Školní poradenské pracoviště v ZŠ B. J. Dlabače

Základní škola B. J. Dlabače Cerhenice oznamuje zřízení ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (ŠPP).
ŠPP poskytuje speciálně-pedagogickou poradenskou pomoc žákům & zákonným zástupcům & učitelům.
Pracovníci ŠPP:
Školní speciální pedagog (vedoucí ŠPP): Mgr. Markéta Hájková, e-mail: hajkova@skolacerhenice.cz
Školní speciální pedagog se věnuje práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami / specifickými poruchami učení (SPU), prevenci a diagnostice speciálně vzdělávacích problémů u žáků, pedagogické intervenci, předmětu speciálně pedagogické péče a poskytuje poradenskou a informační činnost zákonným zástupcům těchto žáků.
Školní výchovný poradce: Mgr. Sylva Rosenbaumová, e-mail: rosenbaumova@skolacerhenice.cz
Školní výchovný poradce se věnuje problematice vzdělávání dětí s výchovnými problémy, prevenci a diagnostice výchovných problémů u žáků, poskytuje poradenskou, metodickou a informační činnost žákům a jejich zákonným zástupcům. Poskytuje také kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní dráze žáků.
Školní preventista patologických jevů: Bc. Hana Kvasilová, e-mail: kvasilova@skolacerhenice.cz
Školní preventista patologických jevů se věnuje žákům nebo jejich zákonným zástupcům při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků (agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus, domácí násilí, intolerance, rasismus, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, gambling, sexuální rizikové chování aj.). Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci.
Školní poradenské pracoviště je Vám od nového školního roku 2020/2021 plně k dispozici.

Začal nový školní rok

První zářijový den usedli opět do školních lavic žáci naší základní školy, samozřejmě včetně prvňáčků. „Hned potom, co jsem zařídil úkol vyplývající z mojí nejdůležitější funkce: tedy funkce otce, a odvedl svoji dceru do naší Abaškoly, přivítal jsem další prvňáčky v naší Základní škole B. J. Dlabače. Popřál jsem jim i paní učitelce jediné: aby se jim u nás ve škole líbilo a aby si školní rok užili… Řekl bych, že si moje slova vzali k srdci,“ uvedl starosta Marek Semerád. Fotografie z prvního školního dne naleznete v sekci Galerie.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, milí žáčci – prvňáčci,

sejdeme se v úterý 1. 9. v 7:45 hod. před hlavním vchodem školy. V 7:50 hod. začne slavnostní uvedení prvňáčků do školy. Informační schůzka pro rodiče se bude konat v tentýž den od 8:45 hodin, tam se dozvíte všechny potřebné informace. O děti bude postaráno, počkají na Vás v družině s paní vychovatelkou.

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, pište na e-mail: jelinek@skolacerhenice.cz, vše Vám rád zodpovím.

Roušky v prostorách školy povinné nejsou, pouze dobrovolné.

Přejeme šťastné vykročení!

Těší se na Vás

Marek Semerád, starosta městyse

Ivo Jelínek, ředitel školy

Kamila Strnadová, třídní učitelka a Helena Výborná & Kamila Zajíčková, vychovatelky

Kladné ohlasy na indiánský tábor

Velice děkujeme za všechny kladné ohlasy na indiánský tábor, který se jako první z příměstských táborů uskutečnil od 20. do 24. července. Na příští rok už máme vymyšlené další téma, takže se již nyní můžete těšit na zajímavá dobrodružství! Všem dětem školou povinným přejeme SUPROVÝ i druhý prázdninový měsíc!

Základní škola Cerhenice

Slavnostní rozloučení se školním rokem 2019/2020

Hudební vystoupení žáků 1. stupně, šerpování deváťáků a odměňování žáků (básnická soutěž Cerhenická sedmikráska & celoroční sběr papíru).

H-E-Z-K-É P-R-Á-Z-D-N-I-N-Y!

Krásné prázdniny a dovolenou plnou pohody, odpočinku, sluníčka, čisté vody a svěžího vzduchu našim žákům, jejich rodičům, zaměstnancům a příznivcům školy

přeje

Bc. Ivo Jelínek & Mgr. Jana Truhlářová

vedení ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice

(fotografie z akce naleznete v sekci galerie)

Seznamovací akce pro nově nastupující prvňáčky

Seznamovací akce pro nově nastupující prvňáčky kvůli nejistému počasí proběhla v tělocvičně, kde se děti a rodiče seznámili s vedením školy, s budoucí třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny. Stále ještě předškoláci se ukázali jako velmi živé, veselé a nebojácné děti, které jsou ve škole ihned jako doma. Milí prvňáčci, užijte si ve zdraví a se spoustou legrace letní prázdniny a prvního září nezapomeňte ráno vykročit pravou nohou! Těšíme se na vás!

Základní škola Cerhenice

Deváťáci se rozloučí slavností

Žáci 9. ročníku chystají slavnostní ukončení své školní docházky. Součástí tohoto mimořádného dopoledne bude hudební vystoupení žáků I. stupně a vyhlášení školních soutěží za uplynulý školní rok. Kdy? 30. 6. od 9:30 hodin v ZŠ