Naučná stezka Cerhenice

Evropská unie přislíbila městysu Cerhenice finanční dotaci na projekt s názvem „Naučná stezka Cerhenice“ a registračním číslem CZ.1.15/2.2.00/79.01829. Dotačním titulem je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a poskytovatelem dotace Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Čechy.
 Projekt má za cíl zpřístupnit lokalitu většímu počtu návštěvníků a zpříjemnit místo cerhenickým občanům, dále také seznámit návštěvníky s českou historií, kulturou a přírodou interaktivní formou či nabídnout unikátní turistický poznávací produkt. Vybudována bude naučná stezka s jedenácti zastaveními, jejichž obsahem bude popularizace kulturních a přírodních zajímavostí Cerhenic i nejbližšího okolí. Naučná stezka, s plánovanou délkou 5,9 km, se postupně napojí na stávající komunikace, propojí zajímavá místa a objekty Cerhenic a nejbližšího okolí (nacházejí se zde významné historické i přírodní památky, jako jsou archeologické nálezy, tvrz a zámek, kostel sv. Jana Nepomuckého, nebo např. technická zajímavost „Železniční zkušební okruh Cerhenice“). Poutavým prvkem stezky bude mimo jiné i labyrint s tématikou určitého návratu do barokního období, kdy zažívaly Cerhenice velký hospodářský rozkvět. Stezka rozšíří stávající cyklistické i turistické trasy a nabídne místa k zastavení i odpočinku.
 Stavební práce byly započaty 20. 11. 2014 a jejich ukončení se předpokládá do konce května 2015. Realizátorem stavby je firma CALIPSUM s.r.o., jejíž cenová nabídka ve výši 5 404 260,16 Kč byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Ukončení celého projektu se předpokládá na závěr června 2015. Evropský podíl financování celého projektu tvoří 85 % všech uznatelných nákladů.