Městys Cerhenice získal finanční prostředky od EU na rekonstrukci místních komunikací. Dotačním titulem je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a poskytovatelem dotace Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Čechy. Projekt nese název "Rekonstrukce ulice E. Beneše v Cerhenicích" a má registrační číslo CZ.1.15/1.1.00/5a.02032.

V rámci projektu započala rekonstrukce ulice E. Beneše, kterou se pokračuje v celkové revitalizaci jihozápadní části městyse. Vedení městyse tím navazuje na předchozí zlepšování celkového stavu místních komunikací, který je místy neuspokojivý, v některých lokalitách lze hovořit o kritickém stavu. Rekonstruovaná komunikace nesplňuje již několik let požadavky na ni kladené, tedy přístup k podnikatelským aktivitám, zásobování území, prvky bezpečnosti silničního provozu a požadavky na přístup integrovaného záchranného systému do území.

Práce na rekonstrukci silnice začaly v září, hotovo by mělo být do konce října. Stavební práce zajišťuje firma Silmex s.r.o., jejíž nabídková cena 6 294 579,64 Kč (včetně DPH) byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Ukončení celého projektu se předpokládá k 30.11.2015. Evropský podíl financování celého projektu tvoří 85% všech uznatelných nákladů.