Pozvánka na předprázdninovou párty

Předprázdninovou párty se uskuteční 30. června 2022 pod širým nebem na pozemku mezi školou a jídelnou. Po slavnostním předání vysvědčení přijde na řadu občerstvení. Samozřejmě nebude chybět hudba, balónky a zmrzka. Snad nám bude přát počasí a užijeme si veselý  poslední školní den.

Za tým jídelny a školy zvou
Jana Šedinová & Ivo Jelínek
ředitelé příspěvkových organizací městyse

Prvňáčci v knihovně

Dne 7. 4. 2022 navštívili žáci první třídy cerhenickou knihovnu, aby si prohlédli její prostory, dozvěděli se několik zajímavých informací a na základě vlastních zájmů si prohlédli knižní tituly. Následně plnili úkol, v němž měli výtvarně ztvárnit svoji vlastní představu o knize, na které by si tzv. smlsli. Výtvarný úkol poté prezentovali svým spolužákům. V závěru návštěvy měli možnost pohrát si v herní místnosti pro děti, jež je součástí knihovny.
Velké poděkování patří paní Jitce Semerádové za realizaci této akce i přípravu pohoštění pro děti.
Klára Růžičková, učitelka 1. třídy

Situace v základní škole

Vážení rodiče,
jak možná víte, od včerejšího dne je uzavřen II. stupeň z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (vysoká absence vyučujících).
Od dnešního dne začíná být nemilá situace i na 1. stupni, kde dnes onemocněly další 3 kolegyně. I. stupeň zatím zavírat nebudeme; vím, že by to většině z Vás zkomplikovalo situaci, nicméně Vás prosím o shovívavost — třídy budou spojeny a výuka bude probíhat dohromady. Absence žáků v některých třídách přesáhla již 50 %, takže i toto je důvodné.
Věřím, že se situace i s blížícím se jarem brzy zlepší a konečně se vrátíme do normálního režimu.
Děkuji Vám všem za pochopení, nadhled
a přeji hodně zdraví.
Jelínek Ivo, ředitel školy

Děti zazpívají seniorům pod okny

Domluvili jsme se s paní Kateřinou Losovou, že ve čtvrtek 16. prosince naši žáci 1. stupně vystoupí s hudebním programem pod okny klientů Centra sociálních služeb. Zároveň jsme se všechny přítomné rozhodli obdarovat žákovskými výrobky. Udělat všem seniorkám a seniorům alespoň malou adventní radost.
Snad se vše vydaří a všichni si to užijí!
Za ZŠ B. J. Dlabače
Jelínek Ivo