Městys Cerhenice získal finanční prostředky od EU na obnovu místních autobusových čekáren. Dotačním titulem je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a poskytovatelem dotace Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Čechy.

Projekt nese název „Autobusové zastávky Cerhenice“ a registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/80.01826.

Kromě kompletní rekonstrukce stávajících zastávek bude v rámci projektu zcela nově umístěna zastávka U školy.
 Současné zastávky jsou zastaralé (zvětralé kovy tvoří části konstrukce) a mnohdy i nevhodně umístěné k vozovce. V čekárnách chybí lavičky, což způsobuje značně nekomfortní trávení času při čekání na autobus především pro starší či nějakým způsobem handicapované osoby. Projekt řeší demolici čekáren (spolu s jejich základy) a výstavbu nových autobusových zastávek včetně zastávky U školy, která počet čekáren v Cerhenicích ještě rozšíří. Cílovou skupinou projektu jsou především obyvatelé městysu Cerhenice a jeho okolí.
Stavební práce byly zahájeny dne 29. 10. 2014 a k jejich ukončení došlo k 31.12.2014.

Zajišťuje je firma CALIPSUM s.r.o., jejíž nabídková cena 1 220 723,63 Kč (včetně DPH) byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Slavnostní ukončení projektu je stanoveno datem 13. 2. 2015.

Evropský podíl financování celého projektu tvoří 85 % všech uznatelných nákladů.