Stravování ve školní jídelně

Stravování ve školní jídelně na listopad bylo všem žákům ZŠ Cerhenice odhlášeno. I nadále mají nárok na dotovanou stravu. Pokud máte zájem o stravování, můžete si obědy přihlásit. Stravování bude uskutečňováno stejným způsobem jako před podzimními prázdninami.
Časy stravování ve ŠJ:
1.-3. tř 11. 30- 11.45 hod (dozor asistentek ZŠ)
4. -6. tř. 11. 45.- 12.00
7.-9. tř. 12. 00

Večeře ve školní jídelně se opět odkládá

Letošní „Večeře ve Školní jídelně“ se na jaře nemohla uskutečnit a ani do konce roku neuskuteční. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají nadále v platnosti. Kdo bych chtěl vstupenku vrátit, tak je to samozřejmě možné.
Letošní ročník měl být zaměřen na klasickou českou kuchyni, měli jste ochutnat, jak vaří naše kuchařky, při rautu jsme se těšili, že si s Vámi popovídáme. Školní jídelna měla být otevřená pro Vás! Večeře je přeložena na jaro 2021. Budeme se na Vás stále těšit!
ŠJ Cerhenice

Informace ke stravování žáků od nového školního roku

Ve školní jídelně pokračuje generální úklid. Tento týden jídelna provádí výmalbu kuchyně, opravují se sokly na stěnách, zárubně dveří budou natřeny novou barvou. Jídelna bude dezinfikována a připravena pro žáky ZŠ pro nový školní rok 2020/21. Od nynějška je spuštěn objednávkový systém na www.strava.cz. Rodiče již obdrželi na mail potřebné informace. Žáky 1. třídy musí rodiče přijít osobně přihlásit, podepsat přihlášku ke stravování a zakoupit výdejní čip. Letošní rok jsou nové barvy čipů (šedá pro chlapce, růžová pro holčičky) a tvar mají jako kapka. Přihlašovat se můžete od úterý 25. 8. 2020 od 8 do 14 hodin. Další dny: středa, čtvrtek, pondělí 31.8. Další informace na jidelna@cerhenice.cz nebo na telefonu 321 793 374.

Stravování žáků v jídelně v době Covid 19

Příchody žáků do školní jídelny a stravování od 25. 5. 2020, bude uskutečněno za přísných hygienických opatření.

Žáci budou vstupovat do školní jídelny po daných skupinách, a v rozestupech 2 m. Po usazení 1. skupiny přijde s časovým odstupem 2. skupina, která bude usazena v odděleném prostoru jídelny. Odcházet z jídelny budou žáci tak, jak do jídelny přicházeli, tzn. po skupinách.

11. 30 1. skupina 5. třída

11. 35 2. skupina 4. třída

11. 50 – 11. 55 dezinfekce jídelny

11. 55 3. skupina 3. třída

12. 00 4. skupina 2. třída, která nepůjde do školní družiny

12. 20 – 12. 25 dezinfekce jídelny

12. 25 5. skupina 1. tř.+ 2. tř. (půjdou do školní družiny)

12. 30. 6. skupina 9.třída

12. 45 – 13. 00 dezinfekce jídelny

Rodičům je vstup do školní jídelny zakázán.

V případě nemoci žáka (1. den nepřítomnosti ve školském zařízení) je výdej oběda přes výdejní okénko pouze v čase 10.50 – 11.00 hodin.

Provoz školní jídelny od 25. května

Školní jídelna je připravena pro stravování žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 za přísných bezpečnostních opatření.
Budeme žákům vařit teplou plnohodnotnou stravu.
Žáci budou do budovy přicházet ve skupině max. 15 žáků a budou mít na obličeji ochrannou roušku. Nejprve si umyjí ruce a použijí dezinfekční gel. U výdejního pultu obdrží talíř s polévkou, hlavním chodem, nápoj a příbor. Usednou si ke stolu (každý žák musí sedět samostatně u jednoho stolu). Sundají si roušku a odloží ji do sáčku. Po zkonzumování oběda si opět nasadí roušku a odejdou z jídelny.
Zaměstnankyně školní jídelny provedou dezinfekci výdejního pultu, všech stolů, židlí. Dále bude provedena dezinfekce všech klik a toalet. Poté přijde do jídelny další skupina max. 15 žáků. Skupiny žáků budou určeny v
základní škole a budou vstupovat do jídelny v předem určený čas.
Do školní jídelny není povolen vstup rodičů.
Pravidla pro stravování budou neměnná!
Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí, mohou se přihlásit na www. strava.cz.
Stravné uhraďte, jen pokud nemáte přeplatky.

Níže – pokyny vydané MŠMT.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
 Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:
• Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
• Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou
si ani příbory.
 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé
rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Pouťové překvapení pro seniory

Tak jako každý rok měla k nám dnes přijet pouť. Letos však poprvé (žiju tady od narození – stejně jako moji rodiče – a nic podobného nepamatuji já ani oni) vůbec nepřijede. Důvod je prostý: koronavirus a různá omezení, která přináší. Jsme domluveni s provozovatelem atrakcí panem Bekem, že si náhradní pouť uděláme o prázdninách. Malé překvapení jsme ve spolupráci se školní jídelnou připravili pro všechny seniory nad 70 let. Snad budou potěšeni. A už teď děkuji Janě Šedinové, že můj crazy nápad podpořila.

Marek Semerád

Jaký? Voňavé, slaďoučké koláče – tvarohové, makové….

Fungování školní jídelny

Školní jídelna nadále zajišťuje stravování pro mateřské školky při zvýšeném hygienickém opatření. Vstup do jídelny mají pouze zaměstnanci MŠ pro výdej gastronádob a zaměstnanci ZŠ v rámci závodního stravování. Veřejnost má vstup do jídelny zakázán. Výdej jídel pro veřejnost je pouze s sebou přes výdejní okénko.