Přípravy na vánoční jarmark

Přípravy na vánoční jarmark jsou v plném proudu také v základní škole. A je jasné, že se příchozí mají na co těšit. Jarmark vypukne 2. prosince v 16 hodin, hned po zahájení vystoupí děti ze školy a školky, strom se slavnostně rozzáří v 17 hodin.

Adventní zájezd je třeba zaplatit do 23. 11.

Vážení a milí účastníci zájezdu,

den našeho ADVENTNÍHO ZÁJEZDU se blíží, proto prosím všechny z Vás, kteří neuhradili částku (499 Kč), aby během příštího týdne zaplatili. Jestliže neuhradíte do pátku 23. 11., budou osloveni náhradníci. Bližší informace na jelinek@skolacerhenice.cz, příp. v ředitelně základní školy. Vyrazíme ve čtvrtek 6. prosince v ranních hodinách, a to v 6:30 hod., místo odjezdu bude upřesněno. V den odjezdu také dostanete potvrzení o platbě zájezdu i úhradě Vašeho pojištění, které činí 20 Kč na osobu.

Na shledání s Vámi se těší

Ivo Jelínek

Na advent se pojede do Drážďan

Milí rodiče, vážení prarodiče, přátelé školy,

v říjnu jsme Vás vyzvali, abyste formou komentářů přispěli svým názorem, kam byste se rádi podívali na ADVENTNÍ ZÁJEZD 2018. Děkujeme všem, kteří tak učinili a pomohli nám v nesnadném rozhodování. Nakonec ze všech hlasů, které se k nám dostaly, vzešly Drážďany. Vyrazíme ve čtvrtek 6. prosince. Přihlášení, prosím, směřujte do ředitelny školy – případně pište na jelinek@skolacerhenice.cz. Uvádějte jméno, příjmení, datum narození. Pojedeme tehdy, pokud se naplní autobus. Děti musí jet v doprovodu zákonného zástupce, příp. jiné dospělé osoby (babičky, dědečka, tetičky, strýčka atp.)

Doufám, že se společně naladíme na tu pravou vánoční atmosféru a užijeme si klidný předvánoční čas bez spěchu a stresu…

Za Základní školu B. J. Dlabače Cerhenice
Jelínek Ivo