Jak si zajistit vstupenky na Školní ples

Rádi bychom Vás jménem školy pozvali na náš druhý Školní ples 11. února. Předprodej vstupenek zajišťuje paní učitelka Holá, v případě zájmu ji, prosím, kontaktujte. Nákup lístků je možné rozhodně zajistit i přes děti. Občerstvení (včetně široké nabídky chutného pitiva) samozřejmě zajištěno. Nebude chybět bohatá tombola. Začínáme ve 20:00 hodin a těšíme se na Vás.
ZŠ Cerhenice

Sponzorský dar od Výzkumného ústavu železničního pomůže škole

Obdrželi jsme od Výzkumného ústavu železničního sponzorský dar v hodnotě 250 000 Kč. Děkujeme za zprostředkování městysi Cerhenice (v zastoupení pana starosty Marka Semeráda). Taktéž velice děkujeme samotnému VUZu za finanční dar, kterého si vážíme a už nyní se porozhlížíme po nových učebních a didaktických pomůckách do vyučovacích hodin fyziky a chemie.

Pololetní vysvědčení

Už v úterý 31. ledna 2023 si žáci základní školy převezmou výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Pro prvňáčky to bude den významný a slavnostní, dostanou totiž svůj první výpis. Pro nejstarší žáky to bude naopak výpis poslední, navýsost důležitý, poněvadž i v tomto pololetí se souhrnný průměr známek počítá k přihlášce na střední školy.

Žáci splnili přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata

5. třída Základní školy Cerhenice se zapojila do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Vybrala přání paní Jaroslavy ze Senior centra v Kolíně. Přála si tvořivé puzzle. Podařilo se vybrat 1071 korun, za které škola pořídila nejen vysněný dárek, ale také výtvarné potřeby na tvoření pro ostatní seniory. Děti vyrobily také přáníčka a vánoční ozdoby. Milé setkání se seniory bylo obohacené o povídání a společné zpívání.

Vánoční přání ze ZŠ

Třídy I. 🎄, II. ❄️, III. ☃️, IV. 🎁, V. 🎄, VI. ❄️, VII. ☃️, VIII. 🎁, IX. 🎄 & jejich třídní učitelky 👩🏻‍🏫, netřídní učitelé 👩🏻‍🏫🧑🏼‍🏫, asistentky pedagoga 👩🏼‍💼, vychovatelky ze ŠD 👱🏻‍♀️, pracovnice školního poradenského pracoviště 👩🏼, provozní zaměstnanci 👩🏻👦🏼 a vedení školy 💝 přejí Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních 🌟, pevné zdraví 🩺 a úspěšné vykročení 🦶🏻 do nadcházejícího roku 2023, ve kterém i nadále budeme naplňovat 👉 vize i cíle 👈 naší školy 🤩.

Nové židle pro žáky cerhenické základní školy

Konečně dorazila další várka nových židlí pro žáky naší školy.  Židle pro 2. stupeň byly zakoupeny z mimořádného příspěvku od zřizovatele, kterému za finanční příspěvek mnohokrát děkujeme. Židle pro žáky 1. stupně budou postupně obnovovány dle finančních možností. Nyní ještě do konce roku chystáme pořídit interaktivní tabuli našim prvňáčkům, kteří jako jediní touto inovativní didaktickou pomůckou ve své kmenové třídě nedisponují.
ZŠ Cerhenice

Žáci tvořili na vánoční výstavu

Žáci a žákyně základní školy během projektového dne s názvem vánoční tvoření vyrobili pěkné výrobky, které bude možné obdivovat a třeba i zakoupit na výstavě, která se uskuteční před rozsvícením vánočního stromu v neděli 27. listopadu.

Děti ze ZŠ podarovaly pejsky v útulku

Projektový den v přírodě strávila 4. a 5. třída v Kolíně. Nejprve žáci prozkoumali faunu Kmochova ostrova a obdivovali barvy podzimu. Poté se vydali do Psího útulku Alíkov na domluvenou návštěvu. Žáci donesli dobroty a hračky, seznámili se s chodem útulku a vyvenčili jednoho z pejsků. Cesta zpět po naučné stezce lesopark Borky byla zajímavá. Vycházku zakončili u medvědů od Kolína. Den se povedl, počasí vyšlo skvěle.