V Cerhenicích se začaly rekonstruovat místní komunikace

Městys Cerhenice, získal finanční prostředky od EU na rekonstrukci místních komunikací. Dotačním titulem je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a poskytovatelem dotace Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Čechy. Projekt nese název „Rekonstrukce místních komunikací v Cerhenicích“ a má registrační číslo CZ.1.15/1.1.00/85.01984.
Jelikož je celková situace v oblasti místních komunikací v městysi neuspokojivá (v mnoha lokalitách lze hovořit o kritickém stavu) rozhodlo vedení městyse Cerhenice o komplexním zajištění rekonstrukce vybraných úseků místních komunikací. Tento projekt řeší ty úseky místních komunikací, které jsou v současné době v nejhorším technickém stavu. Komunikace nesplňují již několik let požadavky na ně kladené, tedy přístup k podnikatelským aktivitám, zásobování území, prvky bezpečnosti silničního provozu a požadavky na přístup integrovaného záchranného systému do území. V rámci projektu budou rekonstruovány ulice Zahradní, Na vinici a 9. května.
Fyzická realizace projektu byla započata dnem 8.4.2015 a její ukončení je plánováno na 31.8.2015. Stavební práce zajišťuje firma Polabská Stavební CZ, s. r. o.,  jejíž nabídková cena 18 912 604 Kč (včetně DPH) byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Ukončení projektu se předpokládá na 30.9.2015. Evropský podíl financování celého projektu tvoří 85% všech uznatelných nákladů.