Dům s chráněnými byty   

1. 12. 2006 byl slavnostně otevřen Dům s chráněnými byty v Cerhenicích. Výstavbu financoval Městys Cerhenice s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto domě je 24 samostatných bytových jednotek, které jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené, kteří jsou v základních životních úkonech samostatní, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc je zajištěna vhodných ubytováním a možností využít pečovatelskou službu. Kancelář vedoucí pečovatelské služby a chráněných bytů sídlí v prvním patře zařízení.

V Domě s chráněnými byty se nachází 24 malometrážních bezbarierových bytů. 22 bytů je určeno pro 1 osobu a 2 byty jsou určeny pro 2 osoby. Bytová jednotka se skládá z předsíně s vestavěnou skříní, prostorné komory, koupelny s WC a sprchovým koutem a 1 místnosti (dvoupokojové byty mají 2 místnosti). Pokoj je vybaven kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem, pečící troubou a odsavačem par. Ostatní vybavení musí mít nájemníci vlastní. Součástí domu je výtah a sušárna prádla.

Nájemné pro rok 2013 se pohybuje pro byty 1+ kk v rozmezí od 3 500,- do 4 000,- Kč (podle velikosti bytu), pro byty 2+ kk  cca 5 000,- Kč. Součástí nájmu jsou zálohy za plyn, vodné, stočné a elektřinu společných prostor. Zálohy za elektřinu, poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za TV a rozhlas si platí nájemníci sami. V případě potřeby mohou nájemníci využít služeb pečovatelské služby nebo se zúčastnit akcí pořádaných pečovatelskou službou (Kavárničky, přednášky atd.).

Podmínky pro podání žádosti

Žádost o poskytnutí nájmu bytu v Domě s chráněnými byty (dále jen CHB) si může podat občan ČR, který má trvalý pobyt na území ČR:

 • je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu
 • jeho věk, zdravotní stav, osamělost a bytové poměry (vyšší patro bez výtahu, vytápění na tuhá paliva) odůvodňují potřebu bydlení v CHB
 • nevyžaduje celodenní péči a dohled druhé osoby
 • u manželských či jiných dvojic je podmínkou snížená soběstačnost u jednoho z nich 
 • nemá dluhy vůči Městysi Cerhenice
 • nemá ke dni účinnosti Smlouvy o nájmu v CHB platnou nájemní smlouvu na jiný byt ve vlastnictví obce

Přednostně budou přidělovány byty občanům, kteří

 • mají trvalý pobyt v Cerhenicích, Cerhýnkách nebo Radimku
 • mají na katastru Městyse nejbližší rodinné příslušníky s trvalým pobytem v Městysi

Bydlení v CHB není určeno pro osoby, které:

 • jsou z důvodu zdravotního stavu nebo postižení odkázány na celodenní péči jiné osoby
 • jsou trvale upoutány na lůžko s potřebou celodenní zdravotnické nebo ošetřovatelské péče
 • nejsou v základních životních úkonech soběstačné
 • trpí psychickým onemocněním (akutní nebo nestabilizované psychiatrické onemocnění, mentální postižení) 
 • jsou závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • mají přenosné infekční onemocnění (např. TBC)
 • mají negativní projevy chování v občanském soužití pod jejichž vlivel by bylo narušováno soužití v CHB

Žadatel o bydlení v CHB

Žadatel vyplní Žádost o přidělení bytu v CHB (viz oddíl Dokumenty ke stažení nebo v kanceláři vedoucí CHB, Školská 500, Cerhenice - 1. patro). Podepsanou a s vyjádřením praktického lékaře (příloha Žádosti) doručí na Úřad městyse, Školská 444, Cerhenice. Pokud budou splněny všechny podmínky (viz výše), bude Žádost postoupena reviznímu lékaři. Revizní lékař doporučí nebo nedoporučí zařazení žadatele do evidence žadatelů. V případě nedoporučení bude žadatel vyrozumněn písemně. V případě zařazení do evidence bude žadatel telefonicky kontaktován, pokud se uvolní byt v CHB.

O uzavření nájemní smlouvy na byt v CHB rozhoduje zastupitelstvo Městyse na základě doporučení vedoucí CHB. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let. O prodloužení rozhoduje zastupitelstvo Městyse.

Kontakt:

Adresa: Školská 500, 28102 Cerhenice

E-mail: centrumsocsluzeb@cerhenice.cz

Vedoucí: Bc. Kateřina Losová

Telefon: 321 571 341

             723 444 805

 

 Další obrázky naleznete v galerii zde

Základní dokumenty:

Žádost o umístění do domu s chráněnými byty v Cerhenicích: 

http://www.cerhenice.cz/ke-stazeni/dokumenty-ke-clankum/66

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele: 

http://www.cerhenice.cz/ke-stazeni/dokumenty-ke-clankum/67

Pravidla pro poskytování nájmů bytů v domě s chráněnými byty v Cerhenicích:

http://www.cerhenice.cz/ke-stazeni/dokumenty-ke-clankum/62