Vodovod

  1. Veřejný vodovod Cerhenice duben 2017

    Veřejný vodovod v Cerhenicích dodává pitnou vodu obyvatelům našeho městyse již třetím rokem. V současnosti je na vodovod napojeno cca 1200 obyvatel, je evidováno 316 vodovodních přípojek. Do majetkové evidence veřejného vodovodu byly postupně zahrnuty úpravny vody v Cerhýnkách a Za...