Vyřazené knihy pro školu do sběru

Základní škola velice děkuje Knihovně Cerhenice za poskytnutí vyřazených knih do sběru papíru. Škola tak získá nějaký ten peníz navíc např. na odměny pro žáky a zároveň recyklací starých knih chrání životní prostředí.

Blíží se vysvědčení

Už tento čtvrtek obdrží nejmladší žáci základní školy vysvědčení. Pro některé to bude jejich první. Ostatním žákům  budou ve webové aplikaci Bakaláři odtajněny známky z jednotlivých předmětů. Ale o své vysvědčení nepřijdou,  jakmile bude opět umožněna prezenční výuka, dostanou jej také.

Škola má nové hřiště

9. prosince jsme u nás přivítali představitele z Výzkumného ústavu železničního, p. Martina Bělčíka a p. Miloše Klofandu, aby s p. ředitelem Ivem Jelínkem podepsali darovací smlouvu na realizaci školního hřiště. Školní hřiště vybudovala firma Bonita. Děti se mohou těšit na různé herní prvky, a zpříjemnit si tak např. činnost ve školní družině.

Škola děkuje VUZ za sponzorský dar i panu řediteli Jelínkovi za nápad vybudovat takové hřiště, které na pozemku ZŠ chybělo. Všichni doufáme, že se žákům bude nové školní hřiště s různými herními prvky líbit.

Za pořízené fotografie děkujeme paní vychovatelce Heleně Výborné.

ZŠ Cerhenice

Novinky ze ZŠ

Vážení a milí rodiče,
rád bych Vám připomněl, že příští týden v pondělí 26. 10. a v úterý 27. 10. jsou vyhlášeny tzv. volné dny a distanční výuka neprobíhá. Následuje státní svátek 28. října a podzimní prázdniny 29. 10. (čtvrtek) a 30. 10. (pátek).
Máme za sebou 8 dní distančního způsobu vzdělávání. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za součinnost a hlavně za to, že děláte při svých každodenních aktivitách maximum pro to, aby se děti vzdělávaly.
Návrat do škol se, bohužel, v brzkých týdnech neočekává – zatím nemáme přesné informace, ale vypadá to, že děti do školy nenastoupí. S kolegy řediteli děláme maximum, aby se do školy v prvních listopadových týdnech vrátili alespoň žáci 1. a 2. ročníku, ti nejmenší, jelikož tam je proces distančního vzdělávání nejtěžší. Samozřejmě Vás budu o dalším vývoji a podrobnostech informovat.
Začátkem listopadu dojde k nastavení fixních online hodin a budeme se snažit, aby byl pro Vás celý proces co nejjednodušší. Kdybyste mi chtěli napsat Vaše postřehy, jakékoliv podněty, poznámky, komentáře, nápady – budu rád. Netvrdím, že splním vše, co mi napíšete, ale slibuji, že o Vašich názorech popřemýšlím a zvážím je. Pokud by tam byly věci, které mohu ovlivnit, určitě stojí za to napsat je. Pište, prosím, na můj e-mail, příp. na Bakaláře.
Od paní učitelek mám zprávy, že se děti zapojují, aktivně pracují, snaží se. Je to ale i Vaše zásluha! Proto Vám patří poděkování za nasazení, se kterým k výuce přistupujete. Čekají nás ještě náročné týdny, ale pevně věřím, že všichni společně to zvládneme!
Vám i dětem přeji dny plné odpočinku a procházek barevnou podzimní přírodou!
Mějte se hezky.
Srdečně Vás všechny zdraví
Jelínek Ivo
P.S. A nezapomeňte dětem zprostředkovat prázdninovou soutěž – vizte níže.
Milé maminky, milí tatínci,
zprostředkujte Vašim dětem informaci, že po dobu podzimních volných dní (během příštího týdne) se bude SOUTĚŽIT. 🏆
Úkol bude jednoduchý:
1. Pusť si video s písničkou (třeba i několikrát za sebou). 🎶
2. Dokážeš napsat, o jakých pohádkových postavách se v písničce zpívá? Pokud to ještě napsat nedokážeš – popros maminku, tatínka, babičku, dědečka, sourozence… – rádi napíšou to, co jim nadiktuješ.
👸👑🧸
3. Jednu pohádkovou postavu si vyber a nakresli.
🖼🎨📝
4. Vše pak zašli na e-mail: jelinek@skolacerhenice.cz do soboty 31. října.
💻📤
5. Čekej na odměnu. Každý účastník bude odměněn a na první tři (nejúspěšnější) řešitele čeká věcná odměna!
🎁
6. A to se vyplatí!!!
Pojďte si zpříjemnit podzimní dny – těšíme se, milé děti, na Vaše odpovědi a obrázky.

Informace k formě vzdělávání distančním způsobem na ZŠ

Vážení a milí rodiče, srdečně Vás zdravím,
během tohoto týdne obdržíte informace o distanční výuce – do konce tohoto týdne bude probíhat v tzv. offline podobě, tzn. samostudiem a plněním úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů, od příštího týdne bychom zařadili i výuku online přes komunikační platformu.
Vše bude včas zasláno od paní učitelek třídních nebo vyučujících, kteří vyučují daný předmět v konkrétní třídě.
Pokud se Vám stane, že by se děti nemohly online výuky účastnit, omluvte je učiteli daného předmětu jako v případě nepřítomnosti ve škole (nemoc, návštěva lékaře atd.). Třídní učitel pak následně nepřítomnost omluví. Omluvená absence se žákovi započte do celkové absence v daném pololetí. Omluvená absence NEmůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Základní rámec omlouvání = omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. Pokud je žák nemocný, a nemůže tak plnit ani zadané úkoly, také jej, prosím, omluvte.
Pokud se sourozencům stane, že se online výuka překrývá na I. a II. stupni nebo i v případě stupně jednoho, omluvte je vyučujícímu – budeme s tím počítat. Jak jsem avizoval na úvodních třídních schůzkách, nelze zabezpečit online výuku tak, aby se NIKDY NIC nepřekrývalo.
Informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy) zatím známy nejsou. Pokud nějaký tiskopis naleznete a budete chtít něco potvrdit, samozřejmě tak učiním. V neoficiálním zdroji se uvádí, že ošetřovné pro rodiče škola tentokrát nepotvrzuje (stačí, když rodič podepíše čestné prohlášení), ale stoprocentně toto tvrzení potvrdit nemohu.
Je to pro Vás i pro nás náročná situace, jsme si vědomi toho, že přicházíme o to nejcennější – o osobní přítomnost a smysluplnou interakci těch, s kterými jsme rádi. Na druhé straně pevně věříme, že je to pro zachování zdraví celé naší společnosti. A to je nyní určitě to nejdůležitější.
Věřím, že i toto období zvládneme skvěle. Ve škole nám budou děti chybět. Všichni doufáme, že se 2. listopadu opět shledáme.
Jelínek Ivo, ředitel školy

Dýňování v základní škole

V úterý 27. října proběhne na základní škole dýňování. Děti budou celé dopoledne vyřezávat, dlabat a zdobit dýně. Ze všech výtvorů škola uskuteční na celém svém pozemku výstavu. Zavítat do školy bude možné kdykoli od středy 28. října a během podzimních prázdnin si „dýňovou stezku“ projít. Vyrazíte na procházku a najdete si svého favorita? Jistě budou krásné, povedené (a také trochu strašidelné) jako minulý rok…

Základní škola Cerhenice

Školní poradenské pracoviště v ZŠ B. J. Dlabače

Základní škola B. J. Dlabače Cerhenice oznamuje zřízení ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (ŠPP).
ŠPP poskytuje speciálně-pedagogickou poradenskou pomoc žákům & zákonným zástupcům & učitelům.
Pracovníci ŠPP:
Školní speciální pedagog (vedoucí ŠPP): Mgr. Markéta Hájková, e-mail: hajkova@skolacerhenice.cz
Školní speciální pedagog se věnuje práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami / specifickými poruchami učení (SPU), prevenci a diagnostice speciálně vzdělávacích problémů u žáků, pedagogické intervenci, předmětu speciálně pedagogické péče a poskytuje poradenskou a informační činnost zákonným zástupcům těchto žáků.
Školní výchovný poradce: Mgr. Sylva Rosenbaumová, e-mail: rosenbaumova@skolacerhenice.cz
Školní výchovný poradce se věnuje problematice vzdělávání dětí s výchovnými problémy, prevenci a diagnostice výchovných problémů u žáků, poskytuje poradenskou, metodickou a informační činnost žákům a jejich zákonným zástupcům. Poskytuje také kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní dráze žáků.
Školní preventista patologických jevů: Bc. Hana Kvasilová, e-mail: kvasilova@skolacerhenice.cz
Školní preventista patologických jevů se věnuje žákům nebo jejich zákonným zástupcům při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků (agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus, domácí násilí, intolerance, rasismus, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, gambling, sexuální rizikové chování aj.). Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci.
Školní poradenské pracoviště je Vám od nového školního roku 2020/2021 plně k dispozici.