Výběr místního poplatku za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu