Projektový den s názvem Na vzduchu

Projektový den s názvem Na vzduchu čeká základní školu ve středu 11. 9. Všichni žáci naší školy se seznámí se životem vybraných opeřenců, a to formou besedy s „živou ukázkou“ poštovních holubů, exotického ptactva i dravců (včetně předvedení jejich letu a výcviku); výklad bude samozřejmě doplněn informacemi o životě i nejzajímavějších vlastnostech ptáků.

Den proběhne ve spolupráci se Školní jídelnou Cerhenice, která tento den pro žáky školy připraví oběd formou PÁRTY. Stravování proběhne venku, N-A V-Z-D-U-CH-U, na pozemku mezi školou a školní jídelnou. Na děti čekají vybrané dobroty, zmrzka i další překvapení!

Prožijeme tak společně strávený čas pod širým nebem, čerstvý vzduch bude všude kolem nás a my si zpříjemníme začátek školního roku!

Joo, a nebudou chybět balonky… a bude hrát hudba. Co by to bylo za PÁRTY bez písniček?

Těšíme se!

Ivo Jelínek, ředitel školy & Jana Šedinová, vedoucí ŠJ

První školní den

Základní škola zahájila nový školní rok. Největší událost to byla samozřejmě pro prvňáčky. Fotografie ze slavnostního začátku školy si můžete prohlédnout v sekci galerie.

Přípravný týden ve škole

Velice děkujeme všem zúčastněným, tj. třídním učitelkám, netřídním pedagogům, vychovatelkám, asistentkám pedagoga za jejich nasazení, přípravu a krásné výzdoby prostor školy – chodby, třídy, učebny, družina vypadají nádherně! Poděkování patří i panu školníkovi a paním uklízečkám!

Informace pro rodiče prvňáčků

Rodiče a žáci první třídy základní školy se sejdou v pondělí 2. 9. v 7:45 hod. před hlavním vchodem školy. V 7:50 hod. začne slavnostní uvedení prvňáčků do školy. Informační schůzka pro rodiče se bude konat v tentýž den od 9:00 hodin, tam se dozvíte všechny potřebné informace. O děti bude postaráno, počkají na Vás v družině s paní vychovatelkou.

Přejeme šťastné vykročení!

Těší se na Vás

Marek Semerád, starosta městyse

Ivo Jelínek, ředitel školy

Petra Točíková, třídní učitelka a Helena Výborná, vychovatelka

O prázdninách je ve škole čilý ruch

Zatímco žáci prožívají své nezapomenutelné zážitky během prázdnin a učitelé čerpají novou energii na zasloužené dovolené, na základní škole probíhají údržbářské práce všeho druhu, gruntuje se (černá schodiště se díky paní uklízečce Hlaváčkové změnila k nepoznání), stěhuje se nábytek kvůli lepší prostornosti, tvoří se nové zázemí našeho ICT technika pana Kyncla, vylepšuje se design ve třídách – příští týden se začne bílit (děkujeme panu Orgonoňovi), no a nové vedení se pustilo do archivace; procházíme, třídíme a ukládáme veškeré písemnosti, zkrátka pořádek v dokumentech, jak má být! A abych nezapomněl, karty v podobě úvazků a rozvrhů jsou již definitivně rozdané. Přeji všem příjemný zbytek l-e-l-k-o-v-a-c-í-ch dní a brzy na viděnou!

Ivo Jelínek

Zahradní slavnost

Krásnou, dojemnou atmosféru vystoupení žáků 1. stupně, odměňování žáků a šerpování deváťáků při příležitosti zahradní slavnosti v základní škole si můžete připomenout prostřednictvím fotografií v sekce „galerie“