Začal nový školní rok

První zářijový den usedli opět do školních lavic žáci naší základní školy, samozřejmě včetně prvňáčků. „Hned potom, co jsem zařídil úkol vyplývající z mojí nejdůležitější funkce: tedy funkce otce, a odvedl svoji dceru do naší Abaškoly, přivítal jsem další prvňáčky v naší Základní škole B. J. Dlabače. Popřál jsem jim i paní učitelce jediné: aby se jim u nás ve škole líbilo a aby si školní rok užili… Řekl bych, že si moje slova vzali k srdci,“ uvedl starosta Marek Semerád. Fotografie z prvního školního dne naleznete v sekci Galerie.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, milí žáčci – prvňáčci,

sejdeme se v úterý 1. 9. v 7:45 hod. před hlavním vchodem školy. V 7:50 hod. začne slavnostní uvedení prvňáčků do školy. Informační schůzka pro rodiče se bude konat v tentýž den od 8:45 hodin, tam se dozvíte všechny potřebné informace. O děti bude postaráno, počkají na Vás v družině s paní vychovatelkou.

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, pište na e-mail: jelinek@skolacerhenice.cz, vše Vám rád zodpovím.

Roušky v prostorách školy povinné nejsou, pouze dobrovolné.

Přejeme šťastné vykročení!

Těší se na Vás

Marek Semerád, starosta městyse

Ivo Jelínek, ředitel školy

Kamila Strnadová, třídní učitelka a Helena Výborná & Kamila Zajíčková, vychovatelky

Kladné ohlasy na indiánský tábor

Velice děkujeme za všechny kladné ohlasy na indiánský tábor, který se jako první z příměstských táborů uskutečnil od 20. do 24. července. Na příští rok už máme vymyšlené další téma, takže se již nyní můžete těšit na zajímavá dobrodružství! Všem dětem školou povinným přejeme SUPROVÝ i druhý prázdninový měsíc!

Základní škola Cerhenice

Slavnostní rozloučení se školním rokem 2019/2020

Hudební vystoupení žáků 1. stupně, šerpování deváťáků a odměňování žáků (básnická soutěž Cerhenická sedmikráska & celoroční sběr papíru).

H-E-Z-K-É P-R-Á-Z-D-N-I-N-Y!

Krásné prázdniny a dovolenou plnou pohody, odpočinku, sluníčka, čisté vody a svěžího vzduchu našim žákům, jejich rodičům, zaměstnancům a příznivcům školy

přeje

Bc. Ivo Jelínek & Mgr. Jana Truhlářová

vedení ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice

(fotografie z akce naleznete v sekci galerie)

Seznamovací akce pro nově nastupující prvňáčky

Seznamovací akce pro nově nastupující prvňáčky kvůli nejistému počasí proběhla v tělocvičně, kde se děti a rodiče seznámili s vedením školy, s budoucí třídní učitelkou a vychovatelkou školní družiny. Stále ještě předškoláci se ukázali jako velmi živé, veselé a nebojácné děti, které jsou ve škole ihned jako doma. Milí prvňáčci, užijte si ve zdraví a se spoustou legrace letní prázdniny a prvního září nezapomeňte ráno vykročit pravou nohou! Těšíme se na vás!

Základní škola Cerhenice

Deváťáci se rozloučí slavností

Žáci 9. ročníku chystají slavnostní ukončení své školní docházky. Součástí tohoto mimořádného dopoledne bude hudební vystoupení žáků I. stupně a vyhlášení školních soutěží za uplynulý školní rok. Kdy? 30. 6. od 9:30 hodin v ZŠ

Mimořádná pedagogická rada ZŠ

Vážení a milí rodiče, žákyně a žáci,

v pátek 17. 4. proběhne mimořádná pedagogická rada, kde budeme jednat o dalším postupu distanční výuky.

Vzhledem k současné situaci půjde o domluvu a nastavení plošné platformy online výuky, která by se začala realizovat od příštího týdne.

Se vším budete včas seznámeni.

Všechny Vás moc zdravím!

Jelínek Ivo, ředitel školy