O prázdninách je ve škole čilý ruch

Zatímco žáci prožívají své nezapomenutelné zážitky během prázdnin a učitelé čerpají novou energii na zasloužené dovolené, na základní škole probíhají údržbářské práce všeho druhu, gruntuje se (černá schodiště se díky paní uklízečce Hlaváčkové změnila k nepoznání), stěhuje se nábytek kvůli lepší prostornosti, tvoří se nové zázemí našeho ICT technika pana Kyncla, vylepšuje se design ve třídách – příští týden se začne bílit (děkujeme panu Orgonoňovi), no a nové vedení se pustilo do archivace; procházíme, třídíme a ukládáme veškeré písemnosti, zkrátka pořádek v dokumentech, jak má být! A abych nezapomněl, karty v podobě úvazků a rozvrhů jsou již definitivně rozdané. Přeji všem příjemný zbytek l-e-l-k-o-v-a-c-í-ch dní a brzy na viděnou!

Ivo Jelínek

Zahradní slavnost

Krásnou, dojemnou atmosféru vystoupení žáků 1. stupně, odměňování žáků a šerpování deváťáků při příležitosti zahradní slavnosti v základní škole si můžete připomenout prostřednictvím fotografií v sekce „galerie“

Hezké prázdniny!

Krásné prázdniny a dovolenou plnou pohody, odpočinku, sluníčka, čisté vody a svěžího vzduchu našim žákům, jejich rodičům, zaměstnancům a příznivcům školy

přeje

Mgr. Anna Vojáčková & Bc. Ivo Jelínek

vedení ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice

Konec školního roku přináší změny

Při příležitosti konce školního roku bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům našich školských zařízení – základní školy, mateřské školy, školní jídelny,“ říká starosta Marek Semerád s tím, že po celý školní rok si tyto organizace vedly skvěle. „Děkuji také zaměstnancům speciální mateřské školky ABA pro děti s autismem. Obdivuji jejich nasazení a trpělivost. Tady děkuji nejen jako zřizovatel (školku nezřizuje obec, ale spolek Vulnus Curare), nýbrž i jako rodič,“ dodává.

Zatímco ředitelky MŠ Anna Hrudková i speciální MŠ Petra Janečková Málková, stejně jako vedoucí školní jídelny Jana Šedinová pokračují dále, paní ředitelka ZŠ Anna Vojáčková požádala z vážných osobních důvodů o uvolnění z funkce, do které byla jmenována po loňském konkurzu. Situace ji bohužel neumožňuje na cerhenické škole ani učit. „Držím jí palce, aby všechno zvládla, a především jí děkuji za úžasnou práci a nasazení na naší škole,“ uvedl starosta Semerád.

Od nového školního roku bude jmenován ředitelem pan Ivo Jelínek, dosavadní zástupce paní ředitelky. „Je to velmi šikovný, mladý a schopný člověk, který má naši plnou podporu. Přeji mu ve funkci úspěch,“ zakončil starosta s přáním hezkých prázdnin všem.

Cerhenická škola bodovala v Kolíně

Zástupci žáků 9. třídy se zúčastnili soutěže staveb z vlnité lepenky Modelumpus 2019 pořádané SOŠ a SOU stavební v Kolíně. Konkurence byla veliká a mezi 22 modely se jim podařilo získat 2. místo. A to jak v kategorii hodnocené odbornou porotou z řad učitelů, tak i v kategorii hodnocené žáky. Gratulace patří Tereze Novákové, Kateřině Turnerové, Tereze Nykodymové a Tomáši Prachařovi.