Informace ze školní jídelny pro rodiče žáků ZŠ

Platba stravného na září 2023
Žáci, kteří se stravovali v minulém školním roce, budou přihlášeni ke stravování od 5. 9. 2023 (úterý).
Stravné zaplaťte prosím do 31. 8. 2023. Kdo stravné nebude mít uhrazené, 5. 9. oběd mít nebude.
Částku k platbě si můžete zjistit na www.strava.cz
Pokud nechcete čekat každý měsíc na vyúčtování, kolik máte platit, můžete si dát trvalý příkaz ve svém bankovním účtu, a posílat tak každý měsíc přibližnou částku. Na konci školního roku Vám přeplatky budou vráceny. Prosím neposílejte velké částky, nelze hradit stravné na celý školní rok najednou!
Přihlašování nových strávníků (prvňáčků):
Žáci, kteří se ve školní jídelně doposud nestravovali, musí jejich rodiče přijít do školní jídelny osobně přihlásit. Budou jim sděleny informace k placení, přihlašování a odhlašování stravy. Podepíší závaznou přihlášku ke stravování a zakoupí žákovi čip. Cena čipu je 130 Kč a žák ho bude mít po celou dobu školní docházky.
Přihlašování nových strávníků je 31. 8. 2023 (čtvrtek), 1.9.2023 (pátek) od 8.00 do 14.00 hod.
Další přihlašování od 4. 9. 2023! Případně se lze domluvit na e-mailu jidelna@cerhenice.cz
Jana Šedinová, vedoucí ŠJ

Informace ze školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Přihlašování, odhlašování a platba stravného na září 2023
Děti, které se stravovaly v minulém školním roce v MŠ a budou nadále navštěvovat MŠ, budou přihlášeny ke stravování od 4. 9. 2023
Stravné zaplaťte prosím do 30. 8. 2023
Částku k platbě si můžete zjistit na www.strava.cz jako nedoplatek.
Odhlašovat na www.strava.cz si můžete ten den do 7 hod. ráno, přihlašovat na další den se musí den předem do 14 hodin.
Odhlašování ráno do 7 hod provádějte pouze v případě nemoci dítěte, pokud víte předem, že dítě nebude přítomno v MŠ, odhlašujte ho prosím s časovým předstihem.
Přihlašování ke stravování nových dětí:
Rodiče, jejichž dítě MŠ doposud nenavštěvovalo, jsou povinni dítě přihlásit ke stravování v kanceláři ŠJ. Podepíší závaznou přihlášku o placení stravného a obdrží další informace ke stravování.
Přihlašování:
29. 8. 2023 (úterý), 31. 8. (čtvrtek) od 8. 00 do 14.00 hod.
Jana Šedinová, vedoucí ŠJ

Provoz školní jídelny v červenci a srpnu

Všem žákům a učitelům školní jídelna přeje krásné prázdniny. Pro ostatní strávníky bude vařit celý červenec + 14 dní v srpnu. Jsou to MŠ Cerhenice, MŠ+ ZŠ ABA, MŠ Dobřichov, ostatní strávníci z Cerhenic, Dobřichova a Peček. Dále příměstské tábory pořádané Městysem Cerhenice a letos poprvé i pro AQuaBella Baby Clup Poděbrady.
Na brigádu do školní jídelny přijdou dva letošní žáci z 9 . třídy.

Školní jídelna zve na 4. ročník Večeře ve školní jídelně

Tentokráte se trochu zaměříme na bezlaktózové suroviny a ochutnáme, jak mohou skvěle chutnat. Přizvali jsme šéfkuchaře, kteří nám některé suroviny nejen představí, ale zároveň je použijí při přípravě menu. Letošní ročník nebude servírovaná večeře, ale vše nabídneme formou rautu. Večer nám zpříjemní sopranistka Jana Veberová, která působí v nově vzniklé Základní umělecké škole v Cerhenicích. Při ochutnávce se můžete setkat s ředitelem ZŠ Mgr. Bc. Ivo Jelínkem.
Srdečně zveme a těšíme se na milé setkání!

Čtvrtý ročník večeře ve školní jídelně

I letošní jaro se uskuteční setkání rodičů, pedagogů a zaměstnanců jídelny při akci Večeře ve školní jídelně.
Tento ročník ochutnáte opět pomazánky, které se připravují pro děti do MŠ, v klasické podobě i bezlaktózové. Některé další pokrmy, opět v obou verzích. Případně bezlepkové moučníky.
Připravovat večeři budou kuchařky ŠJ ve spolupráci s odborníky – kuchaři, kteří Vám budou pokrmy vydávat.
Setkání bude neformální, celá večeře bude ve formě rautu.
Akce je plánovaná na 23. března, tj. ve čtvrtek, od 17 hodin.
Prodávat vstupenky se začnou 1. 3. 2023. Bližší informace budou k dispozici koncem měsíce února.