveň jsme se všechny přítomné rozhodli obdarovat žákovskými výrobky. Udělat všem seniorkám a seniorům alespoň malou adventní radost.
Snad se vše vydaří a všichni si to užijí!
Za ZŠ B. J. Dlabače
Jelínek Ivo

Zákaz návštěv v chráněném bydlení

Z důvodu výskytu onemocnění covid 19 v domě s chráněným bydlením žádá městys všechny obyvatele, aby po dobu karantény pečovatelský dům nenavštěvovali. „Domluvil jsem se s hygienou, že všichni obyvatelé chráněného bydlení budou v karanténě a budou ihned plošně testováni. Zároveň se pokusíme zajistit co nejdříve očkování,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Výlet pro seniory po stopách Gustava Frištenského

Výlet pro seniory po stopách Gustava Frištenského se uskuteční 2. 10. 2019, odjezd v 6 hodin od enviromentálního centra, návrat ve večerních hodinách. Navštívíme Muzeum olomouckých tvarůžků A. W. v Lošticích, Muzeum Litovel s komentovanou prohlídkou o G. Frištenském a Pivovar Litovel s prohlídkou a ochutnávkou piva. Přihlášky: Kateřina Losová 723 444 805. Počet míst je omezen.

Setkání ke Dni seniorů

Tradiční, ale přece jen o něco slavnostnější kavárnička pro seniory se uskutečnila v úterý v prostorách stacionáře při příležitosti Dne seniorů. Děkujeme pí. Polákové, p. Žižkovi, p. Růžičkovi a p. Kubíkovi za pěkný hudební doprovod a městysi za finanční příspěvek na občerstvení.

Jak jde život u pečovatelské služby

V roce 2017 jsme s našimi klienty hodně pekli a našimi domácími výrobky se připojovali k akcím městyse. Na jaře jsme pekli koláčky na Fit Cup, v červnu si klienti sami připravili občerstvení na Kavárničku, jak sladké, tak i slané. Na konci prázdnin jsme se zúčastnili rozloučení s prázdninami pořádaného enviromentálním centrem. Součástí akce byla soutěž o nejlepší buchtu. První cenu jsme sice nevyhráli, ale pečení jsme si náramně užili. Naše medové perníčky a cukroví jsme rozdávali během rozsvícení vánočního stromu, kde jsme také vybírali na pořízení invalidního vozíku pro našeho klienta. Podařilo se vybrat 4500,- Kč, což je polovina potřebné částky. O doplacení zbylé částky rozhodne v nejbližších dnech zastupitelstvo, aby mohla být kompenzační pomůcka pořízena a předána.

Během podzimu se uskutečnily dvě Kavárničky, jejichž výtěžek byl použit na zpříjemnění života seniorů a dětí z dětských domovů. Na přání pro seniory se vybralo celkem 500 korun. Za uvedenou částku jsme zakoupili glazuru pro seniory Života 90, kterou jsme osobně předali 22. 1. 2018 v sídle organizace. Na děti se vybralo 714 korun. Touto částkou jsme přispěli ke splnění přání sedmnáctiletému Pepovi s lehkou mentální retardací, který si přál horské kolo. Peníze jsme poslali prostřednictvím nadace Dejme šanci dětem, která pomáhá dětem z dětských domovů.
Již tradičně jsme se v říjnu v rámci měsíce seniorů zúčastnili akce pořádané Pečovatelskou službou Pečky Junioři seniorům s vystoupením Polabské Blaťanky a dětí ze ZUŠ Pečky.

Před prázdninami a vánočními svátky naše klienty navštívily děti ze ZŠ a MŠ Cerhenice. Ve školce jsme dětem pomohli ozdobit vánoční stromeček.

I nadále pokračuje v MŠ čtení dětem před spaním. Dvě babičky chodí jednou v týdnu číst dětem pohádky před spaním. Těší se jak děti, tak i babičky.

Bc. Kateřina Losová, vedoucí PS