Stavba Spolkového domu v Cerhýnkách začala
Evropská unie přislíbila městysi Cerhenice finanční dotaci na projekt s názvem „Spolkový dům Cerhenice“ a registračním číslem CZ.1.15/3.3.00/83.01901. Dotačním titulem je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a poskytovatelem dotace Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Čechy.
Projekt má za cíl výraznou měrou zlepšit poskytované služby v oblasti nabídky volnočasové infrastruktury v městysi Cerhenice, jeho místní části Cerhýnky i okolí. Městys Cerhenice nedisponuje dostatečnými prostory a zázemím pro pravidelné setkávání občanů a místních spolků (chybí vhodné zázemí pro činnost místních spolků i pro pořádání nejrůznějších aktivit a činností městyse). Realizací projektu dojde k výraznému zlepšení těchto problematických oblastí. Dojde k vytvoření vhodných prostor pro činnost místních spolků, či pro konání nejrůznějších kulturně-společenských, sportovních, vzdělávacích aj. akcí. Projekt tak přispěje k vytvoření multifunkčního prostoru pro kulturní a společenské potřeby jednotlivých cílových skupin.
Vyjma již zmíněného využití bude nově rekonstruovaná budova sloužit pro fungování knihovny, zřízeny budou klubovny pro místní spolky a sdružení a navíc zde bude vybudován spolkový sál, užívaný rovněž pro výuku tělesné výchovy a dopravní výchovy místní ZŠ a MŠ atd. Především na děti a mládež pak cílí rekonstrukce dětského a multifukčního hřiště před Spolkovým domem.
Fyzická realizace projektu byla započata 23.3.2015 a její ukončení je předpokládáno na 31.8.2015. Realizátorem stavby je firma JOKAS s. r. o., jejíž cenová nabídka ve výši 9 560 971 Kč (včetně DPH) byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Ukončení celého projektu se předpokládá na závěr záři 2015. Evropský podíl financování celého projektu tvoří 85 % všech uznatelných nákladů.