Cerhenice jako vzorové město pro bezpečný průjezd obcí
Správně bychom měli říci městys, protože s více jak 1600 obyvateli jsou na své zařazení cerheničtí patřičně pyšní.  Středočeský městys Cerhenice zná možná mnoho z nás jako hlavní sídlo správy železničního zkušebního okruhu, na jehož uzavřené trati se zkoušejí železniční vozidla. Nyní o sobě dává městys vědět i uživatelům silničních komunikací.
V září 2014 zde zahájila naše společnost AŽD Praha realizaci projektu nazvaného „Bezpečnostní a environmentální úpravy inteligentními dopravními systémy na silnicích č. III/3294 a III/3297 – Cerhenice“, jejímž vypisovatelem byl Středočeský kraj. Zakázka byla financována krajem a spolufinancována Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP). Cílem projektu byla realizace moderních silničních dopravních technologií, které mají zajistit bezpečný průjezd vozidel městysem s ohledem na jiné nové projekty, kterými městys trvale zvyšuje kvalitu života svých obyvatel.
Díky nově vybudovanému silničnímu průtahu mezi obcemi Cerhenice-Ratenice-Vrbová Lhota až k dálnici D11 začalo městysem projíždět více osobních automobilů a kamionů, které mnohdy nerespektovaly omezení rychlosti v obci a zvyšovaly tak riziko střetu s místními obyvateli. To ovšem jen do doby, kdy byly instalovány a zprovozněny technologie dodané společností AŽD Praha. Za rekordní 3 měsíce se podařilo technikům z Divize automatizace silniční techniky instalovat inteligentní dopravní systémy, které průjezd městysem učinily opět plynulým a zejména bezpečným. V místech instalace těchto systémů byly provedeny souběžné zemní práce a stavební úpravy, zejména úpravy obrub stávajících chodeckých přechodů na bezbariérové a napojení nových chodníků na stávající.
Světelně řízená křižovatka
V místě křížení ulic Náměstí Míru, Nádražní a Východní, kde v minulosti často docházelo k nebezpečným situacím na původně nijak nezabezpečených přechodech, byla nově instalovaná velká světelně řízená křižovatka s videodetekcí vozidel.  Vozidlová návěstidla a tři přechody pro chodce s chodeckými tlačítky jsou nyní řízeny řadičem MR-11. „Občané zde již mohou s jistotou přecházet vozovku na světelných přechodech a děti si zvykly na vyčkání na zelený signál při výzvě chodeckým tlačítkem,“ libuje si místostarostka městyse, Lenka Mlynářová. Na přechodech pro chodce je navíc pro lepší viditelnost chodců instalováno přisvětlení přechodu.
Světelně řízený poptávkový přechod
V ulici Náměstí Míru byl vybudovaný nový poptávkový chodecký přechod s přisvětlením. Pro tento přechod byl využit řadič MR-22. Místní v nejbližších měsících jistě nový přechod o to více ocení, neboť přímo u něj se buduje environmentální centrum s knihovnou, výstavní místností a společenskou klubovnou, takže se v této lokalitě očekává rušný život.
Světelně řízený poptávkový přechod s funkcí „zpomalovacího semaforu“
Na kopci nad místní školou na vjezdu do obce se nyní nachází světelně řízený poptávkový chodecký přechod, který má v sobě navíc integrovaný systém SpeedStop, obousměrné detekování rychlosti vozidel. Systém je nastavený tak, že v základním stavu svítí vozidlům signál „Stůj“. V případě, že řidiči jedou povolenou rychlostí, dostávají okamžitě signál „Volno“. Pokud jedou rychlostí větší, než povolenou, zůstává signalizace v základním stavu a donutí řidiče zpomalit, či v případě výrazného překročení rychlosti i zastavit. Funkci tohoto přechodu zajišťuje řadič MR-22, který je se systémem SpeedStop propojený. Přechod je stejně jako všechny ostatní nově instalované přechody nasvícený.  Jeho umístění bylo voleno s ohledem na blízkost školy i plánované nové mateřské školy a rovněž s přihlédnutím k faktu, že tudy vede naučná stezka k nedaleké vyhlídce.
Zvýrazněný aktivní přechod
Dnes již osvědčený způsob zvýraznění chodeckých přechodů byl uplatněn i v Cerhenicích osazením systému LedLine. Oboustranně svíticí LED knoflíky instalované v ose chodeckého přechodu ve vozovce trvale svítí a při detekci přítomnosti chodce na nástupních hranách přechodu a jeho pohybu po přechodu je řídicí rozvaděč PRCH-01 aktivuje do blikání.
Ve směru vjezdu do obce je bezpečnost chodců účinně podpořena nedalekým jednosměrným světelným signalizačním zařízením s funkcí SpeedStop, které ovládá řadič MR-22. Díky němu vjíždí řidiči do zatáčky, za kterou se přechod nachází, s dostatečně sníženou rychlostí, při které mohou včas zareagovat na chodce. Vede tudy totiž cesta nejen do školy a školky, ale i do denního stacionáře pro seniory.
Systém měření se sběrem dat
Na dlouhé úseky na hlavním tahu v obou směrech vjezdu do městyse, v ulici Na Vinohradech a ulici 1. Máje, byly osazeny technologie, které se stanou součástí funkčního systému měření úsekové rychlosti se sběrem dat na obecním úřadu. Tyto systémy jsou nyní doplněny systémem světelné signalizace SpeedStop, který vyhodnocuje rychlost v jednom směru. „Tento zpomalovací systém konečně přispěje i k omezení dopravních nehod, ke kterým docházelo v zatáčce u pošty v zimním období,“ podotýká místostarostka Mlynářová. 
Na začátku obou úseků byly také instalovány nově vyvinuté informační tabule. Tyto tabule jsou propojeny s kamerami které detekují nejenom rychlost přijíždějících vozidel, ale čtou jejich registrační značky.  Informace o rychlosti spolu s registrační značkou jsou pak přeneseny na informační tabuli a zobrazí se právě projíždějícímu řidiči. Psychický vliv na řidiče „spěchače“ se tak výrazně zvýšil.
Demolice domu
Poslední, ale neméně důležitou součástí projektu, byla demolice domu v ulici Školská. Roh domu přerušoval chodník vedoucí ke škole a ohrožoval tak bezpečnost místních dětí i občanů, kteří šli na místní úřad. A právě demolice byla stavebním objektem, díky kterému byla stavba pozastavena z důvodu přeložky elektrického vedení. K jeho realizaci došlo až v listopadu 2015 a tak byla stavba jako celek dokončena v prosinci 2015.
Dne 5. 2. 2016 proběhlo oficiální slavnostní předání projektu za přítomnosti zástupců ROP, KSÚS a městyse Cerhenic spolu se zástupci AŽD a subdodavatele Raisa.
 „Jsme rádi, že se díky úspěšné realizaci tohoto projektu zvýšila bezpečnost dopravního provozu a obyvatel našeho městyse,“ říká PhDr. Marek Semerád, starosta městyse Cerhenice. „Věříme, že zvýšení plynulosti dopravního provozu přispěje i ke zvýšení turistického zájmu o náš městys, který nabízí řadu možností pro celé rodiny, jako jsou naučná stezka nebo vyhlídka, z níž se nabízí lákavý pohled na široké okolí.“
Text: Ing. Ivana Hejzlová Černá
Foto: Ing. Robert Janko, Petr Dobiášovský, Ing. Ivana Hejzlová Černá